Painero Oy:n vuotokartoitus­palvelut siirtyvät SmartAir:lle

Painero Oy ja SmartAir and Energy Oy ovat solmineet liiketoimintakaupan paineilma- ja kaasujärjestelmien vuotokartoitusliiketoiminnan siirtymisestä SmartAir And Energy Oy:lle. Pai­nero Oy lanseerasi markkinoille vuonna 2020 paineilmajärjestelmien vuotokuvauspalvelut, joiden avulla paineilmaa käyttävä teollisuus on pystynyt tekemään merkittäviä energiasäästöjä. Vuotokuvauspalvelut on suoritettu paineilmaan erikoistuneen teknisenasiantuntijan tekemänä käyttäen teknologisesti kehittyneimpiä kuvantamispalveluita. Tämän tekniikan etuna on mm. raportoinnin kehittyneisyys, jonka avulla saadaan suoraan ilmavuodoille ja hukatulle energialle numeeriset arvot sisältäen säästöt ja CO2-vähennykset.

”Olemme tehneet vuosien varrella useita kymmeniä vuotokartoituksia ja tämän avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet huomattavia energiansäästöjä sekä ovat kyenneet pienentämään yritysten CO2-päästöjä. Ilman Painero Oy tuottamia palveluita tämä ei olisi ollut mahdollista saavuttaa, ainakaan tässä laajuudessa”, kertoo Markus Lämsä Painerosta.

”Vuotokartoituspalveluiden liiketoimintakauppa on meille merkittävä jalkautuminen Suomen valmistavaan ja jalostavaan teollisuuteen sen työn ansiosta, jota Painero on markkinoille tuottanut”, kertoo Sami ­Uusi-Erkkilä SmartAir:sta.

”Paineilma on yksi kalleimmista käyttöhyödykkeistä, välillä sitä käytetään hyvinkin harkitsemattomasti ja vieläpä kaiken lisäksi jopa 20 % tuotetusta paineilmasta häviää vuotoina ilmaan. Paineilmaan käytettävän sähköenergian osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on useiden lähteiden mukaan n. 10 %, joka voisi tarkoittaa lähes 4,4 % koko Suomen sähkön kulutuksesta. Laskelmiemme mukaan tämä voisi tarkoittaa suuntaa antavasti jopa 757 GWh vuodessa Suomen sähkönkulutuksesta pelkästään paineilmavuotoihin. SmartAir And Energy Oy on asettanut yrityksen yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi tukea Suomen ilmastotavoitteita pyrkimyksenä olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Energian käytön vähentämiseksi tarvitaan huomattava määrä oikeita toimia, joista paineilmanvuodoilla on valtava merkitys”, tiivistää Sami Uusi-Erkkilä. 

Painero Oy, Markus Lämsä, puh. 0400 683 793, markus.lamsa@painero.fi
SmartAir And Energy Oy, Sami Uusi-Erkkilä, puh. 040 776 83 84, sami@smartair.fi