METAV 2020 – Länsi- ja Pohjois-Euroopan teknologianäyttely

10.–13.3.2020 juhlistetaan ­METAV-teknologia­messujen 40-vuotis­juhla­vuotta. Tässä ­artikkelissa on kooste VDW:n toimitusjohtaja tri Wilfried Schäferin aluksesta ­METAVin tiedotustilaisuudessa
31. lokakuuta 2019 Oslossa.

”Messujen järjestäjän VDW:n (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken – Saksan työstökonetehtaiden yhdistys, Frankfurt am Main) toimitusjohtajana olen hyvin iloinen saadessani tänään kertoa teille järjestyksessä 21. METAVista.
Ensi vuonna meillä onkin Düsseldorfissa METAVin 40-vuotisjuhla. Messut perustettiin vuonna 1980, koska haluttiin aloittaa parillisina vuosina lähempänä Pohjois-Eurooppaa pidettävät kansainväliset messut. Messupaikan valinnan ratkaisi se, että uuden messutapahtuman tuli sijoittua yh-teen Saksan keskeisistä työstökonemarkkinoista ja lähelle Euroopan muita markkinoita sekä tarjota hyvät liikenneyhteydet maan-, rauta- ja ilmateitse. Siksi valittiin Nordrhein-Westfalenin osavaltio ja messupaikaksi Düsseldorfin kaupunki, jossa siihen aikaan oli Euroopan nykyaikaisin messualue.
Nämä pääpiirteet pätevät edelleen ja ovat METAVin tunnusomaiset vahvuudet. Perustamisajoista METAV on – näytteilleasettajien suhteen – kehittynyt kansainvälisiksi messuiksi. Kävijöiden puolesta se suuntautuu Luoteis-Saksaan sekä hyvien lentoyhteyksien ansiosta tärkeiltä Euroopan markkina-alueilta tuleviin asiakkaisiin. Tuotantotekniikan alalla METAV kuuluu vakiomessukalenteriin. Valmistajat ja toimittajat, jotka haluavat esittäytyä koneenrakennusasiakkailleen myös Nordrhein-West­falenin ydinalueen ulkopuolella ja tuon osavaltion lähialueilla, eivät voi ohittaa ­METAVia.

METAV keskellä vahvaa teollisuusaluetta
Suuri osa n. 27 000 METAVin messuvieraasta tulee n. 300 kilometrin säteeltä – Pohjois-Saksasta, Hessenistä, Rheinland-Pfalzista, Belgiasta ja Alankomaista. Mutta myös Itävalta ja Sveitsi lukeutuvat vahvojen kävijämaiden joukkoon. ­METAVin välittömällä vaikutusalueella 12 000 alan yritystä muodostaa näytteilleasettajien (vuonna 2018 n. 560 yritystä 24 maasta) kävijäpotentiaalin. Ne edustavat metallin tuotantoa ja työstöä, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa, koneenrakennusta ja ajoneuvoteollisuutta. Niiden yhteen laskettu henkilöstömäärä on 1,6 miljoonaa ja liikevaihto n. 515 miljardia euroa.
Näytteilleasettajista 89 prosenttia arvioi Nordrhein-Westfalenia myönteisesti teollisuuden ja elinkeinon sijaintipaikkana. Näytteilleasettajat puhuvatkin keskeisestä kohtauspaikasta ja korkeasta messuvieraiden tasosta. Asiakkaat saapuvat erittäin motivoituneina ja halukkaina investoimaan. Vuonna 2018 messuvieraista lähes kaksi kolmannesta oli päättäjiä. Heidän edustamansa alat olivat ensisijaisesti koneenrakennus sekä ajoneuvoteollisuus ja sen alihankkijateollisuus. Heidän kiinnostuksensa kohteina ovat ennen kaikkea työstökoneet, CAD/CAM-järjestelmät, tarkastus- ja mittaustekniikka, automaatio sekä työkalut ja koneet työkalujen, muottien ja mallien valmistusta varten. Kyselyn tulosten mukaan 93 prosenttia kävijöistä oli erittäin tyytyväisiä tarjontaan.
Ei siis ihme, että 44 prosenttia METAVin kävijöistä kertoi vuonna 2018 vakaista investointiaikeista. 18 prosenttia oli messujen aikana tehnyt tilauksia tai aikoi tehdä sen messujen jälkeen.
Näytteilleasettajille Saksa on tärkein korkeateknologian markkina. 69 prosenttia tavoittelee korkeateknologian tuotteillaan vanhoja asiakkaita, 84 prosenttia haluaa luoda uusia liikeyhteyksiä ja lisätä tunnettuuttaan potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Molemmat asiat onnistuvat METAVissa hyvin, kuten vastaajat katsovat.

Uutta METAV 2020:ssä
Seuraava METAV pidetään 10.–13. maaliskuuta 2020. METAV muuttaa Düsseldorfin messualueen uusiin halleihin. Niinpä halli 1, joka on pinta-alaltaan suurempi kuin vanhat hallit 1 ja 2 yhteensä, sekä hallit 4, 5 ja 7a muodostavat METAVin näyttelykokonaisuuden.
METAV 2020:n fokuksessa on metallintyöstön koko tuotantoketju. Muutama vuosi sitten lisäsimme neljä erikoisteema-aluetta: Additive Manufacturing, Medical, Moulding ja Quality. Niistä kullakin on oma ammattiyleisönsä. Sekä saksalaiset että ulkomaiset kävijät antavat erikoisteemaalueista varsin myönteistä palautetta.
Metallintyöstön alalla Teollisuus 4.0 onkin ottamassa vauhtia. Yksittäisiä aihepiirejä ovat verkostoitunut valmistus, cloud-sovellukset, cyber security, tietojen analyysi, 5G, machine learning, keinoäly, alustatalous ja todella tärkeänä pidettävä umati – universal machine tool interface ja OPC UA. Vuonna 2020 METAV on Teollisuus 4.0 tuotannossa -teeman tietokeskus. Sekä näytteilleasettajien osastot että oheisohjelma antavat kattavan katsauksen kehitykseen ja sen näkymiin.

Teemapuisto digitalisointi ja automaatio
Kyselyn mukaan noin neljännes METAVin kävijöistä on kiinnostunut automaatiosta. Kolmas mav-teemapuisto Automaatio ja digitalisointi tuotannossa palvelee nimenomaan näitä messuvieraita. Metallintyöstön keskeisinä suuntauksina ne ovat monien yritysten tulevalle kehitykselle ja jatkuvuudelle ratkaisevan tärkeitä. Tämä METAVin teemapuisto välittää lähes täydellisen katsauksen mielenkiintoisiin Teollisuus 4.0 -ratkaisuihin ja toteutuneisiin projekteihin. Oheisohjelmaan kuuluvassa erikoisfoorumissa voidaan paitsi tutustua ratkaisuihin, visioihin ja tavoitteisiin myös keskustella näistä teemoista asiantuntijoiden kanssa.

METAVin oheistapahtumat syventävät ajankohtaisia teemoja
METAV on kaikkien aktiivisesti osallistuvien toimijoiden kansainvälinen tietojen vaihtopörssi. Täällä kohtaavat teollisuus, tiede ja tutkimus, politiikka ja mediat. Oheisohjelmassa onkin hyvin paljon teollisuudelle ajankohtaisia teemoja. Osittain niistä on jo keskusteltu Hannoverin EMO-messuilla. Asiantuntijoille, jotka eivät pystyneet syyskuussa 2019 käymään EMO-messuilla tai haluavat syventää näkemäänsä, METAV tarjoaa siihen mahdollisuuden ensi vuoden alussa.

Talouden ulkoiset toiminta­edellytykset edelleen vaikeita
Päätteeksi vielä lyhyt katsaus ulkoisiin toimintaedellytyksiin tulevan METAVin kan­nalta.
Kahdeksan vuotta kansainvälisessä työstökoneteollisuudessa vallinneen korkeasuhdanteen jälkeen kysyntä investointihyödykkeistä on vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä lähtien selvästi hiljentynyt. Tämä olikin odotettavissa. Syyt tähän on jo useita kertoja osoitettu ja niistä on paljon keskusteltukin. Maailmantalouden näkymät ovat rajusti heikentyneet. Vahvistavina lisätekijöinä ovat talouspoliittiset vaikeudet, erityisesti USAn ja Kiinan kauppasota. Kaikilla tasoilla kasvava protektionismi haittaa maailmankauppaa ja häiritsee tämän lisäksi kansainvälisiä alihankintaketjuja. Siirtyminen uusiin moottori- ja voimanlähdetekniikkoihin ja siihen liittyvä rakennemuutos aiheuttaa ongelmia ajoneuvoteollisuudelle. On edelleen epäselvää, millä nopeudella kehitys etenee ja mitä tekniikkoja käytetään jatkossa ja missä laajuudessa. Koko skenaario aiheuttaa teollisuudelle maailmanlaajuisesti epävarmuutta. Yritykset ovat ottaneet hyvin varovaisen asenteen ja lykkäävät yhä useammin investointejaan.
Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla kansainvälisen työstökoneteollisuuden tilauskertymä onkin kaikilla alueilla rajusti valahtanut miinuksen puolelle. Erityisesti Euroopassa eli METAVin tärkeällä vaikutusalueella tilaukset vähenivät 18 prosenttia. Suuresti viennistä riippuvaisessa ­METAVin isäntämaassa Saksassa tilauskertymä on pudonnut 23 prosenttia tämän vuoden elokuuhun mennessä. Tämä koskee sekä koti- että ulkomaisia tilauksia. Parhaiten säilyivät sentään euro-alueelta tulleet tilaukset, jotka jäivät 13 prosenttia alle edellisen vuoden tason.
VDW:n käyttämä taloudellinen tutkimuslaitos Oxford Economics arvioi, että parhaassa tapauksessa Euroopan kehitys vuonna 2020 vakautuu. Kansantalouksien kokonaistuloksen kasvu jäänee 1,2 prosenttiin ja samalle tasolle kuin vuonna 2019. Kuluvana vuonna 0,5 prosentilla kasvavan teollisuustuotannon ennustetaan kasvavan 0,8 prosentilla vuonna 2020. Myös Saksan kansantalouden odotetaan vakautuvan. Ennusteiden mukaan vuonna 2019 vielä supistuva teollisuustuotanto noussee jälleen hieman plussan puolelle.

Työstökonekauppa Suomen kanssa
Suomen ja Saksan kahdenkeskinen työstökonekauppa on viime vuosina kehittynyt erinomaisesti. Saksa on Suomelle ylivoimaisesti tärkein työstökoneiden toimittaja, ja tärkeimpien markkinoiden suhteen sijalla viisi USAn, Italian, Venäjän ja Puolan jälkeen. Vuonna 2018 Saksan vienti Suomeen oli 66 miljoonaa euroa ja 75 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Myös 14 miljoonan euron verran kasvanut tuonti Suomesta oli lähes 10 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Siksi METAV 2020 on kiintoisa eri erikoisaloja edustaville suomalaisille valmistajille ja asiantuntijoille. Tulevia investointipäätöksiä voidaan täällä harkitusti valmistella.
Yleensä kauppojen teko Euroopassa ja Saksassa pysyy vaikeana. Kuitenkin ­METAV perustettiin 40 vuotta sitten juuri siksi, koska myös heikkojen suhdanteiden aikana valmistajille haluttiin saada kansainvälinen alusta ja mahdollisuus menestyä kovankin kilpailun olosuhteissa. Tämä tavoite mielessä METAV tarjoaa jälleen tilaisuuden vauhdittaa bisnestä sekä luoda uusia kontakteja toimittajiin ja asiakkaisiin ja tehostaa vanhoja liikesuhteita.

INFO

www.metav.de