Laitila Coating automatisoi levytuotantoaan Salvagnini-taivutusautomaatilla

Laitila Coating Oy juhlistaa tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Tulevaisuuden askelmerkkejä taatakseen yritys etsii aktiivisesti uusimpia teknologioita tuotantoonsa. Levytyöpuolen kyvykkyyttään yritys vahvisti tänä syksynä Salvagnini P2Lean -taivutusautomaatilla.


Vuonna 2002 perustetun Laitila Coating Oy:n juuret ulottuvat aina 1980-luvun alkuun pintakäsittelyn saralla. Vuonna 2006 toimintaan lisättiin pintakäsittelypuolta tukevia teknologioita.
– Ensimmäiset valmistamamme tuotteet olivat vesikiertoisia kuivaustelineitä ja pian valmistusohjelmamme liittyivät myös profiilista valmistetut virtakiskot, jotka ovat edelleen meille tärkeä tuoteryhmä. Tänä päivänä valmistamme virtakiskoja myös levymate­riaalista, jota sektoria myös uusin investointimme Salvagnini-taivutusautomaatti tukee, kertoo toimitusjohtaja Kai Salo.

Modernit ja laajat linja- ja laitefasiliteetit pintakäsittelyssä mahdollistavat alihankkijana olemisen laajasti erilaisille kansainvälisille ja kotimaisille asiakkaille.


Järjestelmätoimittajalla myös pintakäsittelyt monipuolisesti saman katon alta

Tänä päivänä Laitila Coating on mekaniikan sopimusvalmistaja ja komponenttialihankkija. Yritys valmistaa vaativia pintakäsiteltyjä osakokonaisuuksia toimien myös pintakäsittelyn sopimusalihankkijana. – Pintakäsittelyjen lisäksi valmistamme asiakkaille kokonaisia järjestelmätoimituksia ja toimimme sopimusvalmistajana erilaisissa tuotekokonaisuuksissa. Vuosien aikana hankittu kokemus ja ammattitaito takaavat korkean laadun. Teknologiamme on ajanmukaista ja henkilökuntamme motivoitunutta. Toimintamme on vastuullista ja ympäristöasiat ovat lähellä sydäntä. Panostamme ammattimaisen osaamisen kehittämiseen ja työn laatuun, kiteyttää toimitusjohtaja Kai Salo yrityksen toiminnan.
– Tarkoituksena on erottua oman pintakäsittelymme ansiosta, jossa erityisosaamistamme on elektrolyyttinen pintakäsittely. Myös pulverimaalaus ja merkinnät ovat osa pintakäsittelytuotantoamme. Modernit ja laajat linja- ja laitefasiliteetit pintakäsittelyssä mahdollistavat alihankkijana olemisen laajasti erilaisille kansainvälisille ja kotimaisille asiakkaille. Omat pintakäsittelylinjat mahdollistavat selkeämmän kokonaislaadun hallinnan. Lisäksi tiukoissa toimitusajoissa pysyminen on hallitumpaa, kun koko prosessi pintakäsittelyineen on omassa kontrollissa ja oman ”katon” alla, arvioi Salo.

Laitila Coating on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen toimija, jossa saman katon alla on todella monipuolinen kattaus valmistusmenetelmiä: lattavalmistus, ohutlevytyöt, CNC-sorvaus ja -koneistus, erittäin laaja-alaiset pintakäsittelytyöt, hitsaukset ja liittäminen sekä yleisesti erilaiset järjestelmätoimitukset.
– Palvelemme vuotuisesti noin sataa aktiivista asiakasta, joista suurimpina sektoreina keskiraskas sähkötekninen teollisuus sekä LVI-tukkukauppaan liittyvä toiminta, laaja-alaisesti teknologiateollisuuden asiakkaat, kertoo Salo.


Liikevaihto hurjassa kasvussa

Laitila Coating Oy:n valitsema kokonaisvaltaiseen, pitkälle jatkojalostettuun tekemiseen nojaava ajattelumalli on osoittautunut varsin onnistuneeksi, sillä edellisen tilikauden liikevaihtolukema 16 miljoonaa euroa kasvaa tänä vuonna lukemaan 23 miljoonaa euroa.
– Tämän hetken kasvuvauhti näyttää jatkuvan myös ensi vuonna ja esimerkiksi viennissä on paljon kasvupotentiaalia erityisesti ainutlaatuisten pintakäsittelymahdollisuuksiemme ansiosta. Myöskään muualla kuin Suomessa ei aivan vastaavia toimijoita juurikaan löydy, joilla on näin laajasti tuotantotekniikat käytössä yhdistettynä pintakäsittelykykyymme.

Laitila Coating Oy:n Salvagnini P2Lean-2120 -taivutusautomaatilla saadaan kerta-ajolla mittatarkat ohutlevytuotteet ilman asetusaikoja – kiitos patentoitujen teknologioiden.


Suomen ensimmäinen Salvagninin P2Lean-taivutusautomaatti
Taivuta ja leikkaa -ominaisuudella Laitila Coatingille


Itävallan Ennsdorfissa sijaitsevan maailman suurimman taivutusautomaattitehtaan viime vuosien myydyin malli P2Lean on rantautunut myös Suomeen, kun Laitila Coating hankki kasvavan ohutlevyntuotantonsa taivutusteknologiaksi Salvagninin P2Lean-2120-taivutusautomaatin Taivuta ja leikkaa -ominaisuudella.

Salvagninin patentoitujen teknologioiden ansiosta, kuten eri materiaalien jäykkyyden vaihteluiden aiheuttamia takaisinjoustoeroja automaattisesti syklin aikana mittaavan ja korjaavan MAC 3.0 -ominaisuuden sekä eri taivutuspituuksien mukaan, ilman läpimenoaikaan vaikuttavia asetusaikoja, ABA-painintyökalun pituudensäädön avulla, P2Lean-taivutusautomaatin tuottavuus on sama riippumatta sarjakoosta. Jo vuodesta 1977 alkaen Salvagninin alan pioneerina luomat ainutlaatuiset ja edelleen kehittyneet ominaisuudet Lean-taivutusautomaattiteknologiassa mahdollistavat todellisen One Piece Flow -tuotantoympäristön.

Miltei kaikki viime vuosina Suomeen toimitetut Lean-taivutusautomaatit ovat varustettu Taivuta ja leikkaa (Cut Option) -ominaisuudella, sillä erilaisten taivutettavien kappaleiden soveltuvuus kasvaa merkittävästi Taivuta ja leikkaa -ominaisuudella. Tyypillisinä esimerkkeinä ovat mm. manuaalisesti särmäreillä taivutettavat kapeat profiilit tai aikaisemmin esim. puristinteknologialla toteutetut pienet kiinnike- tai kannatinkoukku sovellukset massaräätälöidyillä mitoilla.

Digitaalisen tuotannon ja Industry 4.0 -tuotannon mahdollistaa Salvagninin kehittämä toimisto-ohjelmointiohjelmiston uusi StreamBendAuto-ohjelmamoduuli, jonka avulla voidaan luoda taivutusohjelma suoraan 3D-mallista täysin automaattisesti ilman mitään manuaalisia työvaiheita. Luonnollisesti automaattisesti tehdyn ohjelman turvatarkastus voidaan tehdä ohjelmointiohjelmiston simulointiohjelmalla, jonka jälkeen ohjelma lähetetään verkon yli P2Lean-taivutusautomaatin työjonoon. Kaikki uusimmat Salvagninin ohutlevykoneet on varustettu älysensoreilla ja tiedonkeruulla, joka välittää kaiken oleellisen konedatan Links-pilvipalveluun. Täältä tekoälyyn pohjautuen ilmoitetaan käyttäjälle ennakoivasti mahdollisesta osien kulumisesta ja vaihtotarpeesta.


”Meidän näköinen laite”

Kai Salo summaa Salvagnini-investoinnin taustoja seuraavasti: – Kykenemme myös tehokkaaseen suursarjatuotantoon, mutta vahvimmillamme olemme pienissä ja keskisuurissa sarjoissa. Nopeus, laatu ja oikea-aikaisuus ovat toimintamme kulmakiviä. Näitä asioita uuden Salvagninin hankita tukee edelleen. Salvagnini erottui muista vaihtoehdoista selkeästi teknologisen edelläkävijyytensä ansiosta ja kone sopii sekä nykyisiin tarpeisiin että tulevaisuuden visioihimme. Saamme Salvagninin ansiosta huippulaatua meidän nopeatempoiseen tapaamme toimia yksittäiskappalevalmistuksesta lähtien. Tämä on meille uudentyyppinen laite, joka mahdollistaa laajentumisen uudentyyppisiin tuotteisiin. Koneen ansiosta olemme jo saaneetkin uusia töitä jo heti alkumetreillään. Kiteytettynä voisi sanoa, että Salvagnini on meidän näköinen laite.


Salvagnini yksi ratkaisu vallitsevaan työvoimapulaan

– Lähtökohtana Salvagninin hankintaan oli kapasiteetin lisäys. Meillä on noin 70 todella kovan ammattitaidon omaavaa työntekijää, mutta uusien työntekijöiden löytäminen on todella haastavaa. Tämäntyyppiset vahvasti automatisoidut laitteet toimivat myös yhtenä ongelmanratkaisijana vallitsevaan työvoimapulaan. Salvagnini on mahdollista myös robotisoida, ja tämä optio tultaneen tulevaisuudessa hyödyntämään, miettii ­Salo.

Salvagninin toimittaneen Fredko Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pitkänen, Laitila Coating Oy:n ohjelmoija Jani Salo ja tuotantopäällikkö Marco Kaski sekä Regional Manager Enrico Lovato, Salvagnini Italia S.p.A. tutkivat Taivuta ja leikkaa -menetelmällä tehtyä tuotetta.

Laitila Coating Oy
Kai Salo
toimitusjohtaja
puh. 0400 765 568
www.laitilacoating.fi

Salvagnini-koneista:
Fredko Oy

Pasi Pitkänen
toimitusjohtaja
puh. 0400 956 828
www.fredko.com

Laitila Coating Oy:n tuotannon läpi kulkee vuositasolla 14 000 aktiivista nimikettä. Suurimmat käytetyt materiaalit ovat kupari ja alumiini.