Ohjelmistorobotit voivat tehdä konepajan rutiinitoimistohommat

Jokaisessa työyhteisössä on hukkaa tuottavia rutiineja, joihin robotti voi tuoda helpotusta. MOST Digitalilla uskotaan, että robotit kuuluvat kaikille. Ohjelmistorobotiikan avulla on vähennetty tietotyön manuaalisia työvaiheita myös Premekon Oy:llä.
– On erikoista, että diplomi-insinööriksi itsensä opiskelleet ammattilaiset käyttävät aikaansa edelleen pakollisiin rutiinihommiin toimistossa, vaikka aika olisi arvokkaammassa käytössä muualla, Premekonin toimitusjohtaja Mikko Pölkki ihmettelee.
Robotiikkaa voidaan käyttää niin rutiininomaisiin laskutukseen liittyviin työtehtäviin kuin esimerkiksi monimutkaisempiin tuotannon kuormitukseen liittyviin laskentatehtäviin. Teräs- ja alumiinirakenteita suunnittelevalla ja valmistavalla Premekon Oy:lla on käytössään jo useita ohjelmistorobotteja, joiden avulla se on päässyt eroon monista turhauttavista työvaiheista, kuten tietojen manuaalisesta syöttämisestä, ja asiantuntijoiden aikaa on vapautunut suunnittelulle ja analyyseille. Lopputuloksena tuotteiden kilpailukyky kasvaa. 
– Ohjelmistorobotiikka mielletään usein finanssitalojen ja suuryritysten automaatiovälineeksi, mutta MOST Digitalin vision mukaisesti robotit kuuluvat kaikille. MOST ­Digitalin ohjelmistorobotit työskentelevätkin jo tilitoimistoissa, sairaaloissa, konepajoissa, logistiikkakeskuksissa sekä lukuisissa
muissa yrityksissä ja yhteisöissä, Most Digitalin toimitusjohtaja Olli Ainasvuori kertoo. Suomalaisella, vuonna 2016 perustetulla MOST Digitalilla on ainoastaan yksi liiketoiminta-alue, joka on tietotyön robotiikka- ja koneälyautomaatio. Puhtaasti älykkääseen ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä MOST Digital on toteuttanut asiakkailleen jo yli 200 tehtävää ja siten auttanut työntekijöitä keskittämään työaikaansa rutiininomaisten toimistohommien sijaan arvoa tuottavaan, toimintaa kehittävään työhön. 

Vaihtoehto kalliille järjestelmille
Premekonin toimitusjohtaja Mikko Pölkki oli nähnyt mahdottomaksi paisuneita toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoja. Joskus prosessien automatisoimiseksi yritykseltä edellytetään toimintatapojen ja prosessien muuttamista järjestelmän vaatimusten mukaisiksi. Tämä saattaa johtaa moniin kompromisseihin tai jopa toimivien, tehokkaiden toimintatapojen hylkäämiseen. Pölkki suosittelee, että yritykset lisäisivät ymmärrystään ohjelmistorobotiikasta hahmottaakseen, mihin kaikkeen sitä voitaisiin omassa organisaatiossa käyttää. Usein ohjelmistorobotiikka voi olla varteenotettava vaihtoehto kalliille ja haasteellisesti toteutettaville järjestelmäintegraatioille. 
MOST Digitalilla työskentelee tällä hetkellä n. 30 robotiikan ja koneälyn asiantuntijaa, joista suurin osa robottikehittäjiä. MOST Digitalin toiminta perustuu avoimen lähdekoodin teknologiaan sekä puhtaaseen palvelumalliin. Asiakkaalle ei synny lisenssi-investointeja tai -sitoumuksia. Jättimäisiä alkuinvestointeja ei siis tarvita. 
MOST Digital auttaa asiakkaitaan prosessien ja toimintamallien uudistamisessa, ICT-ratkaisujen kehittämisessä sekä toiminnan digitalisoinnissa ja robotisoinnissa. MOST Robotit toimitetaan avaimet käteen -palvelutoimituksena, asiakkaan tarpeisiin rakennettuna. Ensimmäisestä työpäivästään lähtien ne mahdollistavat yrityksessä tuottavamman, luotettavamman ja mielekkäämmän työnteon.

MOST Digital Oy
Maria Vuontisvaara
puh. 0400 602 939
maria.vuontisvaara@mostdigital.fi
Premekon Oy
Mikko Pölkki
puh. 020 792 0578
mikko.polkki@premekon.fi