Muutos kohti vihreämpää maailmaa – Teollisuudella on velvollisuus rakentaa vastuullisempaa tulevaisuutta

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on aikamme suurin haaste, joka on voitettava”, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri António Guterres totesi COP26-ilmastokokouksen osallistujille vuoden 2021 marraskuussa. Maailmalla on kahdeksan vuotta aikaa poistaa 28 gigatonnin verran hiilidioksidia ilmakehästä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Meidän kaikkien on osallistuttava tähän maailmanlaajuiseen kilpajuoksuun, ja myös teollisuuden on edistettävä muutosta omalta osaltaan. Nyt Sandvik Coromantin pääjohtaja Helen Blomqvist kertoo, miten valmistus­teollisuudessa on sitouduttu vihreämpään maailmaan ja miten Sandvik Coromant edistää tätä muutosta.


Me kaikki tiedämme, että kello käy, jos haluamme rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Euroopan unionin lisäksi yhteensä 49 maata on sitoutunut nettopäästöjen nollatavoitteisiin, mikä kattaa yli puolet maailman kansallisista kasvihuonekaasupäästöistä. Nettopäästöjen nollatavoitteet voivat oikealla tavalla käytettyinä vähentää ilmaston lämpenemistä vielä 0,5 °C, jolloin ennustettu lämpötilan nousu jäisi vain 2,2 asteeseen.
Muutoksen edistäminen ei kuitenkaan ole pelkästään maailmanmahtien ja maailman johtohenkilöiden vastuulla. Yritysten vastuulla on kehittää omia menettelytapojaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjään, mikä koskee etenkin valmistusalaa.


Puhtaampi teollisuus

Ei ole mikään salaisuus, että teollisuudella on valtava hiilijalanjälki. Yhdysvalloissa valmistus kattaa Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston mukaan liki neljäsosan suorista hiilidioksidipäästöistä. Euroopassa teollisuus aiheuttaa vuosittain yhteensä 880 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.
Alalla tarvitaan laajamittaisia muutoksia alan menettelytapojen siistimiseksi ja liiketoiminnan kasvun turvaamiseksi, ja tällaisia muutoksia onkin onneksi jo tekeillä. Vastuullisemmasta toiminnasta ei hyödy pelkästään maapallo. Vihreämpiin tekniikoihin sijoittaminen voi hyödyttää yrityksen kannattavuutta merkittävästi, parantaa yrityskuvaa, vähentää jätteen määrää ja tehdä yrityksestä työntekijöiden silmissä houkuttelevamman työpaikan.

McKinseyn mukaan vastuullisuusstrategia auttaa yrityksiä tekemään pitkän aikavälin sijoituksia, lisää työntekijöiden motivaatiota ja edistää liikevaihdon kasvua. Vastuullisuudella on siis vaikutuksia koko ihmiskuntaan, maapalloon ja liiketoimintatuloksiin.
Ympäristöystävällisyyden huomioiminen ei ole enää liiketoiminnan menoerä, sillä se vauhdittaa jatkuvaa innovointia, uusia markkinamahdollisuuksia ja kannattavuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vastuullisuuden lisääminen onnistuisi yhdessä yössä, etenkään valmistajien tapauksessa. Vastuullisuus on pitkän aikavälin tavoite, joka koostuu monista välitavoitteista. Mitkä ovat siis parhaat lähtökohdat sen saavuttamiseksi?


Ympyrä sulkeutuu

Kun teollisuusalan yrityksessä laaditaan vastuullisuusstrategiaa, yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista on yrityksen jäte. Julkinen ClimateWorks Foundation hyväntekeväisyysjärjestö etsii parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään. Järjestön mukaan kiertotalous on materiaalivirtajärjestelmä, joka koostuu määritelmän mukaan biologisista ja niin sanotuista teknisistä ravintoaineista. Niiden on tarkoitus jatkaa kiertoa laadukkaina, päätyä turvallisesti takaisin biosfääriin ja näin tarjota lisäarvoa mahdollisimman vähäisellä energian ja fyysisten resurssien kulutuksella.

Kiertotaloudella ei ole pelkästään ympäristöön liittyviä hyötyjä. Kun Sandvik Coromantin omat metallin lastuamistyökalut menettävät ajan myötä tehonsa, kuten niiden luonteeseen kuuluu, asiakkaidemme olisi helppoa vain heittää ne pois, jolloin niistä tulisi käyttökelvottomia. Työkalujen valmistuksessa käytetyt materiaalit ovat kuitenkin edelleen arvokkaita.

Käytetystä kovametalliterästä 95 prosenttia on kierrätettävissä. Kovametallista noin 75 prosenttia on volframia. Uusien työkalujen valmistus kierrätetystä täyskovametallista vie 70 prosenttia vähemmän energiaa kuin niiden valmistus ensiöraaka-aineista. Tuotanto on myös vastuullisempaa, ja kun siinä käytetään kierrätysmateriaaleja, hiilidioksidia syntyy 40 prosenttia vähemmän kuin jos tuotanto aloitettaisiin tyhjästä.

Kiertotaloutta hyödyntämällä voidaan sekä vastata maailmanlaajuisiin vastuullisuushaasteisiin että ratkaista ongelma, josta vain harvat asiakkaat haluavat huolehtia, eli jätteen syntyminen. Yritykset voivat hallita resurssejaan paremmin seuraamalla työkalujen tai muiden tuotteiden koko elinkaarta. Näin yritykset voivat tarkastella kustannuksiaan uudelleen, auttaa asiakkaitaan, jotka haluavat hyötyä käytettyjen tuotteiden myynnistä, ja luoda toimittajasuhteita, jotka eivät pääty ostovaiheen jälkeen.

Sandvik Coromantin omassa globaalissa kierrätysprosessissa asiakkailta kerätään käytettyjä kovametallityökaluja, jotka lähetetään Itävallassa sijaitsevaan Wolfram Berg­bau und Hüttenin kierrätyslaitokseemme. Siellä kierrätysvastaavat tekevät työkaluille röntgenfluoresenssianalyysin kuvausjärjestelmällä, joka määrittää vastaanotettujen työkalujen koostumuksen. Työkalut murskataan, jolloin niistä saadaan kovametallijauhetta.

Jauhe puhdistetaan kemiallisesti, jotta talteen otettavilla materiaaleilla on samat ominaisuudet kuin ensiövolframilla. Myös muita sementoidun kovametallin sisältämiä alkuaineita hallinnoidaan vastuullisesti. Esimerkiksi työkaluista saatava koboltti lähetetään kolmannelle osapuolelle kierrätettäväksi.
Sandvik Coromantin kierrätysohjelmaan voidaan vastaanottaa kaikkien valmistajien kovametallityökaluja koosta, teollisuudenalasta ja sijainnista riippumatta.


Kohti muutosta

Yhä useammat kuluttajat haluavat, että yrityksissä painotetaan vastuullisuutta. Sama koskee myös työntekijöitä – ja tulevia työntekijöitä. Me Sandvik Coromantissa olemme sitoutuneet johtamaan muutosta kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Tulevaisuutta, jossa vastuullisuus on toimintamme ansiota ja keskeinen osa liiketoimintaamme.

Meidän on valmistajana otettava käyttöön ja hyödynnettävä uusia tekniikoita, uusia valmiuksia ja uusia suunnittelutapoja, jotta voimme tehdä prosesseistamme sekä oman organisaatiomme että ympäristön kannalta parempia. Konepajateollisuus on perusluonteeltaan konservatiivinen ala, jossa muutokset saattavat usein tapahtua hitaasti. Tavoitteenamme on tuoda tähän muutos.

Olemme vastuullisuuden puolestapuhujana, maailmanlaajuisten vastuullisuustavoitteiden tukijana ja osana Sandvik-konsernia laatineet sisäisiä tavoitteita, jotka asettavat meidät vastuuseen toiminnastamme ja joiden ansiosta globaalit tiimimme voivat pyrkiä yhdessä kohti yhteistä tavoitetta. Kutsumme tätä Muutos lähtee meistä -toimintatavaksi.

Ensimmäisenä tavoitteenamme on lisätä energiatehokkuutta hyödyntämällä tai vähentämällä toiminnassa kulutettavaa energiaa. Näin pyrimme vähentämään kulutusta 2,5 prosentilla joka vuosi. Toinen tavoitteemme on luoda täysi kiertotalousjärjestelmä ja puolittaa hiilidioksidipäästöjemme vaikutukset vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo ottaneet tämän muutoksen saavuttamiseksi käyttöön monia prosesseja, kuten kattavan kierrätysohjelman ja Green Factories -mittaustyökalumme kaltaisia digitaalisia laitteita, joiden avulla voimme etsiä laitoksistamme parannuskohteita tehokkuuden kehittämiseksi.

Meillä on vielä paljon tehtävää ennen kuin voimme saavuttaa ilmastotavoitteemme koko teollisuuden ja globaalin yhteiskunnan tasolla. Se on kuitenkin kamppailu, jossa emme voi luovuttaa. Jokaisella on siinä oma osansa, ja valmistusteollisuuden tehtävänä on luoda ja edistää uusia innovaatioita, jotka tekevät maailmastamme terveellisemmän ja onnellisemman. Me ­Sandvik Coromantissa olemme valmiina muutokseen.

www.sandvik.coromant.com

Sandvik Coromant
Maailmanlaajuiseen Sandvik-tuotantotekniikkakonserniin kuuluva Sandvik Coromant on valmistustyökalujen, koneistusratkaisujen ja niihin liittyvän osaamisen edelläkävijä. Tämän asemansa avulla se edistää alan standardeja ja metalliteollisuuden edellyttämiä innovaatioita nyt ja myös tulevilla teollisilla aikakausilla. Sand­vik Coromantin koulutustuki, kattava T&K-panostus ja vankat asiakaskumppanuudet auttavat kehittämään koneistustekniikoita, jotka muovaavat, luotsaavat ja edistävät valmistuksen tulevaisuutta. Sandvik Coromantilla on yli 1 700 patenttia eri puolilla maailmaa, yli 7 700 työntekijää ja edustusta 150 maassa.