Pohjalaisyritysten yhteistyö vie osaamisen uudelle tasolle

Lapualainen Plate Power Oy järjesti lokakuun lopussa lehdistötilaisuuden, jossa esiteltiin yrityksen uusin investointi, kauhavalaisen Prima Powerin Combi Genius -levyntyöstökeskus. Automatiikkaa hyödyntävä keskus yhdistää metallin laserleikkuun, lävistyksen, kierteytyksen ja muovauksen.

”Meillä on tavoitteena, että emme käytä yli kymmenen vuotta vanhoja koneita. Näin pystymme toimittamaan asiakkaillemme laadukkaita tuotteita nopeasti. Lisäksi alan uusimman tekniikan mukaisilla koneilla työ on tekijöilleen mielekästä”, kuvaili Plate Powerin toimitusjohtaja Paavo Hyyppä hankinnan taustalla olevia arvoja.
Levyntyöstökeskuksen käynnistystä oli kutsuttu seuraamaan hankkeen mahdollistajia sekä ”Lapuan kantavia voimia”, osaava henkilökunta, Lapua-ketjut Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Luoma, Lapuan Piristeel Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nieminen sekä Jyrki Lammi Nordealta.
Hyyppä avasi levyntyöstökeskuksen käynnistystä juhlistaneen tilaisuuden kiittämällä läsnäolijoita, joita ilman investointi ei olisi ollut mahdollinen. Hyypän mukaan yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet sen, että Lapualle voidaan rakentaa uutta ja älykästä teollisuutta. ”Kohtalollakin on kyllä osuutta asiaan”, hän tunnusti. Vuosi sitten toimitusjohtaja Hyyppä ja hallituksen puheenjohtaja Ville Ikola olivat matkalla Hannoverissa järjestetyille alan messuille, kun he saivat tiedon silloisen laserleikkurin rikkoutumisesta. Hyyppä kuvaili tilanteen olleen ”rankka paikka” yritykselle, jolle laserleikkaus on elinehto. Messuilla he törmäsivät Prima Powerin uutuustuotteisiin, joiden he näkivät vastaavan tulevaisuudessa tulevan muutoksen ja kansainvälisten asiakkaidensa luomiin tarpeisiin.
”Aluksi pohdimme toisen tasolaserin hankkimista. Lävistystekniikka, jolla yritys on aloittanut toimintansa, oli kuitenkin niin vahva osaamisalue, ettei siitä voitu luopua. Combi Genius hyödyntää lävistystekniikkaa, kierteytystä ja muovausta, joten se valikoitui hyvin nopeasti meille oikeaksi vaihtoehdoksi.”
Tilaisuuden yhtenä puhujana kuultu Prima Powerin toimitusjohtaja Juha Mäkitalo kuvaili Combi Genius -levyntyöstökeskusta esimerkkinä kilpailuedusta, jota yritys haluaa tarjota asiakkailleen. Alan uusinta teknologiaa hyödyntävässä keskuksessa lävistys on toteutettu sähköservotekniikalla ja laserin teholähde kuituteknologialla. Näin kone on paitsi uudenaikainen ja edeltäjiään nopeampi, myös erittäin energiatehokas. ”Lävistysosuuden energiankulutus on ajossa samaa luokkaa tavallisen hiustenkuivaajan kanssa”, Mäkitalo selitti. Kuituteknologioiden ansioista laserin teholähteen energiankulutus puolestaan on vain 30–40 % vanhempien teholähteiden kulutuksesta. ”Combi Genius asettaakin Plate Powerin samalle viivalle ulkomaisten toimijoiden kanssa”, Mäkitalo summasi.
Lähes miljoona euroa maksaneen levyntyöstökeskuksen rahoituksen tarjosi Nordea, jonka edustaja Jyrki Lammi tuli myös tutustumaan koneeseen.
Paikalla oli myös Lapuan elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, joka kiitteli puheessaan työntekijöitä, jotka mahdollistavat tuloksen: ”Lapuan kaupunki, kuten mikä tahansa muukin julkinen toimija, haluaisi mahdollisimman monen yrityksen kasvavan, kehittyvän, tekevän uusia investointeja ja sen myötä myös palkkaavan lisää työntekijöitä. Tämä ketju mahdollistaa verotulojen kasvun ja siten myös yhteisen hyvinvoinnin kasvattamisen, ja tätä kaikkea on Plate Power tehnyt koko olemassaolonsa ajan. Rohkea yrittäjyys on tärkeää jatkuvaa kasvua hakevalle kaupungille.” Myös Mäkitalo korosti investointien tärkeyttä. ”Investointi on keino pysyä kilpailun kärjessä, kuten Plate Power on tehnyt”, hän summasi.
Combi Genius on suuruudessaankin kuitenkin vain yksi esimerkki yrittäjien rohkeudesta. Vuolle korosti, että Plate Powerista puhuttaessa on puhuttava myös samojen yrittäjien toisesta yrityksestä, PP-Tuote Oy:stä. 
”PP-Tuote oikeastaan kuvaa parhaiten sitä, mitä on yrittäjyys ja yrittäjän oivallukset. PP-Tuotteella on ”vanhoja” tuotteita uudelleen keksittyinä. Jollekin aloittavalle yrittäjälle voisi olla aika haastavaa lähestyä pankkia pyytäen rahaa lattiakaivonkansien tai polkupyörätelineiden valmistuksen aloittamiseksi. Kuitenkin nämä kaikki tuotteet ovat PP-Tuote; nämä samat yrittäjät ovat keksineet tutut tuotteet uudelleen ja kauppa käy”, Vuolle kehui yrittäjiä, joiden yritykset työllistävät 25 metalli- ja myyntialan ammattilaista.
Työpaikat eivät ole ainakaan vähenemässä lisääntyvästä automatiikasta huolimatta. Hyyppä vakuutti, että automatisaatio ennemminkin luo tarvetta osaaville työntekijöille. Työnkuva saattaa siis muuttua, ja lisäkoulutusta onkin jo annettu. Hyyppä uskoo vaihtelun virkistävän ja parantavan työssä jaksamista.
Toimitusjohtaja Hyyppä nimesi ongelmaksi sen, että ulkomailta tilaaminen tuntuu monille itsestään selvältä. ”Ei ajatella, että osaamista löytyisi lähempääkin”, hän totesi. Kotimaisten yritysten tukeminen on kuitenkin tärkeää työpaikkojen ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Lyhemmät kuljetusmatkat säästävät myös luontoa, mikä on Prima Powerin toimitusjohtaja Mäkitalon mukaan koneiden kehittämisessäkin kantava arvo. Energiatehokas Combi Genius 
tuotiin Lapualle naapurikunnasta Kauhavalta. Plate Powerin tuore investointi on siis malliesimerkki pohjalaisesta metallialan osaamisesta ja kotimaisesta yhteistyöstä.

INFO
PlatePower Oy
Paavo Hyyppä, toimitusjohtaja
puh. 050 555 0918
www.platepower.fi