Parma ja Konecranes laajamittaiseen nostolaitteiden kunnossapitoyhteistyöhön

Parma Oy on allekirjoittanut nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden kunnossapitoa koskevan kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Konecranesin kanssa. Keskittämisen perusteena ovat toimintavarmuuden optimointi ja työturvallisuuden parantaminen.

Parman kymmenellä tehtaalla operoidaan päivittäin tuhansia nostoja noin 160 erilaisen nosturin voimalla. Häiriöttömän tuotannon ja täsmällisten toimitusten saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että nostot ja siirrot toimivat asianmukaisesti.
”Yhteistyösopimuksen taustalla on nostolaitteiden kunnossapidon parempi ennustettavuus. Konecranesin kokemus ja osaaminen olivat kumppanivalinnan perusteena. Yhtiön tarjoaman palvelun avulla huoltotoimenpiteitä suoritetaan läpinäkyvän huoltosuunnitelman pohjalta etäyhteyden avulla kerättyyn tietoon perustuen”, kertoo Parman kunnossapitopäällikkö ­Jari Rousu.
”Usein huoltotoimiin ryhdytään vasta silloin, kun laite pettää. Tällaisessa tilanteessa joudutaan turvautumaan erikoistoimiin ja häiriöt aiheuttavat viivästyksiä. ­Konecranesin palvelun tavoitteena on, että korjaus- ja parannushankkeet suoritetaan perustellusti oikeaan aikaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä. Viime kädessä ennakoiva huolto näkyy myös asiakkaillemme entistäkin paremman toimitusvarmuuden myötä”, Rousu selventää.

Turvallisuus etusijalla
Yhteistyösopimuksen sujuvaa täytäntöönpanoa tukee Konecranes-huollon koko maan kattava palveluverkosto Suomessa. Parman tuotantolaitosten välittömästä läheisyydestä löytyy vahva ammattitaito ja kunnossapitoammattilaisten verkosto.
”Huoltotoiminnoissamme työskentelee noin neljäsataa henkilöä, jotka huolehtivat nostureiden ja nostolaitteiden toimivuudesta Suomessa. Yhden toimijan valinta on tilaajalle helppo ratkaisu. Toiminnan sujuvuuden lisäksi kokonaisvaltainen nostureiden koko elinkaaren aikaisten kunnossapitopalveluidemme avulla parannamme asiakkaidemme laiteturvallisuutta ja tuottavuutta”, kertoo myyntipäällikkö Erkki Ruotsalainen Konecranesilta.
”Turvallisuus on sekä meille että Parmalle ykkösasia. Tässä asiassa molempien yh­tiöiden toimintaperiaatteet kohtaavat. ­”Mikään työ ei ole niin tärkeä, eikä mikään työ niin kiireellinen, ettei meillä olisi aikaa tehdä työtämme turvallisesti ja oikein”, summaa Konecranesin nosturihuollon liiketoimintajohtaja Mika Viro.

INFO

Nosturihuolto Suomi & Baltia,
Konecranes
Mika Viro
liiketoimintajohtaja
puh. 0400 207 009
mika.viro@konecranes.com