Meidän juhla

Vuoden 2017 viimeinen Eurometalli saavuttaa painettuna versiona Teidät lukijamme sopivasti juuri ennen Suomen 100-vuotisjuhlapäivää, mikäli Posti on tehtävänsä sopimuksien mukaan toteuttanut.

Yrittäjyydellä on ollut ratkaiseva merkitys Suomea hyvinvointivaltioksi rakennettaessa ja yrittäjyyden merkitys on edelleen avainasemassa kuljettaessa kohti seuraavaa Suomen satavuotiskautta. Tämä aihe avautuu laajemmin sivulla 10 Ajatuksia 10-paikalta -palstalla, jossa Perheyritysten liiton tuore toimitusjohtaja Auli Hänninen tuo asiaa hienosti esiin.

Metallialan yritysten merkitys on ollut valtava 100-vuotiaalle Suomelle. Metalliteollisuutemme perustat valettiin pitkälti sotakorvauksina itänaapurillemme valmistetuilla metallituotteilla ja yhä tänä päivänä metalliteollisuus on yksi yhteiskuntamme teräsjaloista. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää panostaa metalliteollisuutemme kehittämiseen laajalla rintamalla. Tuotekehitys ja uusien tuotteiden innovointi, tuotannon kehitys sekä uuden polven houkutteleminen alalle ovat avainsanoja tässä jatkuvan kehityksen prosessissa.

Nuoriin pitää panostaa jatkossa entistä enemmän. Uusille osaajille täytyy löytyä uusinta teknologiaa edustavat koneet ja laitteet oppimisvälineiksi joko kouluissa tai työssäoppimispaikoissa. Mikäli oppimisvälineet ovat vuosikymmenten takaa, nuorten kiinnostus korkeaa teknologiaa tänä päivänä tarjoavaa metalliteollisuutta kohtaan vähenee ja koulusta työhön siirtymisen kynnys nousee.

Suomi on juuri nyt juhlavuotenaan hyvässä tuloskunnossa. Pidetään huolta siitä, että tämä tuloskunto säilyy ja jatkuu. Se on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme, kuten Suomen 100-vuotisjuhlakin on meidän kaikkien suomalaisten juhla. Voimme olla ylpeitä suomalaisuudestamme – meillä on todellakin täällä asiat hyvin. Hyvinvointivaltio ei tule kaikille syntymälahjana, me suomalaiset olemme siihen etuoikeutettuja.

Onnea 100-vuotiaalle Suomelle

Petri Kuhlman, päätoimittaja