LVD esittelee uuden 8 kW kuitulaserin

Belgialainen LVD Company nv julkistaa Electra FL 3015 8 kW -kuitulaserkoneen. Huippunopea Electra leikkaa laajan mate-riaa-livalikoiman metalleja ja ei-rautametalleja niin nopeasti kuin lämpöön perustuvassa prosessissa pystytään ilman dynaamisia kompromisseja. Electra 8 kW pystyy ylläpitämään 2G:n kiihdytysnopeuden katkaisun aikana ja tuottamaan korkealaatuisen ja virheettömän lopputuloksen myös haastavissa leikkuissa.

Zoom-katkaisupää
Electra on varustettu edistyksellisellä katkaisupäällä, joka automaattisesti säätää leik-kauspisteen ja halkaisijan (zoom focus). Sen ansiosta voidaan merkittävästi parantaa lävistysaikaa, katkaisunopeutta ja suorituskykyä kaikille eripaksuisille materiaalityypeille, kasvattaa tahtiaikaa ja vähentää koneenkäyttäjän läsnäolon tarvetta. Kun polttopistettä pystytään vaihtamaan, Elec-tra kykenee lävistämään 20 millisen materiaalin kahdessa sekunnissa ja siten kasvattamaan tuotannon tehokkuutta huomattavasti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että materiaalissa syntyy vähemmän lämpöä, jolloin pienten reikien tekeminen on tehokkaampaa.

Smooth lead-in
Electran uusi ”smooth lead-in” takaa paljon nopeamman, mutta vakaan sisään menon nopean lävistyksen jälkeen, kun leikataan paksumpia materiaaleja (yli 6 mm) typen avulla, jolloin saavutetaan keskimäärin 15 prosenttia nopeampi leikkuuaika.

Lineaarikäyttö
Electra käyttää lineaarimottorijärjestelmää saavuttaakseen täyden hyödyn 8kW kuitulaserin suorituskykyisestä leikkuukapasiteetista. Electran korkea katkaisudynamiikka ja nopea kiihtyvyys saavat aikaan suuren kappaleiden tuotantomäärän. Koneen vankka runko varmistaa, että suorituskyky pysyy luotettavana myös huippunopeissa katkoissa. Vankan yksiosaisen rungon ansiosta myöskään perustuksia ei tarvita.

Korkea hyötysuhde
Electran laserlähteellä on erinomainen, jopa 40 prosentin, hyötysuhde, jonka ansiosta se tarjoaa säästöä sähkön käyttökustannuksissa.

Edistyksellinen näyttö
Electrassa on tärkeässä roolissa viimeisimmän sukupolven 19’’ kosketusnäyttö graafisella käyttöliittymällä, minkä ansiosta järjestelmän operointi onnistuu jokaiselta käyttäjältä. Kuvilla ohjattu liittymä opastaa käyttäjän läpi kaikkien vaiheiden ja tekee koneen asettamisesta nopeaa ja vaivatonta.

Automaatiomoduulit
Electra tarjoaa kaksi automaatiotasoa: automaattinen täyttö/purku, jonka ansiosta Electra pystyy ylläpitämään korkean katkaisunopeuden (FA-L) tai Compact Tower (CT-L), joka tarjoaa täydet mahdollisuudet täyttöön, purkuun ja varastointiin sekä raakamateriaaleille että valmiille kappaleille.

LVD Suomessa
Prodmac Oy edustaa Suomessa LVD:tä ja tarjoaa laajan konevalikoiman myös suomalaisen terästeollisuuden tarpeisiin. LVD on johtavia ohutlevylaitteiden valmistajia, jonka valikoimaan kuuluu laserleikkuujärjestelmät, levyntyöstökoneet, särmäyskoneet, levyleikkurit ja keskitason automaatiojärjestelmät.

INFO
Prodmac Oy
Mika Koivuniemi
puh. 040 741 99 91
mika.koivuniemi@prodmac.fi
www.prodmac.fi