Paramet Konepaja Oy:n tuotantoon portaalijyrsinkone Uniport 4000

Paraisilla ja Piikkiössä terästuotteiden valmistuksen huippuosaamista löytyy yli 16 000 m2 verran. Pääosa tilaaja-asiak-kaiden tuotteista toimii kaivoksissa, merellä ja satamissa. Tämä antaakin suuntaa tuotteiden kokoluokasta. Isojen laitteiden toiminta vaikeissa olosuhteissa asettaa laatuvaatimukset korkealle ja niihin Paramet Konepaja Oy on jo vuosien ajan vastannut suurella tehokkuudella.

-Meille toiminnan arvot ovat yksi tärkeä osa toimintaa. Koska arvostamme yhtä lailla työntekijöitämme kuin asiak-kaitammekin, niin se näkyy positiivisena asiana myös ulospäin. Yksi tärkeä elementti toimintaamme on joustavuus, johon pystymme erittäin ammattitaitoisen ja omistautuneen henkilöstömme ansiosta, kertoo Paramet Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Tommi Lahdensivu.
TL MaskinPartner Oy edustaa hollantilaista työstökonevalmistajaa, Unisignia, Suomessa. Viime vuoden puolella Parametin tuotantoon tullut Uniport 4000 -portaalijyrsinkone on varustettu tuplamäärällä työkaluja perusversioon nähden. Työkalumakasiinista löytyy 78 paikkaa, joka on riittävä Parametin tarpeisiin.
– Peruskoneessa on kiinnitysmenetelmänä mekaaniset kiinnittimet, mutta me halusimme mennä askeleen pidemmälle. Magneettikiinnityksellä varustettu pöytä oli kallis, mutta näimme sen olevan monella tapaa tärkeitä säästöjä tuova investointi. Se nopeuttaa radikaalisti kappaleen kiinnittämistä ja poistaa pinnan yläpuoliset kiinnittimet, jolloin työstön aikana törmäämisen riski vähenee. Myös työergonomia on aivan toista luokkaa kuin toisella koneellamme, jossa on perinteinen kiinnitys.

Tarkkuus, aikataulu ja laatu
– Teemme tuotteet asiakkaalle aina tilauksen mukaan, oikeasta materiaalista ja tietenkin oikeassa aikataulussa. Onneksemme asiakaskuntamme kantavat osat toimivat hieman erilaisten markkinasyklien mukaan ja tämä lienee yksi syy, miksi olemme selvinneet kohtuullisesti tämän vuosikymmenen melko haastavista ajoista.
– Tekemisemme on sertifioitu monen standardin mukaisesti ja kehitämme myös käytännössä toimintaamme laatujärjestelmien avulla. Hyvän laatutason rakentaminen ja myös huomattava kehittäminen muun muassa koneinvestoinneilla on tulevaisuuden teräsrakenteissa erittäin tärkeää. Tästä laserkameroilla varustetut hitsausrobotit ovat yksi hyvä esimerkki. Uniport 4000 puolestaan tuo meille kaivattua lisäkapasiteettia levymäisten kappaleiden koneistuksiin. Kappaleiden läpimenoajat ovat lyhentyneet selvästi, kun uusi kone otettiin käyttöön.

Hankinta huolellisen 
harkinnan tulos
Vaikka yrityksestä löytyy samanmerkkinen kone jo ennestään, niin uuden samanlaisen hankinta ei ollut itsestäänselvyys. Ihan viime metreille saakka mukana oli taiwanilainen kilpailija.
– Lopulta vanhan koneen luotettavuus ja soveltuvuus osavalmistukseen sai meidät valitsemaan saman koneen, mutta päivitetyillä ominaisuuksilla. Koko ostoprosessi oli erittäin miellyttävä ja myyjänä Petteri Heinonen on todella asiansa osaava. Hän kartoitti tarpeemme ja esitti hyvät perustelut kaikille ehdotuksilleen. Myös tehtaan sitoutuminen työstötavoitteiden saavuttamiseen oli erittäin positiivinen puoli. Teimme koneen valmistajan tehtaalla FAT-testin omilla kappaleillamme ennen kuin se toimitettiin meille. Tehtaan lupaamat työstöarvot saavutettiin ja kaupat saatiin käteltyä loppuun, Tommi Lahdensivu miettii hankintaa.

Kattavia investointeja
Viimeisten vuosien aikana Paramet Oy on investoinut miljoonien eurojen arvosta uuteen konekantaan. Suurin osa hankinnoista on ollut uusinvestointeja ja kapasiteetin lisäyksiä. Joukkoon mahtuu myös yksi yrityksen tärkeimpiin osaamisalueisiin liittyvä harvinaisuus Suomessa: kahdella hitsausrobotilla varustettu IGM:n hitsausrobottiasema.
– Saamme käsiteltyä tällä koneella kokoluokaltaan erittäin suuria kappaleita ja hitsattua niitä yhdellä asetuksella pyörittäjien ansiosta. Keskuksessa mahtuu pyörähtämään jopa 4,5 m halkaisijalta oleva kappale. Pyörittäjien kapasiteetti on 20 tonnia ja niiden etäisyys 6–16 m.

Lopputuotteet ulos, 
vaikka omasta satamasta
– Valmistamme asiakkaan toivomuksesta tuotteet erittäin pitkälle valmiiksi ja toimitamme ne sovitussa aikataulussa ja laadultaan tarkasti asiakkaan toivomuksen mukaisina. Pystymme lastaamaan tuotteet kumipyörien päälle tai tarvittaessa suoraan laivaan. Meillä on oma satama, jossa on nostokapasiteetiltaan 100 tonnin nosturit.
– Me lähdemme terästehtaalta tulleesta levystä liikkeelle ja asiakkaalle toimitetaan meillä maalipintaiseksi viimeistelty huipputuote.

Pidetty työnantaja
Paramet Konepaja Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä reilut 60 henkilöä, joista kahdeksan on toimihenkilöitä. Viimeisen reilun vuoden aikana yritys on onnistunut saamaan kuusi koneistajaa lisää palkkalistoilleen.
– Ammattitaitoisen ja täysin valmiin koneistajan palkkaaminen on tänä päivänä varsin haastavaa. Meillä on kuitenkin tehty töitä tämän eteen ja tekemämme päätös muuntokoulutusten tukemisesta on tuottanut toivottua tulosta.
– Yrityksessämme on pääasiassa vain pitkiä työsuhteita, joka kertoo meillä vallitsevasta yhteishengestä. Paramet yrityksenä tekee paljon asioita työssäjaksamisen eteen ja henkilöstön hyvinvointi nähdään meillä erittäin tärkeänä toiminnan kulmakivenä, Lahdensivu toteaa.

INFO
Paramet Konepaja Oy
Tommi Lahdensivu
toimitusjohtaja
puh. 040 709 6024
Janne Narvi
tuotantopäällikkö
puh. 040 520 5649
www.paramet.fi