Laajat tuotantomahdollisuudet CAD/CAM-järjestelmien avulla

Tuotannon alati kehittyvässä maailmassa tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) ja tieto­kone­avusteisen valmistuksen (CAM) järjestelmät ovat mullistaneet tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen. CAD/CAM-järjestelmät integroivat suunnittelu- ja valmistusprosessit, mikä mahdollistaa paremman tarkkuuden, tehokkuuden ja joustavuuden tuotanto­teollisuudessa. 


Esimerkiksi CAD-ohjelmiston avulla suunnittelijat voivat helposti luoda monimutkaisia tuotesuunnitelmia. Ohjelmisto tarjoaa digitaalisen alustan, jossa suunnittelijat voivat visualisoida, muokata ja hienosäätää konseptejaan ennen fyysisen tuotannon alkamista. CAD-järjestelmät tarjoavat laajan valikoiman suunnittelutyökaluja, jotka mahdollistavat tarkan mallintamisen, piirtämisen ja 3D-visualisoinnin. Tämä sujuvoittaa suunnitteluprosessia vähentämällä manuaalisten piirrosten ja iteraatioiden tarvetta, mikä säästää aikaa ja resursseja. 

CAD/CAM-järjestelmien hyödyntäminen voi auttaa valmistajia herättämään henkiin innovatiivisia ideoita. CAD-ohjelmiston avulla suunnittelijat voivat testata tuotteiden prototyyppejä virtuaalisesti, arvioida niiden toimivuutta ja tunnistaa mahdolliset viat tai parannukset. Tämä mahdollistaa suunnitelmien nopean iteroinnin ja hienosäätämisen, mikä minimoi kalliit virheet valmistusprosessin aikana. CAD/CAM-järjestelmät nopeuttavat tuotekehitystä edistämällä tehokasta yhteistyötä suunnittelu- ja suunnittelutiimien välillä, mikä nopeuttaa markkinoille tuloa.

Yksi CAD/CAM-järjestelmien merkittävimmistä eduista on niiden kyky saavuttaa poikkeuksellisen hyvä tarkkuus tuotannossa. Kun digitaaliset suunnitelmat muunnetaan koneellisesti luettavaksi ohjeeksi, CAM-järjestelmät varmistavat yhdenmukaisen ja virheettömän tuotannon. Tietokoneohjatut koneet, kuten CNC (tietokoneiden numeerinen ohjaus) -työstökeskukset ja -sorvit, käyttävät näitä ohjeita monimutkaisten osien  luomiseksi mikronitason tarkkuudella. Tarkkuus paitsi parantaa tuotteen laatua myös vähentää hukkaa, sillä valmistajat voivat optimoida materiaalien käytön. 

CAD/CAM-järjestelmät helpottavat myös suunnittelun optimointia ottamalla huomioon valmistettavuustekijät suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijat voivat simuloida valmistusprosesseja, kuten ruiskuvalua tai CNC-koneistusta, tunnistaakseen mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa. Analysoimalla materiaalivirtoja, työkalujen käytettävyyttä ja rakenteiden luotettavuutta suunnittelijat voivat muuttaa malleja tuotantotehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten minimoimiseksi. Rinnakkainen suunnittelu varmistaa, että suunnitelmat räätälöidään tuotantokelpoisuuden mukaan, mikä vähentää uudelleentyöstön tarvetta ja suunnittelun pullonkauloja. 

CAD/CAM-järjestelmien avulla valmistajat voivat tarjota runsaasti mukautettavia ratkaisuja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. CAD-mallien digitaalinen luonne mahdollistaa helpon mukauttamisen ja parametrisen suunnittelun, jossa tuotteiden teknisiä tietoja voidaan muuttaa nopeasti. Tämä joustavuus mahdollistaa massakustomoinnin, jossa tuotteet voidaan räätälöidä asiakkaiden mieltymysten mukaan tehokkuudesta tinkimättä ja kustannusten kasvamatta. CAD/CAM-järjestelmien avulla valmistajat voivat vastata erilaisiin asiakastarpeisiin parantaen asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä markkinoilla. 


Voimaannuta valmistajat suunnittelemaan ja valmistamaan ilman rajoituksia

Hexagonin teknologiat rikkovat valmistusalan rajoja. Ne poistavat mahdollisuuksien esteet ja auttavat valmistajia määrittelemään maailman uudelleen valmistusinnovaatioiden avulla. Ratkaisut mahdollistavat optimoinnin koko arvoketjussa aina konseptista käyttöiän loppuun saakka. Ne muuttavat suunnittelua, simulointia, testausta, materiaalien valintaa, valmistuksen suunnittelua, tuotantoa, tarkastuksia ja todellista suorituskykyä. 


Ratkaisuja, jotka helpottavat elämääsi valmistajana: 

• Generative Design – Luo automaattisesti suunnitelmaehdokkaita syöteparametrien perusteella ja optimoi parhaat vaihtoehdot nopeasti iterointia varten. 

• Material Modelling – Optimoi suorituskyky integroidun laskennallisen materiaalisuunnittelun (ICME), materiaalin mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla. 

• DEsigner/Recreate – CAD/CAM-ohjelmistolle, jossa on suoraskannaustoiminnot takaisinmallinnusta varten. 

• Edgecam – Markkinoiden johtava tuotanto CAM-ratkaisu, jossa yhdistyvät kehittyneen työkalupolun luonti ja saumaton CAD-integraatio. 

• Esprit – Suorituskykyinen CAM-järjestelmä, joka parantaa työstökoneiden tuottavuutta merkittävästi.

• Radan – Maailman johtava CAD/CAM-ratkaisu metallilevyjen leikkaamiseen. 

• NCSimul – Huippuluokan CNC-simulointiohjelmisto G-koodin varmentamiseen. 


Hexagonin älykäs tuotantoportfolio tukee tuotteen ja tuotannon koko elinkaarta, vapauttaa potentiaalia, ratkaisee ongelmia ennen niiden syntymistä ja tuo merkittäviä etuja. Hexagon tuo yhteen fysikaaliset ja digitaaliset maailmat laitteistojen ja ohjelmistojen avulla ja antaa valmistajille vapauden ideoida, tutkia, tehdä oikein heti ensimmäisellä kerralla ja skaalata tuotantoa kestävällä tavalla. 

CAD/CAM-järjestelmät ovat muuttaneet nykyaikaista tuotantoympäristöä tarjoamalla vertaansa vailla olevia mahdollisuuksia ja etuja. Nämä järjestelmät ovat olleet korvaamattomia suunnittelijoille ja valmistajille suunnitteluprosessin virtaviivaistamisesta aina poikkeuksellisen tarkkaan ja täsmälliseen työskentelyyn. Kyky optimoida suunnitelmat valmistusta, nopeaa prototyypin luomista ja räätälöintiä varten vahvistaa entisestään CAD/CAM-järjestelmien merkitystä innovaatioiden ja tehokkuuden edistämisessä valmistusteollisuudessa. Teknologian kehittyessä CAD/CAM-järjestelmien odotetaan tuovan entistä jännittävämpiä mahdollisuuksia.

Lue lisää älykkääseen tuotantoon tarkoitetuista ratkaisuista täältä: hexagon.com
https://go.mi.hexagon.com/l/980223/2023-04-06/35tk8l