Mekelex TähtiTeräs Oy:n omistukseen

4.2.2020 tehdyn liiketoimintakaupan seurauksena Mekelex Oy:n metallikonepajaliiketoiminta on siirtynyt TähtiTeräs Oy:n omistukseen. Kaupan tarkoituksena on taata toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen tulevinakin vuosina.
TähtiTeräs Oy on uusi yritys, mutta sen takana toimivilla henkilöillä on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista konepajatöistä. Töistä vastaa toimitusjohtaja Miika Leino (s. 1978), joka on toiminut aiemmin mm. DA Group Oy:n hienomekaniikkapajalla erilaisissa koneistustehtävissä vuosina 2006–2019. Koulutukseltaan Miika Leino on CNC-koneistaja.
Mekelex Oy:n toimitusjohtaja Reijo Pirttilahti toimii jatkossa koulutus- ja asiantuntija tehtävissä TähtiTeräs Oy:lle.
TähtiTeräs Oy:n toimitilat sijaitsevat Forssassa, jonne sen Mekelex Oy:ltä ostamat koneet siirretään lähiaikoina. Aluksi toimintaa on sekä Forssassa että Mekelex Oy:n toimitiloissa Somerniemellä.
Tarkoituksena on, että muutos vaikuttaa asiakkaisiin nähden mahdollisimman vähän. Toimintojen on tarkoitus pysyä ennallaan ja jatkua saumattomasti yrittäjävaihdoksesta huolimatta. Kaupan seurauksena vastuu keskeneräisistä töistä ja aikatauluista on siirtynyt TähtiTeräs Oylle.

INFO

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt osoitteeseen
Reijo Pirttilahti, puh. 040 708 4251, info@mekelex.com
ja/tai
Miika Leino, puh. 044 364 1602, miika.leino@tahtiteras.fi