LVD toimittaa tuhannen tonnin automaatti-särmärin Boeing 777X:n rungon osien valmistukseen

Airbusin ja Boeingin kilpailu todella suurien pitkän kantaman lentokoneiden markkinoista on tiukka. Yhtiöiden strategiat poikkeavat selvästi toisistaan.

Airbusin huippumalli A380 ei sovi perinteisille lentoasemille, terminaalit pitää räätälöidä sitä varten. Siksi konetyyppiä käytetään noin 60 ison kaupungin välisessä liikenteessä.

Boeing vastasi kehittämällä taloudellisen ja A380-mallia pienemmän 777X:n, joka pystyy käyttämään nykyisiä lentoase-mien terminaaleja ilman muutoksia. Boeing hakee kilpailuetua innovatiivisella, pitkälle automatisoidun tuotannolla ja uusilla rakenteilla, mm. taitettavalla komposiittisiiven kärjellä.

Vain yksi toimija pystyi tekemään tuotantokoneen

777X:n osia valmistetaan useissa maissa. Koneen erittäin vaativan keski- ja eturungon osien valmistajaksi valikoitui japanilainen Kawasaki Heavy Industries (KHI), joka päätti investoida täydellisesti automatisoituun tuotantoon.

777X:n kaltaisen lentokoneen rungossa käytettävien isojen metallilevyjen valmistus on erittäin tarkkaa työtä minimaalisten toleranssien takia. Pitkien testijaksojen jälkeen KHI totesi LVD Synchro-Form-särmäyspuristimen pystyvän ainoana suoriutumaan kaikista asetetuista vaatimuksista. Lisäksi LVD pystyi räätälöimään koneen riittävän te-hoiseksi.

Edellisillä EuroBLECH-messuilla markkinoiden innovatiivisimmaksi särmäyspuristimeksi valittu LVD Synchro-Form seuraa patentoidun laserskannerijärjestelmän avulla särmäystyön etenemistä ja korjaa kaikki lopputulokseen vaikuttavat tekijät reaaliaikaisesti.

Korjauksessa käytetään hyväksi särmäystöistä LVD:n vuosikymmenten aikana kertynyttä dataa, mihin perustuen Synchro-Formin liikkuvat X-, R- ja A-akselien vasteet säätyvät koko ajan. Lisätarkkuutta tuo työstettävän materiaalin hyvin hienovaraiseen siirtämiseen kykenevä magneettitarttuja.

LVD:llä ollaan hyvin ylpeitä Kawasaki Heavy Industriesin konetoimituksesta. Se osoittaa yhtiön pystyvän toimittamaan täysin asetettujen vaatimuksen mukaisen särmäyspuristimen myös kaikkein vaativimmille asiakkaille.

INFO

Suomessa LVD:n maahantuoja on ProdMac Oy

Lisätietoja koneista antaa

Mika Koivuniemi

puh. 040 741 99 91

mika.koivuniemi@prodmac.fi