Älykäs Cleverbin vie pientarvikkeiden hallinnan aidon Lean-ajattelun tasolle

Ferrometal tuo markkinoille älykkään teollisuuden palvelukonseptin pientarvikkeiden varastoinnin optimointiin. CleverBinin uusi teknologia varmistaa, että kriittisiä C-osia on aina riittävästi, eikä niiden loppuminen aiheuta häiriö­tilanteita tuotantoon.

Ferrometal on ollut edelläkävijä Lean-tuotantoon tähtäävien ratkaisujen kehittämisessä ja on tuonut Suomen markkinoille esimerkiksi rfid-ohjauksen Kanban-järjestelmiin. Käytännössä Kanbania on toteutettu teollisuudessa kahden laatikon periaatteella, missä C-osien loputtua ottolaatikosta se nostetaan palautusaseman hyllyn päälle. Tästä muodostuu mobiiliyhteyden avulla tilaussignaali toimittajalle. Vaihtoehtoisesti hyllyttäjä lukee ottolaatikon etiketin viivakoodin ja tilaa täydennyksen. Nämä toimintamallit ovat hyviä, mutta Ferrometal on halunnut mennä viedä pidemmälle eliminoimalla inhimillisten tekijöiden vaikutuksen ja tekemällä järjestelmästä ennakoivan sekä paikkariippumattoman.
Tuotteiden toimitusaika Ferrometallilla kaikkialle Suomeen on vain 1 vuorokausi, mutta tuotannon pyöriessä sekin voi olla aivan liian pitkä. Vuorokaudessa tuotanto ehtii seisahtua ja puolivalmisteita kasaantua, mikä tulee hyvin kalliiksi. Joskus myös erikoisosien etsinnässä kuluu aikaa ja organisaatio joutuu käyttämää energiaa ”tulipalojen sammuttamiseen”. Tuotannon tarpeita voi olla mahdotonta ennustaa tarkasti ja suurten puskurivarastojen ostaminen ennakkoon puolestaan sitoo pääomia. Aidossa Lean-ajattelussa tavaraa on juuri sopivasti ennakoiden tai imuohjauksella.
CleverBin ratkaisee perinteisten Kanban-järjestelmien pullonkaulat, sillä ottolaatikossa on optinen silmä, joka havaitsee hyvissä ajoin kiinnitysosien tai pienkomponenttien vähenemisen ja generoi ostotilauksen Ferrometallin ERP-järjestelmään mobiiliyhteyden kautta. Täydennystoimituksen hyllytys tapahtuu Ferrometallin toimesta palveluna tai sen hoitaa asiakkaan oma sisälogistiikka tai nimetty kumppani. Näin tilauksen syntyminen tehdään ajoissa, se ei ole riippuvainen siitä onko laatikko muistettu laittaa palautusasemaan tai esimerkiksi vaakapaikalle, tai onko hyllyttäjä käynyt lukemassa viivakoodin. CleverBin on myös paikkariippumaton eli sen voi viedä esimerkiksi työpisteen viereen helpottamaan asennusta.
Edut ovat kiistattomat sillä nopean ja ennakoivan järjestelmän avulla voidaan vähentää varaston arvoa ja tehostaa tuotantoa. Samalla eliminoidaan virheet ja saavutetaan parempi tarkkuustaso. Prosessi on myös täysin läpinäkyvä sillä käyttäjä saa käyttöönsä käyttöliittymän mittaristoineen, jonka avulla voidaan seurata kulutuksen kehitystä ja säätää tilauspisteitä.
Laatikoiden koko ja määrä optimoidaan tuotantoprosessin tarpeiden mukaan. CleverBin-ottolaatikoiden toimitukset alkavat tammikuussa 2020.

INFO

Mika Brandt
toimitusjohtaja
puh. 040 759 9954
mika.brandt@ferrometal.fi
www.ferrometal.fi
https://www.ferrometal.fi/fi/ferrometal/services/cleverbin/cleverbin.php