Okun Koneistuspalvelu Oy jatkaa merkittäviä teknologiainvestointejaan Oku vahvistaa kapasiteettia sekä toimitusvarmuutta ja lisää automaatiota noin 1,7 miljoonalla eurolla

Outokumpulainen hienomekaniikan erikoiskoneistamo Okun Koneistuspalvelu Oy (Oku) jatkaa investointiohjelmaansa 1,7 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana. Edellisen kerran Oku investoi merkittävästi kaudella 2017–2018, jolloin työstökoneinvestointeihin satsattiin 1,5 miljoonaa euroa. Perheyhtiö on määrätietoisesti laajentanut  asiakastoimialojaan ja vahvistanut myös vientiään.

Okun toimitusjohtajan Päivi Kettusen mukaan yhtiön investointistrategia pohjautuu asiakastarpeiden tunnistamiseen.
– Palvelemme maailmanluokan yrityksiä, joilla on äärimmäisen kovat laatu- ja toimitusvarmuuskriteerit. Investointipäätöksiä ei tehdä hetkellisten suhdanteiden mukaan, vaan kyse on pitkäjänteisestä toiminnan kehittämisestä, Päivi Kettunen taustoittaa.
Kuluvan vuoden merkittäviä investointeja ovat 2-karainen moniakselinen CNC-sorvi sekä suomalaisessa hienomekaniikkatuotannossa ensi kertaa nähtävä 5-akselinen pienosien sarjatuotantokone. Kummankin investoinnin käyttöönotto ajoittuu ensi vuodenvaihteeseen. Kokonaisuutta tullaan täydentämään portaalirobottisolulla varustetulla 5-akselisella sorvauskeskuksella. Sen käyttöönotto ajoittuu ensi keväälle. Investointipakettiin sisältyy myös useita ohjelmistohankintoja.
– Vuosien 2017–2018 työstökoneinvestointien arvo oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Investointien käyttöaste on saatu ripeästi hyvälle tasolle.
Okun valmistamia tarkkuusosia käytetään esimerkiksi lentokoneissa, aseissa, röntgen- ja laboratoriolaitteissa, paperikoneissa, tarkkuustyökaluissa, satelliiteissa sekä kuidunvalmistuslaitteissa.

Automaatio vahvistaa kilpailukykyä
Okulla on Outokummussa kaksi tehdasta, joissa tarkkuusosia valmistetaan yli 50 työstökoneella ja pitkälle automatisoidulla teknologialla. Tehtaat pyörivät pääsääntöisesti kahdessa miehitetyssä vuorossa. Automaation ansiosta tuotannossa pystytään ajamaan myös miehittämätön kolmas vuoro. Automaation rooli tuotannossa tulee edelleen vahvistumaan.
– Automatisoitu teknologia lisää kilpailukykyä. Kyse on laaduntuottokyvystä ja toimitusvarmuuden vahvistamisesta. Automaation ansiosta yhtiön asema kilpailluilla globaaleilla markkinoilla vahvistuu.

Rekrytointeja vuosittain
Okun erikoiskoneistamossa työskentelee tällä hetkellä noin 40 alan ammattilaista.
– Moderni konekanta on yksi vahvuustekijämme. Sen lisäksi tarvitaan osaavia työntekijöitä, jotka saavat koneiden suorituskyvystä irti kaiken mahdollisen. Samaan aikaan kun me vahvistamme teknologista kyvykkyyttämme, palkkaamme vuosittain muutamia uusia työntekijöitä.

Pohjois-Karjalan kärkeä
Okun perheyhtiön perusti vuonna 1978 Päivi Kettusen isä Eero Kettunen. Hän toimii Okun hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön alkutaipaleelta lähtien strategiana on ollut erikoistua vaativien hienomekaanisten tuotteiden valmistukseen.
Toimitusjohtaja Kettunen ei luotsaa yhtiötä eteenpäin aggressiivista kasvua tavoitellen, vaan teknologista kilpailukykyä vahvistaen sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen.
– Kaikkea tekemistämme ohjaa asiakaslähtöisyys – kun asiakkaamme menestyvät, mekin menestymme.
Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 10 suoraa vientimaata. Globaaleissa megatrendeissä toimitusjohtaja näkee monia mahdollisuuksia asiakastoimialojen vahvistamiseen ja laajentamiseen.
– Ympäristökysymykset edellyttävät uusia innovaatioita, kestävään kehitykseen panostaminen edellyttää valmistettavien tuotteiden laatua ja entistä pidempää käyttöikää. Medical- ja hyvinvointisektori vahvistuu. Nämä trendit ovat myös Okulle kasvun mahdollisuus. ●

INFO

Okun Koneistuspalvelu Oy
Päivi Kettunen, toimitusjohtaja
puh. 050 5630 669
paivi.kettunen@oku.fiwww.oku.fi