Pakin terävin työkalu ~ Työkalujen kunnostus – tehokasta ja vastuullista ~

Aika on rahaa. Poriin ja jyrsimiin kohdistuu valtavia voimia. Johtavan lastuavien työkalujen valmistajan Sandvik Coromantin yrityspalvelupäällikkö Jill Glynn kertoo, miten työkalujen kunnostaminen pidentää niiden käyttöikää kustannustehokkaasti ja vastuullisesti.


Sanasta ”kunnostettu” voi tulla mieleen kulunut, loppuun käytetty tuote, joka ei vedä vertoja vastaavalle uudelle tuotteelle. Todellisuudessa hyvämaineiselta toimittajalta ostetut kunnostetut työkalut toimivat aivan yhtä hyvin ja varmasti kuin uutena. Korjataan siis joitakin kunnostukseen liittyviä virheellisiä mielikuvia.

Ensinnäkin kunnostaminen ei tarkoita samaa kuin korjaaminen. Korjatessa tutkitaan ja vaihdetaan tai korjataan vain vialliset osat. Kunnostaminen (reconditioning) puolestaan palauttaa tuotteen joka suhteessa alkuperäistä vastaavaksi.

Toisin kuin korjatun tuotteen kohdalla, asiakkaat voivat odottaa saavansa kunnostetun tuotteen samassa täydellisessä kunnossa kuin täysin uuden tuotteen. Työkalujen kunnostaminen poikkeaa kuitenkin hieman muiden teollisuuden käyttämien osien kunnostamisesta.

Työkalun kuluminen riippuu vahvasti sen käyttötavasta. Auto- ja ilmailuteollisuuden töissä porataan lukuisia reikiä peräjälkeen, jolloin työkalu kuluu nopeammin. Ilmailuteollisuuden lisäksi esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden töissä työkaluja käytetään vaativissa olosuhteissa, mikä saattaa lyhentää niiden käyttöikää.

Tällaisissa tapauksissa kyse ei ole siitä, pitääkö kovametallityökalu kunnostaa vaan siitä, milloin se on kunnostettava. Tämän vääjäämättömyyden vuoksi työkaluvalmistajien on otettava kunnostustarpeet huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Yleensä työkalun CAD-data säilytetään, jotta kunnostettavan version geometria ja pinnoite saadaan vastaamaan täydellisesti alkuperäistä työkalua. Tämä on tärkeää etenkin räätälöityjen työkalujen kohdalla, jotta työkaluun voidaan palauttaa asiakkaan alkuperäiset spesifikaatiot.

Mahdollisuus kunnostaa yksi ja sama työkalu uudelleen sen sijaan, että ostaa uuden, on myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Sandvik Coromantin ja muiden valmistajien täyskovametallityökaluissa käytettävää volframia, kobolttia ja muita raaka-aineita ei riitä loputtomiin. Vol­framivarojen arvioidaan riittävän vain sadaksi vuodeksi, eli uuden työkalun ostaminen vanhan kuluttua loppuun ei ole kestävää.

Materiaalien kestävä hallinta edellyttää, että työkaluja käytetään pidempään. Työkalun kunnostaminen sen sijaan, että ostaa uuden, voi tukea merkittävästi näitä pyrkimyksiä.

Sandvik Coromant tarjoaa asiakkailleen työkalujen kunnostuspalvelua ja kannustaa niitä ottamaan sen osaksi työkalustrate­giaansa. Lähes kaikki Sandvik Coromantin valmistamat täyskovametallityökalut voidaan kunnostaa. Asiakkaiden on vain lähetettävä kunnostettavat työkalut paikalliseen palvelukeskukseen Sandvik Coromantin toimittamassa laatikossa. Työkalut lähetetään Sandvik Coromantin on kunnostukseen erikoistuneeseen keskukseen Euroopassa, Aasiassa tai Amerikassa, jossa niiden geometria ja pinnoite palautetaan uutta vastaaviksi.

Kunnostusprosessilla työkalujen käyttöikää voidaan siis pidentää, mutta asiakkaat odottavat työkaluilta myös mahdollisuutta useisiin kunnostuskertoihin. Siksi työkaluvalmistajien tulee suunnitella työkaluja, jotka voidaan kunnostaa useita kertoja tinkimättä laadusta.

Sandvik Coromantin uusin kovametallipora, CoroDrill® 860-GM, kehitettiin vastaamaan näihin tarpeisiin. Parannetun mallin kestoikä on edeltäviä CoroDrill-versioita pidempi, ja CoroDrill 860-GM voidaan kunnostaa jopa kolme kertaa. Asiakas saa siis käytännössä neljä työkalua yhdessä.

Uuden täyskovametallisen työkalun ostaminen voi tulla kalliiksi, eikä se ole kestävän kehityksen mukaista. Kunnostukseen liittyvät virheelliset käsitykset on korjattava, ja kunnostus tulisi ottaa osaksi yritysten kestävän kehityksen suunnitelmia. Kunnostaminen auttaa teollisuutta saamaan kaiken irti työkaluistaan ja, CoroDrill 860-GM:n tapauksessa, yhden hinnalla käyttöön saa käytännössä neljä poraa yhden hinnalla.


Sandvik Coromant
Maailmanlaajuiseen Sandvik-teknologiakonserniin kuuluva Sandvik Coromant on valmistavan teollisuuden työkalujen, koneistusratkaisujen ja tietämyksen edelläkävijä, joka kehittää metallien työstön standardeja ja innovaatiota ja rakentaa uutta teollista aikakautta. Sand­vik Coromantin tarjoama koulutustuki, mittavat tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sekä vahva kumppanuus asiak­kaiden kanssa synnyttävät teollisuutta muuttavaa ja tulevaisuutta rakentavaa koneistusteknologiaa. Sandvik Coromantilla on maailmanlaajuisesti yli 3 100 patenttia, runsaat 7 900 työntekijää ja edustus 150 maassa.