OP yritysten liiketoiminnan tukena

Kulunut vuosi on edennyt OP Yrityspankissa vauhdikkaasti. Suunniteltujen kone- ja laiteinvestointien myötä on käyty useita neuvotteluita niin kone- ja laitemyyjien sekä asiakasyritysten kanssa. OP Yrityspankki on keskustellut asiakkaiden kanssa mm. yritysten tarpeisiin parhaiten soveltuvista investointien rahoitusratkaisuista, läpikäynyt yritysten käyttöpääoman tehostamiseen liittyviä tekijöitä sekä vientiä ja tuontia tukevia rahoitusratkaisuja. OP Yrityspankilla on kattavat ratkaisuvalikoimat sekä asiantuntijaverkosto tukemaan yritysten päivittäistä liiketoimintaa.

Myyjäliike voi tarjota asiakkailleen kone- ja laitetarjouksen yhteydessä myös kilpailukykyisen OPn rahoitustarjouksen.

Kone- ja laiteinvestointien rahoitus

Kun yritys lähtee toteuttamaan suunnittelemaansa kone- ja laiteinvestointia, rahoitusratkaisuina on tyypillisesti käytetty kohdevakuudellisia rahoitusmuotoja; osamaksupohjaista investointirahoitusta tai leasingrahoitusta. Yrityksen kannalta kohdevakuudellinen rahoitus yksittäisiin kone- ja laiteinvestointeihin on helppoa ja yksinkertaista, rahoitettava kohde kun toimii lähtökohtaisesti rahoituksen vakuutena. Myös rahoituksen hakeminen on tehty vaivattomaksi; yritys voi olla esimerkiksi yhteydessä lähimpään OPn konttoriin tai hakea OPn rahoitusta suoraan myyjäliikkeen kautta. OP Yrityspankki tekee tiivistä yhteistyötä useiden myyjäliikkeiden kanssa tarjoamalla heille käyttöönsä rahoitushakukanavan. Näin myyjäliike voi tarjota asiakkailleen kone- ja laitetarjouksen yhteydessä myös kilpailukykyisen OPn rahoitustarjouksen. Myyjäliikkeen kautta hoituu kätevästi myös rahoitussopimuksen allekirjoitus sekä asiakkaan tunnistaminen finanssivalvonnan edellyttämien ohjeistuksien mukaisesti.

Kun suunnitellut kone- ja laiteinvestoinnit ovat isommassa mittaluokassa, olisi hyvä katsoa kokonaisuutta yhdessä OPn asian-tuntijan kanssa. Kun ollaan ajoissa yhteydessä rahoittajaan, voidaan varmistua investointien rahoittamiseen liittyvistä osatekijöistä. Riittävällä ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella saadaan investoinnin toteutukselle vakaa pohja.   

Kone- ja laiteinvestoinneissa osamaksupohjainen investointirahoitus näyttelee suurempaa roolia kuin leasingrahoitus. Se, kumpi näistä rahoitusvaihtoehdoista on yritykselle järkevämpi vaihtoehto, riippuu kuitenkin useasta tekijästä. Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa oleellisesti mm. se, miten pitkään investoitava kohde on suunniteltu olemaan yrityksen käytössä sekä mikä on kohteen taloudellinen käyttöikä. 

Kun yritys suunnittelee mittavampia laiteinvestointeja, olisi tärkeää olla ajoissa yhteydessä myös OPn asiantuntijaan.

Kun investoinnin kohteen taloudellinen käyttöikä on pitkä, eikä yrityksellä ole tarvetta vaihtaa rahoitettua kohdetta rahoituskauden aikana, on osamaksurahoitus soveltuvin rahoitusmuoto. Yritys voi hakea verottajalta osamaksulla rahoitetusta koneesta kerralla arvonlisäverovähennyksen, rahoitettu kohde kirjataan yrityksen omaan taseeseen ja siitä tehdään poistot poistosuunnitelman mukaisesti. Rahoituskauden loputtua kone siirtyy suoraan yrityksen omistukseen viimeisen maksuerän suorituksen jälkeen. 

Toinen investointien rahoitusmuoto on leasingrahoitus, joka tarkoittaa käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Leasingrahoituksessa kohteen ostaa yrityksen sijaan OP Yrityspankki, joka tekee yrityksen kanssa leasingsopimuksen. Rahoitusaika on yleensä saman pituinen kuin osamaksurahoituksessakin, kahdesta vuodesta jopa kuuteen vuoteen. Leasingrahoitusta käytetään tyypillisesti investoinneissa, joissa kohteen taloudellinen käyttöikä on lyhyempi. Mikäli kone tulee esimerkiksi teknisiltä vaatimuksiltaan tai tuotannon käyttömahdollisuuksiltaan tiensä päähän jo kolmen-neljän vuoden kuluttua, on leasingrahoitus järkevä rahoitusmuoto. Leasingrahoitus ei siis tähtää omistamiseen, vaan on pitkäaikaista vuokrausta. Yritys vuokraa määrätylle ajanjaksolle tuotantoonsa soveltuvimman koneen ja maksaa siltä ajalta vuokraa rahoittajalle. Yritys voi hakea verottajalta maksuerittäin lyhennykset vuokrista sekä vuokrien arvonlisäverosta. 

Saatavarahoitusratkaisuilla yritys saa rahoituksen lisäksi tehostunutta luotonvalvontaa ja suojaa luottoriskeiltä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Saatavarahoitusratkaisuilla yritys voi tehostaa käyttöpääoman hallintaa

Tilauskirjojen täyttyessä ja yrityksen liiketoiminnan laajentuessa myös käyttöpääomaa sitoutuu kasvuun yhä enemmän ja vastaavasti käytettävissä olevien reaalivakuuksien puute saattaa estää liiketoiminnan kasvun. Hyödyntämällä saatavarahoituksen edut yrityksen koti- ja ulkomaisessa laskutuksessa hyödynnetään tällöin myös liikevaihdon kasvusta syntyvää vakuusmassaa. Saatavarahoitusratkaisuilla yritys saa rahoituksen lisäksi tehostunutta luotonvalvontaa ja suojaa luottoriskeiltä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Saatavarahoituksen avulla yritys voi 

• vapauttaa käyttöpääomaa myyntisaatavista ja parantaa maksuvalmiutta

• tulouttaa myynnin välittömästi kassaan
asiakkaalle myönnetystä maksuajan -pituudesta riippumatta

• tasata myynnin kausivaihteluja

• vapauttaa resursseja liiketoiminnan -ydinalueisiin.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus kasvaa jatkuvasti. OP tarjoaa kumppanina monia ratkaisuja kansainvälisen kaupankäynnin tueksi.

Vientikaupan rahoitus

Eri rahoitusvaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia sekä viennin valmistusaikaisiin rahoitustarpeisiin että toimituksen jälkeiseen rahoitukseen. Viejä voi rahoittaa vientikaupasta aiheutuvia lyhytaikaisia saatavia tai koko viennin saatavakantaa sekä esimerkiksi investoinneista aiheutuvia pitkäaikaisia rahoitustarpeita. Myös tuontikaupassa tuojalla on myyjän myöntämän maksuajan lisäksi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Vientikaupassa tulee ottaa huomioon paitsi vastapuolen maksukykyyn liittyvät riskit, myös kohdemaahan liittyvät taloudelliset ja poliittiset riskit. Vientiremburssien ja -perittävien eli viennin dokumenttimaksujen avulla voidaan suojautua näiltä riskeiltä: oikean maksutavan valinnalla voidaan varmistaa maksun saanti etukäteen ja vastaanottaa rahat nopeasti yrityksen tilille. Samalla yritys voi tarjota ostajalle maksuaikaa, jolloin yritys saa arvokkaan kilpailuedun.

Rembursseja kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun kauppakumppani on tuntematon tai kun kauppakumppanin maahan liittyy riskejä. Joissain maissa remburssi on pakollinen maksutapa ulkomaankaupassa. Toisaalta tutun ja turvallisen kauppakumppanin kanssa maksutavaksi saattaa sopia perittävä tai suora ulkomaanmaksu, erityisesti jos kauppakumppanin maa on vakaa ja kehittynyt talous.

Ulkomaankaupan rahoitusvaihtoehdot ovat nykyään monipuoliset. Oikean rahoitusmuodon valinta auttaa hallitsemaan ulkomaankauppaan liittyviä kurssi- ja valuuttariskejä sekä nopeuttaa myyntisaamisten kotiuttamista.

Kasvua ulkomailta

Ostot ulkomailta ovat arkea yhä suuremmalle osalle suomalaisyrityksiä. Mitä eksoottisempi maa on kysymyksessä, sitä enemmän tuontiin saattaa liittyä kotimaasta poikkeavia toimintatapoja ja erilaisia riskejä, jotka kannattaa ottaa huomioon. OP tuottaa monipuoliset palvelut tuontikaupan tueksi, missä ikinä kauppaa tehdäänkin. OP auttaa myös löytämään sopivimmat maksutavat maasta ja tilanteesta riippuen. 

Tuontikauppaan liittyy erityisesti riski vastapuolen toimituskyvystä. Tältä riskiltä voi suojautua tehokkaasti tuontiremburssilla, jolla varmistetaan tavaran oikea-aikainen toimitus omien ehtojen mukaisesti. Valitsemalla maksutavaksi tuontiremburssin tai tuontiperittävän voi lisäksi välttyä ennakkomaksulta, saada maksuaikaa ja osoittaa myyjälle yrityksen maksukyvyn. 

OPn vahva verkosto ja asiantuntijat käytettävissänne

Kun yrityksessänne suunnitellaan kone- ja laiteinvestointeja, halutaan tehostaa käyttöpääoman hallintaa tai pohditaan vientiin ja tuontiin liittyviä riskejä ja toimintatapoja, OPn asiantuntijoihin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. OP:n asiantuntijat auttavat kartoittamaan yrityksellenne parhaiten sopivat rahoitusratkaisut. – Olemme myös mukana Tampereen Alihankinta-messuilla osastolla A716, tulkaa rohkeasti tapaamaan asiantuntijoitamme osastollamme, kehottaa rahoitusjohtaja Sami Laukkanen. 

INFO

OP Yrityspankki Oyj

Sami Laukkanen

rahoitusjohtaja

puh. 040 544 1626

sami.laukkanen@op.fi