Ouneva investoi Prima Power -kombikoneisiin

Vuonna 1972 perustettu, kansainvälinen Ouneva Group tarjoaa omien sähköliitintuotteidensa lisäksi ohutlevymekaniikan sopimusvalmistusta sekä asiakasräätälöityjä liitinratkaisuja. Konsernin toiminta painottuu vahvasti Itä-Suomeen, mutta yksiköitä löytyy myös Keski-Suomesta ja Virosta. Yrityksen monipuolisuus, pitkä historia ja vahva osaaminen varmistavat paikan alansa kärjessä.

Tehtaanjohtaja Petri Silvennoinen kertoo yrityksen vahvuuksia olevan tuotesuunnittelu, tuotteen valmistettavuuden kehittäminen, tuotetestit ja sertifikaatit, kustannustehokkuuden parantaminen tuotedesignin avulla, sopimusvalmistus komponenteille ja kokoonpanoille sekä työkalusuunnittelu ja niiden valmistus ja hankinta.
Ounevan monipuolinen teknologiakattaus tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden keventää ja tehostaa toimittajaverkostoaan. Yritys toimittaa yksittäisten komponenttien lisäksi osakokoonpanoja ja kokonaisia järjestelmiä. Systemaattiset laitekannan investoinnit ja päivitykset varmistavat kilpailukyvyn ja mahdollisuuden tarjota asiakkaille tehokkuutta viimeisimmillä teknologioilla. Ohutlevymekaniikan lisäksi yrityksen mittava teknologiakattaus ja vahva synergia mahdollistavat toimitukset yhden luukun periaatteella.

Ohutlevyn työstössä tarjolla on laaja teknologiapaletti: levytyöstö, särmäys, meisto, hitsaus, pintakäsittelyt, tiivistys, kokoonpano sekä koneistus ja sorvaus. Yrityksen toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen, jossa laatu varmistetaan sertifioimalla ja monipuolisella auditoinnilla.
– Olemme vakavarainen ja luotettava partneri yrityksille, jotka haluavat panostaa nyt ja tulevaisuudessa omien tuotteidensa kehittämiseen ja markkinointiin. Hoitamalla kaiken valmistukseen liittyvän, mahdollistamme asiakkaidemme tuotteiden nopean läpimenoajan aina suunnittelupöydältä markkinoille saakka. Kun tuotteiden valmistus on käsissämme kokonaisvaltaisesti, ­asiak­kaillamme jää enemmän aikaa ja resursseja niihin toimintoihin, joissa he ovat parhaimmillaan, eli tuotteiden suunnitteluun ja markkinointiin, Silvennoinen kertoo.

Kombikoneen monimuotoisuus vakuutti
Silvennoinen kertoo yrityksen olleen tyytyväinen molempiin Prima Power -kombikoneinvestointiin. Päätös valita laserleikkuun ja lävistämisteknologian yhdistävä kombikone oli selvä.
– Konekantamme oli vanhentumassa ja automaatiotaso oli melko matala. Tämä fakta oli tiedostettu ja lähdimme nimenomaan korjaamaan tätä tilannetta. Tavoitteemme oli samalla myös kapasiteetin nostaminen. Alussa mietimme vaihtoehdoksi 2D-laseria. Muotoilun tarve on kuitenkin lisääntynyt koko ajan ja se näkyy selkeästi myös meille tulevissa tarjouspyynnöissä. Investoitavan koneen tulisi siis pystyä myös erilaisiin muovauksiin ja kierteisiin. Lisäksi vaakakupissa painoivat lävistämisen edullisuus suhteessa laserleikkuuseen ja kappaleenkäsittelyn automatisoinnin tuoma kustannustehokkuus. Lopulta päätös valita kombikoneteknologia oli hyvin selkeä, Silvennoinen kertoo.

Silvennoinen kertoo tarjouskilpailussa olleen mukana useita eri toimijoita.
– Prima Powerin tarjoama ratkaisu oli heti erittäin kilpailukykyinen. Tarjouskilpailun aikana tehtiin laajoja kapasiteettilaskelmia. Prima Powerin Combi Genius 1530 -koneen työstönopeudet ja kokonaistehokkuus olivat kovaa luokkaa pudottaen pelistä muita toimijoita. Muutamia tippui pois myöhemmin automatisaation ja tiettyjen ominaisuuksien puutteiden takia.
– Arvostamme myös koneenvalmistajan työkaluteknistä osaamista. Uuden pyörivän puskimen ominaisuuden avulla revolveriin saatiin huomattavasti aiempaa isompi työkalustus, joka vähentää merkittävästi asetusaikoja. Teimme Prima Powerin vastuumyyjämme Mikko Fiskaalin kanssa laajan selvitystyön, jossa annoimme heille monipuolisesti DXF-kuviamme tutkittavaksi. Lopputuloksena saimme ehdotuksen revolverista, jolla asetusajat saatiin minimiin sekä aikalaskelmia, joilla pystyimme vertaamaan eroja. Tämä lähestyminen oli erittäin käytännönläheinen ja osoittaa hyvää palvelua, Silvennoinen toteaa.
– Lopulta usean asian summana koostui se kokonaisuus, mitä halusimme. Saisimme kaikki haluamamme ominaisuudet, mutta myös sellaisella hintatasolla, että lopulta päätöksen tekeminen oli helppoa. Tiesimme Prima Powerin kyvyn toimittaa koneita, mutta myös hyvän maineen hoitaa huollon ja koneen vaatimat palvelut koko elinkaaren ajan. Näin syntyi päätös valita Prima Power.

Positiivinen kokemus johti toiseen investointiin
Silvennoinen kertoo uuden kombikoneen asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen sujuneen todella hyvin ja ajallaan, sen mukaan mitä oli luvattu, vaikka täysin virheittä ei kuitenkaan selvitty.
– Koneessa oli muutamia teknisiä asioita, joista reklamoimme ja yhteistyössä laitoimme sitten asiat kuntoon. Olemme tyytyväisiä tapaan, miten asiat hoidettiin myös toimituksen jälkeen. Investoinnin myötä yritys lisäsi kapasiteettiaan ja automaatiotasoaan sekä paransi kustannustehokkuuttaan ja kilpailukykyään suurempien isku-, ja akselinopeuksien ja tehokkaan laserleikkuun myötä. Nopea kone mahdollisti myös nopeammat toimitusajat. Kombikoneen tehokkuus oli luvattua tasoa ja yrityksessä oltiin tyytyväisiä myös asetusaikojen vähentymiseen. Jo ensimmäisen viikon jälkeen luovutuksesta koneella ajettiin 22 tuntia keskeytymätöntä ajoa. Olimme kokonaisuutena tyytyväisiä koneeseen, mikä johti siihen, että hyvin nopeasti syntyi päätös lisätä samanlaista kapasiteettiä toisella samanlaisella koneella, Silvennoinen kertoo.

Toinen kombikone
Toinen täysin samanlainen Prima Power -kombikoneeseen hankittiin noin vuoden päästä ensimmäisen luovutuksesta.
Jo ensimmäisellä kombikoneinvestoinnilla yritys lisäsi merkittävästi tehokkuuttaan ja kustannussäästöjä. Toisella kombikoneella korvattiin vanhempi käsikäyttöinen kombikone sekä levytyökeskus. Automaatiotason nosto on ollut merkittävin tekijä tässä kokonaisuudessa, sillä yritykselle on tärkeää pystyä ajaa koneita miehittämättömästi. Uudet koneet helpottivat toivottua muutosta kohti miehittämätöntä ajamista, josta on investointien jälkeen tullut jokapäiväinen rutiini kaikille ohutlevykoneille. Muutos yrityskulttuurissa on ollut merkittävä eikä todennäköisesti olisi ollut mahdollinen ilman investointien tuomaa esimerkkiä.
Ohutlevytyötiimin tuotannosta ja tuotannon kehityksestä vastaava Olli-Mikko Kortelainen toteaa kahden täysin samanlaisen koneen helpottaneen myös tuotannonsuunnittelua ja tekemistä.
– Toisella koneella ajetaan kaikkia materiaaleja ja toisella ei ajeta mustaa materiaalia ollenkaan. Näin selkeytimme tuotannon ohjausta ja suunnittelua. Toisella koneella saamme ajettua pidempiä työjonoja, mutta ennenkaikkea päätöksellä maksimoidaan puhtautta, kun koneen harjaspöytiin ei kerry öljyä ja rasvaa, jota tarvisi sitten myöhemmässä vaiheessa osista puhdistaa, Kortelainen kertoo.

Uusi ohjelmointityökalu
Uudet koneet toivat uudistusta myös ohjelmointiin, kun vanha Jetcam sai siirtyä NC Expressin tieltä. Tilannetta helpotti kuitenkin se, että NC Expressiin saatiin kaikki olemassa olevat tiedot Jetcamista ja näin ohjelmia ei tarvinnut tehdä uudelleen alusta loppuun, vain pieni hienosäätö riitti.
NC Expressin tarkkuus toi muutoksen myös tarjousvaiheeseen. Ohjelman antama kappaleaika osuu todella hyvin oikeaan, jolloin myynti pystyy suoriutumaan työstään huomattavasti paremmin. Näin yllätysten mahdollisuus vähenee ja kustannustehokkuus säilyy.

Tulevaisuuden näkymät
Ounevan tilanne on ollut erittäin hyvä ja työtä on riittänyt. Kysyntää on pystytty myös merkittävästi lisäämään uusien investointien avulla.
– Nyt vallitsevassa tilanteessa on elinehto investoida. Olemme hyvässä tilanteessa, sillä meillä on kilpailukykyinen konekanta ja tiedämme että pärjäämme hyvin tilanteessa kuin tilanteessa, Silvennoinen sanoo.
– Tulemme jatkamaan tuotannon kehittämistä ja saatujen esimerkkien valossa ­Prima Power tulee varmasti olemaan yksi varteenotettava vaihtoehto oli konetyyppi mikä tahansa. Prima Powerilla on tutkimustemme mukaan markkinoiden kilpailukykyisin kombilaser. Se yhdistettynä toimiviin huoltopalveluihin ja erittäin asiantuntevaan ja mukavaan porukkaan, yhteistyön tekeminen on helppoa ja suoraselkaistä. Se on meille tärkeää ja merkittävä lisäarvo koneiden teknisten ominaisuuksien lisäksi. Arvostamme kumppanuutta ja toimivaa kokonaisuutta, Silvennoinen kiteyttää.

Vaikka Ounevalla ollaan kaikin puolin tyytyväisiä yhteistyöhön Prima Powerin kanssa, aina on varaa myös kehitykselle.
– Kaikki meni Prima Powerin kanssa hienosti, mutta jos nyt jotain parannettavaa täytyy mainita, niin NC Express -käyttökoulutusta olisi voinut olla pidempään. Pärjäsimme saadulla koulutuksella kyllä, mutta joitain asioita jäi itseopiskeltavaksi.
Prima Powerin kotimaan myyntjohtaja Mikko Fiskaali tarttui asiaan heti.
– Palautteen seurauksena lisäsimme yhden koulutuspäivän lisää ohjelmointikoulutukseen, mikäli asiakkaalla ei ole aiempaa kokemusta NC Express -ohjelmistosta, Fiskaali kertoo.
– Meille asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeä mittari ja haluamme mielellämme jopa ylittää meille asetetut odotukset.

INFO

Lue lisää Prima Power -kombikoneesta
ja lataa ilmainen e-kirja:
http://news.primapower.com/thecombilaser-fi 
Prima Power, www.primapower.com
Ouneva Oy, https://www.ounevagroup.fi/