Riittävä etukeno

Olemme saaneet lukea ja kuulla mediasta tämän syksyn aikana melko synkkiä arvioita yleisestä talouden kehityksestä. Erityisesti rakennusala ja siihen vahvasti kytkettynä olevat toimijat ovat kokeneet tilauskannan supistumista. Inflaatio ja korkokehitys ovat tehneet tehtävänsä ja heikentäneet kysyntää. Toivotaan, että tilanne oikenee kohti parempaa mahdollisimman pian.

Toimintaympäristömme on elänyt voimakasta muutosten aikaa viimeisen neljän vuoden ajan. Jos jotain huonoa, niin myös jotain hyvää. Viimeisten vuosien aikana on selkeästi ollut havaittavissa muutosta yritysten toiminnassa. Kun lähes neljä vuotta sitten korona laittoi kädet paniikkinappulalle ja mietittiin mitä seuraavaksi tapahtuu, niin nyt paniikkinappulaan jätetään koskematta ja mietitään proaktiivisemmin, miten aiotaan vastata näköpiirissä oleviin haasteisiin. On siis opittu tutkia ja sopeutua paremmin siihen ympäröivään maailmaan missä kukin yritys on asemoituna.

Selvää on, että talous- ja toimintaympäristömme elää jatkuvaa ylä- ja alamäkeä. Se miten pitkään mikäkin jakso on valloillaan, on enemmän tai vähemmän hämärän peitossa. Tämän lisäksi muutosten painopisteitä ohjaavat myös muut tekijät, mm. muuttuvat tuotantotarpeet, tuotantotehokkuuden jalostaminen, osaajapääoman saatavuus sekä ajankohtaiseksi noussut vastuullisuusteema.

Millä varmistaa yrityksen elinkelpoisuus vielä vuosien päästä? Varmaa on ainakin se, että yritysten tulee ottaa huomioon kyseiset tekijät omassa toimintaympäristössään omien vahvuuksien ja heikkouksien arviointien lisäksi. Vastuullisuusteema ainakin kytkeytyy jatkossa vahvasti osaksi tätä kokonaisuutta. Vastuullisuus (ESG) on käsitteenä ja keskustelunaiheena vahvasti kasvavassa roolissa, kun arvioidaan yritysten kilpailukykyä toimitusketjujen näkökulmasta ”ravintoketjussa” olevien yritysten koosta riippumatta. Kilpailukyvyn varmistaminen toimitusketjussa ei tule tulevaisuudessa nojaamaan enää pelkän hintakilpailukyvyn varaan vaan käsittää laajemman kokonaisuuden arvioinnin, jossa yritysten vastuullisuudella on yhä merkittävämpi rooli. Kestävyysraportoinnin piiriin kuuluvat yritykset mittaavat vastuullisuuttaan oman toiminnan ja arvoketjunsa osalta olennaisuusperiaatteittensa pohjalta myös koko arvoketjunsa osalta.

Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta käsitteinä ja keskustelun aiheina sekä ymmärrys niiden sisällöstä kasvaa päivä päivältä. Kestävyysraportoinnin piiriin kuuluvissa yrityksissä (toimialoista riippumatta) aiheeseen fokusoidaan jo täysipainoisesti regulaation myötä, näin myös pankkisektorilla. Ne yritykset, jotka ovat osa kestävyysraportoinnin piirissä olevien yritysten arvoketjua ja nostavat vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaa, kykenevät erottautumaan ja kasvattamaan rooliaan kilpailuilla markkinoilla ja siten kehittämään riittävää etukenoa tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Sami Laukkanen
Rahoitusjohtaja
Teollisuus&Energia
OP Yrityspankki Oyj