VSM kehittänyt itseteroittuvan Ceramic Plus -teknologian keraamisiin hiomatarvikkeisiin

Hioma-aineilla on ratkaiseva merkitys monissa teollisissa tuotantoprosesseissa tuotteiden laadun ja tehokkuuden kannalta. Hio-ma-aineen valinnalla on mahdollista kasvattaa tehokkuutta tuottavuuden tai laadun kärsimättä.
Hannoverissa toimiva VSM (Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken) tarjoaa sopivan hiomaratkaisun miltei mihin tahansa käyttökohteeseen. Täydellinen pinnanlaatu, käsiteltävän mate-riaalin nopea kuluminen, pitkä käyttöikä – ne ovat VSM:n joustavataustaisille hioma-aineille tyypillisiä tuntomerkkejä. Hannoverilaisen hio-matarvikevalmistajan vahvuuksiin kuuluu myös VSM-teknikkojen kattava osaaminen kaikilla hiomateknologian osa-alueilla.
VSM:ää pidetään yhtenä maailman johtavista korkeatasoisten metalliteollisuuden hiomatarvikkeiden valmistajista. Yrityksen erikoisalaa ovat hiomatarvikkeet metallin- ja puunkäsittelyä varten, joista sillä on tarjota laaja tuotevalikoima. VSM on kehittänyt varta vasten Ceramic Plus -hiomanauhoihin uuden keraamisen jyvän, joka parantaa hionnan laatua.

VSM Ceramics Plus
VSM Ceramics Plus -hiomanauhoissa on erityistä niiden itseteroittuvuus: mikrokristallinen rakenne takaa keraamisten rakeiden kulumisen vähäiselläkin paineella ja muodostaa yhä uusia teräviä leikkuusärmiä, joiden avulla itseteroittuvuus pysyy optimaalisella tavalla yllä.

Keraamisten jyvien reagointi hiomisprosessin aikana
Itseteroittuvuuden ansiosta hiominen jatkuu voimallisena alhaisissakin lämpötiloissa ja käyttöikä on pitenee. Erityisesti ruostumattomien ja kuumankestävien terästen työstöön soveltuu lisäpäällyste ”Top Size”.
Hiominen on voimakasta ja nopeaa, sirottelutekniikka ja lisäaineet optimaalisia. Prosessi on kylmänäkin voimallinen ja sitä edesauttaa lisäpäällyste; pinnanlaatu pysyy tasaisena, kun koko työstön ajan rakeista syntyy uusia teräviä särmiä.

INFO
Oy Maanterä Ab
Kai Myrskog
puh. 0400 453 146
kai.myrskog@maantera.fi