Maanterä täsmentää toimintamallejaan entistä paremman asiakaspalvelun varmistamiseksi

Maanterä Oy edustaa Suomessa useita huippulaadukkaita, erilaisiin metallin työstön osa-alueisiin keskittyneitä tuotemerkkejä. Ratkaisuja käytetään muun muassa metalliteollisuuden valmistuksessa ja alihankinnassa nostamaan työvaiheen tuottavuutta tai muutoin haastavissa kohteissa. Valikoimaan sisältyvät niin lastuavat työkalut, hiontatuotteet kuin tuotannon oheislaitteet.

Maanterä pystyy tarjoamaan oman ammattitaitonsa ja toimittajien pitkälle viedyn osaamisen avulla asiakkailleen ratkaisuja sekä yksittäisiin prosessin osiin että laajempiin kokonaisuuksiin.

Maanterä Oy on perustettu vuonna 1941 ja kuuluu ruotsalaiseen Indutrade-konserniin, jossa on mukana yli 200 komponenttien ja järjestelmien maahantuonnin ja myynnin yhtiötä yli 30 eri maassa. Henkilöstöä konsernissa on yli 9 000. Pitkä historia kertoo luotettavuudesta, jota tukee myös ison omistajakonsernin yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Pitkän yli 80-vuotisen historian aikana myytäviä tuotemerkkejä on kertynyt valtava määrä. Toimintaa on kehitetty monipuolisuuden varaan. Kunkin tuotemerkin oma tarjonta on kuitenkin laajentunut vuosien varrella, jolloin tuotevariaatioiden määrä on kertaantunut ja hallittavuus ollut koetuksella. Pitkällä aikajänteellä tämä ei ole eduksi kenellekään, kun tuotteen lisäksi myydään osaamista asiakkaiden käyttöön.

Perinteisten lastuavien työkalujen lisäksi edustuksiin on kuulunut jo pitkään hiomatarvikkeet ja sahanterät. Muutamia vuosia sitten toimintaa laajennettiin myös koneiden ja laitteiden puolelle. Yrityksen toiminta on perustunut historiassa kovaan ammattitaitoon ja omalla alueellaan erittäin korkeatasoisiin ja osaaviin toimittajiin. Asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten kovetessa, tulee myös tähän kyetä vastaamaan. Uutta vauhtia ollaan ottamassa nyt keskittämällä toimintaa palveluiden kovimpaan ytimeen. Näin saavutetaan sekä parempi palvelukyky että korkeampi osaaminen valituissa tuotteissa, joka johtaa ­asiakkaan kannalta parhaaseen ratkaisuun.

Kenttähenkilöstön ajankäyttöä suunnataan niin, että he pääsevät perehtymään syvemmin alueensa asiakkaiden toimintaan ja tarpeisiin. Näin Maanterä yhdistää entistä vahvemman tuoteosaamisen ja syvällisemmän asiakastuntemuksen, jolla saavutetaan paras mahdollinen hyöty käyttäjälle. Sloganina on alettu käyttää sanontaa: ”Kaikkia ratkaisuja on varaa parantaa”, joka haastaa sekä löytämään parannuskohteet että etsimään niille paremman ratkaisun. Uudella toimintamallilla Maanterä pystyy tarjoamaan myös paremman taustatuen kehityshankkeisiin yhdessä vahvojen toimittajiensa sekä tuotetuen kanssa. Riittävä asiakaspalvelu on varmistettu organisoimalla myynnin tukitoiminnot uudelleen. Siellä on todella korkea ammattitaito käytettävissä sekä sisäisesti että ulkoa tulevissa asiakaskyselyissä.

Kaikki osa-alueet – lastuavat työkalut, hiomatarvikkeet/sahaus sekä laitteet – pysyvät edelleen tarjonnassa, mutta valikoimaa keskitetään ja päällekkäisyyksiä karsitaan hallittavuuden parantamiseksi. Koneiden ja laitteiden osalta otetaan askel selkeämpään suuntaan. ”Emme ole, eikä meistä tule isojen koneiden projektitaloa, mutta mm. Scantoolin valikoimasta löytyy laaja kattaus erilaisia koneita useimpiin tarpeisiin. Lisäksi valikoimassa ovat Suhner-hiomakoneet ammattikäyttöön sekä Dormatecin ratkaisut mm. öljysumun ja pölyn poistoon terveellisemmän työympäristön saavuttamiseksi. Teemme jatkossakin hyvää yhteistyötä konetoimittajien kanssa mm. konekalustusten osalta”, selventää Maanterän toimitusjohtaja Ilkka Eriksson.

”Haluamme kehittää toimintaamme yhä voimakkaammin siihen suuntaan, jossa ­asiakas kokee meidät teknologiakumppanikseen. Yhdessä pystymme määrittämään tuotannon haasteet, joita voidaan ratkoa sekä henkilökuntamme että tarvittaessa myös ammattimaisten toimittajiemme avulla. Jokainen taistelee tuottavuuden kehittämisen parissa ja yritämme auttaa tässä haasteessa asiakkaitamme ei vain tuotteiden, vaan myös asiantuntemuksemme turvin. Tässä haluamme olla alan paras lisäarvon tuottaja”, Eriksson jatkaa.