Metalpowerille kaksi kotimaista Bull-sarjan särmäyspuristinta

Sopimusvalmistaja Metalpower on vahvistanut kompaktin kokoisten kappaleiden taivutuskapasiteettiaan kahdella suomalaisella Coastone Oy:n valmistamalla Bull-sarjan särmäyspuristimella.

Vuonna 1991 perustettu Metalpower Oy kuuluu kotimaisessa yksityisomistuksessa olevaan Terra Patris -konserniin. Yrityksellä on tuotantotilaa yhteensä 12 000 neliömetriä kahdessa eri toimipisteessä Tyrnävällä ja Kempeleessä työllistäen noin 130 henkilöä. Osa yrityksen avainasiakkaista ovat olleet mukana koko sen historian ajan. Tänä päivänä Metalpower tuottaa vuositasolla yli miljoona metalliosaa ja toimittaa yli 3 000 tonnia terästä yli viidellekymmenelle yhteistyökumppanilleen.

Metalpowerin laatu syntyy kokemuksen, modernin teknologian ja kädentaidon yhteistyönä. – Yrityksellämme on moderni tuotantokoneisto. Laadun kannalta oleellisinta on, että henkilökuntamme koostuu ammattilaisista, jotka osaavat hyödyntää huipputeknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo toimitusjohtaja Sami Siurua.


Hyvä organisointi takaa varmat ja nopeat toimitukset

Metalpowerin hyvin organisoidut osto- ja tuotantopalvelut takaavat varman toimituksen nopeassakin aikataulussa. Kattavan varastointipalvelun ansiosta sopimusasiakkaiden tuotteet ovat toimitettavissa tarvittaessa heti asiakkaille.

Räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä on avainasemassa Metalpowerin joustavassa tuotannon organisoinnissa. Yrityksen käytössä on IFS ERP -järjestelmä, johon on rakennettu erilaisia aputoimintoja, joilla pystytään priorisoimaan valmistusjärjestys nopeasti ja sujuvasti. Koneiden käyttöasteiden seurantaan Metalpower käyttää NOVI-kunnossapidon seurantaa.

– Joustavuus ja muutosvalmius näkyy tuote- ja työkalusuunnittelussamme, jossa tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa auttaa löytämään parhaat valmistusratkaisut heti tuotteen elinkaaren alusta alkaen. Proto- ja näyte-erävalmistus sekä muutoksen hallinta on meille arkipäivää ja saamme oikean palautteen tuotteiden valmistettavuudesta asiakkaalle, vakuuttaa Siurua.

Metalpowerilla on käytössään poikkeuksellisen laaja tuotantoteknologioiden kirjo: leikkaus, taivutus, hitsaus, koneistus, pintakäsittely ja kokoonpano. Laajan konekantansa ansiosta Metalpower pystyy tekemään lähes kaikki työt itse. Korkea omavaraisuusaste on tärkeässä osassa yrityksen laatukontrollointia ja se myös mahdollistaa nopean reagointikyvyn asiakkaiden tarpeisiin.
– Myymme valmistuskapasiteettia, emme osia. Tämän vuoksi pitää olla laaja konekanta, jonka ylläpito ja kehittämien vaati pääomaa ja rohkeutta investointeihin. Olemme aina pyrkineet kulkemaan koneteknologioissa edelläkävijöiden joukossa, esimerkiksi robottihitsauksesta meillä on juuret jo 1980-luvulta ja ensimmäisen laserleikkauskoneen hankimme vuonna 1998, kertoo Siurua.

Kaiken kaikkiaan Metalpowerilla on nyt käytössään kuusi särmäyspuristinta, joista kaksi uutta Bull-sarjan konetta toivat merkittävää lisätehoa pienten kappaleiden taivutuksiin. Kuvan Bull 15 särmäysleveys on 1600 mm, puristusvoimaa löytyy 150 tonnia.

Hyvin varustellut pikkujättiläiset suomalaiselta toimijalta

Viimeisimpinä koneinvestointeina Metalpowerille hankittiin 2022 vuoden alussa kaksi Bull-sarjan särmäyspuristinta, Bull 12 ja Bull 15. Nämä Kempeleen yksikköön sijoitetut koneet ovat hyvin varusteltuja sisältäen esim. Lasersafe-turvalaitteen, kulmanmittauksen/korjauksen ja 5-akselisen servotoimisen takavastekokonaisuuden.

Näiden täysin servotoimisten koneiden maksimi särmäysleveydet ovat 1 300 mm (Bull 12) ja 1600 mm (Bull 15). Nämä pikkujättiläiset sopivat kompaktin kokonsa ansiosta pieneen tilaan. Koneet on suunniteltu asiakkaille, jotka särmäävät suhteellisen paksua tai erikoiskovaa materiaalia eli ne mahdollistavat vahvan särmäysvoimansa ansiosta pienikokoisten, mutta ainevahvuudeltaan paksujen kappaleiden särmäyksen. Bull 12 -koneessa puristusvoima on 100 tonnia ja järeämmässä Bull 15 -mallissa voimaa löytyy 150 tonnia.

Seinäjoella toimivan Coastonen Bull-sarjan koneilla saadaan helposti lisää särmäyskapasiteettia siirtämällä pienempikokoisten kappaleiden särmäys näille koneille.

– Konehankinnoissa kartoitamme tarpeet viiden vuoden aikajanalla, jotka sitten tarkennetaan hankinnoiksi pari vuotta ennen investointeja. Tässä särmäyspuristinhankkeessa toinen kone hankittiin korvaus­investointina ja toinen kone tuli lisäämään olemassa olevaa taivutuskapasiteettiamme. Jälleen tämänkin investoinnin kohdalla speksasimme tarkkaan tarpeet. Meillä särmätään ainevahvuuksia 0,5–25 mm ja suurimmat särmäysvolyymit ovat A3-arkin kokoluokassa ja ainevahvuuksille 3–12. Coast­one Oy:n Bull-sarjan koneet vastasivat täsmällisesti näihin raja-arvoihin. Monet kilpailevat merkit tarjosivat 3 metrin konetta, joka on turhan leveä tarpeisiimme. Bull-särmäyspuristimet tarjosivat tarvitsemamme yli 100 tonnin puristusvoiman ja alle 1,5 metrin leveyden. Bull-särmäyspuristimet saimme tehokkaaseen käyttöön vieden vähän lattiapinta-alaa. Ja servotoimisina koneina ne tuovat 20–30 % lisää nopeutta taivutusprosesseihin hydraulikoneisiin verrattuna. Myös huoltotarve on servokoneilla alhaisempi, kertoo Siurua konevalinnan kriteereitä.

– Coastone on meille tuttu toimija, he ovat toimittaneet meille aiemmin hiomakoneen. Tämän kokemuksen perusteella meillä on pelkkää hyvää sanottavaa Coastone Oy:stä, ja näidenkin Bull-särmäyspuristi­mien toimitukseen sekä itse koneisiin olemme tyytyväisiä. Painoarvoa on myös toimittajan kotimaisuudella, sillä on tärkeää saada luotettava tuki läheltä koko koneen elinkaaren ajan, arvioi Siurua.

Metalpower Oy
Sami Siurua
toimitusjohtaja
puh. 040 768 2516
www.metalpower.fi

Coastone Oy:n särmäyspuristimista:
Vesa Erkkilä
puh. 044 256 1800
www.coastone.fi

Metalpowerin uudet Bull-sarjan särmäyspuristimet ovat Kempeleen yksikössä ahkerassa tuotantokäytössä kahdessa vuorossa.