Olemme oppineet joustamaan viimeisen parin vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin

Nykyinen tilanne maailmanmarkkinoiden nopeasta kasvusta johtuvine haasteineen varsinkin elektroniikkakomponenttien osalta ja toisaalta teräksen hinnan nopea nousu yhdistettynä pandemiavaikutuksiin on tuonut melkoisia haasteita. Pandemiavaikutukset yhdessä työvoiman saatavuuden kanssa ovat johtaneet esimerkiksi työolojen uuteen rytmitykseen sekä kaikenlaisien rajoituksien ymmärtämiseen ja soveltamiseen mm. vierailuihin ja matkustamiseen liittyen. Tämä kaikki on haastanut yritykset miettimään omaa osaamistaan sekä resurssejaan ja ennen kaikkea voimavarojaan, miten jatkuvasti muuttuvan ympäristön aiheuttamista haasteista selvitään.

Pandemian aiheuttamat muutokset ovat luoneet ohutlevykoneiden markkinointiin uusia tapoja. Meillä Seinäjoellakin on rakennettu oma ”green room” palvelemaan uusia digitaalisia tapoja olla läsnä, mutta etänä, kun esittelemme tuotteitamme asiakkaille. Erilaiset gimbaalikamerat viuhuvat ja moniajoesityksiä valmistellaan lähetettäväksi maailmalle lähes päivittäin, mikä on luonut myyntiin aivan uuden toimintatavan. Tämä kaikki ei ole ollut helppoa ja valmista heti, vaan on vaatinut lukuisia testejä ja myös uudenlaista asennetta ja osaamista myyjiltä ja muulta henkilöstöltä.

Kotimaan ohutlevytoimialalla vuosi 2021 oli investoin­tien aikaa. Investoinnit kohdistuivat yhä enemmän toimituskokonaisuuksiin, missä automaation ja ohjelmistojen osuus kaupassa kasvoi merkittävästi. Sama oli nähtävissä myös ­Euroopassa, missä investoinnit kasvoivat monessa maassa. Yritykset hakivat juuri heille sopivaa investointiratkaisua tukemaan omien asiakkaidensa vaatimuksia. Nämä vaatimukset siirtyivät monesti myös osaksi konetoimittajan vaatimuksia. Usea investoiva yritys painottaa käyttöönoton ja koulutuksen merkitystä, koska tuotantolaitteet on saatava mahdollisimman nopeasti tuottamaan ja toimimaan osana tuotannon prosesseja.

Viimeiset lähes kaksi vuotta on opettanut, että toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammassa tahdissa. Mekin olemme monessa kohtaa tuotannossa ja tuotannon suunnittelussa joutuneet ottamaan huomioon osa- ja materiaalipuutteita ja säätämään resurssejamme niiden mukaan. Myös työresurssit ovat olleet ajoittain rajalliset, mikä on vaatinut henkilöstöltämme melkoista joustavuutta ja venymistä. Asennushenkilöstömme pääsy asiakkaalle asentamaan koneita on usein toimittajan ja ostajan yhteinen taidonnäyte siitä, miten voidaan turvallisesti asentaa laitteet olematta silti tekemisissä juuri kenenkään kanssa.

Komponenttien saatavuusongelmien kanssa olemme oppineet olemaan luovia ja hakemaan ratkaisuja yllättävän arkipäiväistenkin osien puutteiden kanssa. Toisaalta olemme joutuneet ennustamaan ja hankkimaan kriittisiä osia vieläkin pidemmälle tulevaisuuteen taataksemme toimitukset ajallaan asiakkaillemme. Olemme myöskin joutuneet miettimään tuotekehityksessä keinoja, millä voidaan mahdollistaa koneiden toimintoihin erilaisia komponenttiratkaisuja mahdollisimman nopeilla ja pienillä muutoksilla.

Meillä on hyvin kotimainen alihankintaverkosto ja tätä olemme pyrkineet edelleen hyödyntämään aina kun se vain on ollut kustannustehokasta ja järkevää. Näin toimien olemme pystyneet ajoittamaan paremmin pandemian lokaalit vaikutukset koko verkostossa ja minimoimaan pandemian aiheuttamat logistiikan toimitusaika- ja kustannusvaikutukset. Laitteistoissamme on silti monia Suomen ulkopuolelta tulevia kokonaisuuksia. Näissä olemme pyrkineet lisäämään varmuusvarastoja yhdessä toimittajien tytäryhtiö- ja maahantuontiverkostojen kanssa, jolloin näille kokonaisuuksille saadaan toimitusprosessiin yllä mainitut lokaalit hyödyt.

Maailmalla eletään monien megatrendien aikaa. Vihreä- ja kierrätystalous, älykkäät kaupunkiratkaisut, kaupungistuminen, sähköinen liikenne, terveys ja hyvinvointi ym. muuttavat maailmaa paljon enemmän kuin pandemia. Pandemia tuo näihin trendeihin kuitenkin tarpeen ottaa huomioon ihmisten terveys ja palvelut, mitkä varmasti vaikuttavat lopuksi myös ohutlevytoimialaan. Uusia innovaatioita kehitetään ja laitevalmistajien on pakko mukautua kehittämään ja toimittamaan uudenlaisia ratkaisuja ja teknologioita tukemaan innovaatioita. Uuden innovaation kehittämiseen ja valmistamiseen tarvitaan monia eri vaiheita sekä kekseliäisyyttä ja tietotaitoa. Näissä eri vaiheissa ihminen on edelleen pääosassa tuottamassa kokemuksia. Pidetään siis huoli ihmisistä.

Aki Ojanen
Vice President, Sales & Marketing
North Eu Region
Prima Power