Millainen vuosi konepajoilla on edessä?

Millainen vuosi onkaan konepajoilla edessä vuonna 2024? Vaikka tulevaisuus on epävarma, viime vuosien haasteet ja toimintaympäristön muutokset tulevat varmasti jatkumaan. Olen toiminut vanhempieni perustamassa konepajassa toimitusjohtajana yli kymmenen vuotta. Nämä yrittäjävuodet ovat opettaneet, että epävarmuus on osa normaalia arkea – sen kanssa on vain opittava elämään. Vaikka välillä saattaa tulla huonoja vuosia, onneksi mukaan mahtuu myös hyviä hetkiä ja onnistumisen tunteita. Epävarmuus ja muutos on kuitenkin aina myös mahdollisuus oman toiminnan kehittämiseen.

Digitalisaatio on viime vuosina ollut vahvasti läsnä myös konepajoilla, ja sen hyödyntäminen on ollut lähes välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Suhdannevaihteluista huolimatta huoli työvoimapulasta on suuri ja digitalisaation hyödyntäminen onkin hyvä keino hakea ratkaisuja tähän haasteeseen. Myös tekoälyn harkittu ja luova käyttö avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi koneiden kunnossapitoon. Tämä kehitys voi olla kuitenkin haasteellista pienemmille yrityksille niiden rajallisten resurssien vuoksi ja myös meidän konepajassa on koettu haastavaksi, mitä se yritykselle tarkoittaisi käytännössä.

Digitalisaation lisäksi yritysten on kannettava entistä enemmän vastuuta myös ympäristöstä. Edullinen energia ei ole enää itsestäänselvyys ja konepajojen on etsittävä tapoja vähentää energiankulutustaan kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä. On tärkeää pyrkiä entisestään esimerkiksi minimoimaan jätettä sekä käyttämään tehokkaammin ja monipuolisemmin uusiutuvia resursseja.

Vastuullisuuskysymykset ovat myös entistä tärkeämpiä nuorille ja yritysten on hyvä ottaa se huomioon, jotta ne saavat tulevaisuudessakin töihin ammattilaisia. Sanana vastuullisuus on hieman etäinen, mutta käytännössä se tarkoittaa vain arvoja, hyviä toimintatapoja, ympäristön huomioimista, kunnioittamista ja toisten tasa-arvoista kohtelua. Ja näinhän monet yritykset ovat jo pitkään toimineet.

Teknologisten haasteiden rinnalla korostuu etenkin inhimillisyys ja ihmisten johtamisen merkitys. Avainasemassa on hyvä vuorovaikutus, yhteistyö, avoimuus ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen. Kun työntekijät otetaan mukaan päätöksentekoon ja heidän mielipiteitään ja osaamista arvostetaan, kokevat he silloin olevansa osa yritystä luoden paremman yhteenkuuluvuuden tunteen. On tärkeää muistaa, että yritys ei ole mitään ilman sen ihmisiä.

Tuleva vuosi tuo mukanaan epävarmuutta, mutta myös mahdollisuuksia. Muutosten keskellä jokaisen on erittäin tärkeää pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan, mitkä ne tavat sitten ikinä onkaan. Itselleni hyvinvointia ja mielenrauhaa on tuonut esimerkiksi lenkit metsässä koiran kanssa. Luonto tarjoaa hetken työasioiden unohtamiseen ja uuden energian löytämiseen. Yritysten onkin tärkeää tunnistaa työntekijöidensä tarpeet ja tukea heidän hyvinvointiaan, sillä vahva ja sitoutunut työvoima on keskeinen voimavara menestyksekkäässä liiketoiminnassa muutosten ja epävarmuuden keskellä.

Kaisa Juortamo
Toimitusjohtaja
Milltamo Oy