MOULD-CARE-muottipalvelut

Työväline- ja muottipalveluiden kysyntä on kasvanut maailmanlaajuisesti myös Covid-viruksen aiheuttaman epidemian aikana. Sabri­Scan panostaa voimakkaasti sekä Suomessa että merkittävimmillä markkina-alueilla muottihuolto, -muutos ja optimointipalveluiden kehittämiseen. Yritys on lanseerannut ”Mould-Care”-palvelut ratkaisemaan eurooppalaisen asiakaskunnan ongelmallista tilannetta. Näillä palveluilla SabriScan kykenee palvelemaan myös entisiä kilpailijoitaan, jotka tuovat muotteja Kiinasta. Ongelmallinen, paikallisen takuuhuollon puute on siten myös ratkaistu. Näin ollen kaikki mahdolliset toimijat muottiteollisuudessa voivat nauttia Mould-Care-palveluista, oli kyseessä sitten komponenttivalmistaja, ruiskuvalaja, OEM-loppuasiakas, Tier1-järjestelmätoimittaja tai aasialainen muottivalmistaja.

Eurooppalaisesta muottivalmistuksesta on useamman vuoden kuluessa menetetty merkittävä osa kapasiteetista. Syynä tähän on ollut pitkälti kiinalaisen muottivalmistuksen ylivoimainen kapasiteetti- ja hintakilpailukyky. Samaan aikaan loppuasiakkaiden komponentti- ja tuotevalmistus on kuitenkin jatkanut kasvuaan Euroopassa. On syntynyt ristiriitainen tilanne. Asiakkaat haluavat siirtää muottituotantoaan edulliseen ja nopealiikkeiseen Kiinaan, mutta samaan aikaan asiakkaan oma tuotannollinen toiminta Euroopassa kärsii muottipalveluiden puutteesta. Lukuisat asiakkaat ovat samalla, vuosien saatossa luopuneet omista muottiosastoistaan. Muottien saattamisessa massatuotantoon, tuotemuutosten viemisessä muotteihin, varaosapalveluissa, massatuotannon aikaisissa ammattitaitoisissa kunnossapito- ja korjauspalveluissa, teknisissä ongelmanratkaisuissa – kaikissa koetaan kapasiteetti- ja ammattitaitopulaa. Kiivastahtinen liiketoimintasykli ja nopeaa reagointia vaativat lyhyiden sarjojen asiakastoimitukset luovat oman, äärimmäisen haastavan lisän loppuasiakkaiden ja komponenttivalmistajien arkipäivään.

SabriScan tarjoaa ratkaisun tilanteeseen. Oman Suomessa sijaitsevan muottitehtaan lisäksi yrityksellä on muottipalveluorganisaatiot Marokossa, Romaniassa, Intiassa, Tsekeissä ja Saksassa. Useissa Euroopan maissa SabriScan toimii verkottuneessa liiketoimintamallissa hyödyntäen laajaa alihankkijaverkostoa koordinoiden erilaisia valmistusteknologioita asiakkaan puolesta – tehden kaiken muotteihin liittyvän asiakkaalle helpoksi. SabriScan voi myös säilyttää Mould-Hotel-palveluilla asiakkaan muotteja – kunnes varsinainen tuotanto alkaa. Mould-Care vastaanottaa muotit, kun ne saapuvat maahan, poistaa kuljetussuojaukset- ja rasvat, testaa muottien toiminnallisuuden, tekee tarvittavat korjaukset. Mould-Transfer-palveluilla muotteja voidaan siirtää lokaatioista toiseen vaihtuvien tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Näin voi olla esim. Suomessa ruiskuvalajalta toiselle tai siirrot eri maiden välillä. Sabriscan varmistaa, että muotit ovat toimintakuntoisia ja muuntaa muotit uusiin valmistuslokaatioihin soveltuviksi.

Tuotannon ylösajopalveluissa tai ns. SOP-toiminnoissa SabriScan:in ammattilaiset voivat tulla asiakkaan tuotantoon varmistamaan, että tuotteiden massatuotanto lähtee kunnolla liikkeelle. Mould-­Care-palveluihin kuuluu olennaisena osana myös ”topparoikka”-palvelut. Tämä tarkoittaa, että muottihuoltajat voivat työskennellä asiakkaan omissa tiloissa sovitun ajanjakson. Palvelua on kehitetty menestyksellä useissa suomalaisissa yrityksissä ja nyt se voidaan lanseerata laajemmin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tätä on esimerkinomaisesti päästy toteuttamaan suuremmalla mittakaavalla mm. ­Marokossa, jossa autoteollisuuden tarpeet ja kapasiteetti ovat lähes räjähdysmäisessä kasvussa.

Mould-Care vastaa samanaikaisesti useaan tarpeeseen. Ennen kaikkea sillä saavutetaan asiakkaiden tuotannon nopea ylös ajoa ja mahdollisimman häiriötön ja lyhytseisokkinen tuotanto. Tuotemuutokset ja tuotannon aikaiset ongelmat voidaan ratkaista ammattitaidolla. Muotit eivät häiritse fyysisesti ­asiakasta mm. toiminnan laajentuessa tai layout-muutosten teossa; muotit voivat ”levätä” sillä välin SabriScan:lla. Ja mikä parasta: lopputuotteen omistajat hyötyvät Mould-Care-palveluista myös uusien muottien hankinnassa. On järkevää ottaa Mould-care palvelut osaksi muottien elinkaaren aikaista ajattelua jo muottihankintoja suunniteltaessa. Tässä taas auttavat SabriScanin perinteinen uusmuottihankinta.

INFO

Jari Kokkonen
toimitusjohtaja
puh. +358 40 5146 046
jari.kokkonen@sabriscan.fi
www.sabriscan.fi