Saksalainen SHW uudistuu

Saksan Aalenissa sijaitseva, suuriin työstökeskuksiin erikoistunut, SHW Werkzeugmaschinen GmbH on uudistanut mallisarjansa.

Uusi mallisto on jaoteltu selkeästi kolmeen pääkategoriaan: työstökeskukset, liikkuvalla pylväällä varustetut keskukset ja gantry-tyyppiset keskukset. Samalla malliston ulkoasu on päivitetty moderniksi ja jyrsinpäiden valikoimaan on tullut lisää vaihtoehtoja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Uudistuneen malliston ohella SHW tarjoaa uutta teknologiaa ja hiljattain järjestetyillä AMB-messuilla julkistetun uuden omistajan.

SHW:n historia on pitkä ja matkalle mahtuu mm. maailman ensimmäisen alumiinirunkoisen auton valmistus, jossa oli etuvedon ohella erillisjousitus ja jarrut jokaisella pyörällä. Ajoneuvon valmistus alkoi vuonna 1912, josta yhtiö siirtyi jyrsinkoneiden valmistukseen 1940-luvulla. 1950-luvulla yritys alkoi keskittymään koneisiin, joilla suuret ja monimuotoiset kappaleet saatiin koneistettua yhdellä asetuksella. SHW:n oma ortogonaalinen yleisjyrsinpää julkistettiin 1964 ja se on tuotannossa edelleen.

Uudistuneen malliston työstökeskukset käsittävät koneet, jotka ovat täysin koteloituja, eivätkä vaadi erillisiä perustuksia. X-akselin liike on pienimmässä mallissa 2000 mm 
ja suurimassa 8000 mm. Y-akseli, eli pystyliike on mallista riippuen 1300–3100 mm ja poikkiliike, eli Z-akseli 1300–1500 mm. Kaikissa koneissa on vakiona SHW:n oma 2-akselinen ortogonaalinen CNC-yleisjyrsinpää. Työstökeskuksia on saatavilla joko puhtaasti jyrsinkoneena tai Mill-Turn-mallina, jolloin pyöröpöydällä pystytään myös sorvaamaan. Optiona koneisiin on saatavilla kattava valikoima erityyppisiä jyrsinpäitä ja paletinvaihtajia. Ohjausvaihtoehdot ovat joko Heidenhain tai Siemens.

Liikkuvalla pylväällä varustetut keskukset ovat jaoteltu pystyliikkeen, eli Y-akselin mukaan, joista vaihtoehdot ovat vakiomalleissa 2600, 3100, 4100, 7100 ja 
8100 mm. Pituusliike, eli X-akseli on valittavista mallista riippuen joko 30 m tai 
50 m asti. Mallisarjan koneet ovat suunniteltu suurien kappaleiden vaativaan koneistukseen ja modifiointimahdollisuudet ovat erittäin kattavat. Koneet voidaan varustaa kiinteän pöydän lisäksi joko tavanomaisella pyöröpöydällä, poikkiliikkeellä varustetulla pyöröpöydällä, tai sorvaamiseen soveltuvalla pyöröpöydällä. Jyrsinpäävalikoima on kattava ja niille on saatavilla automaattinen päänvaihtoasema. Lastunsuojaratkaisut tarjotaan aina asiak-kaan tarpeiden mukaan räätälöitynä. Mallisarjan koneet ovat saatavilla myös ns. tuplapilarikoneina, jolloin kokonaisuus käsittää kaksi vastakkain asetettua konetta, jolloin työkappaletta voidaan koneistaa molemmilta puolilta yhtäaikaisesti.

Gantry-tyyppiset koneet ovat SHW:n viimeisin mallisarja. Malliston strategiset mitat ovat pituusliikkeen, eli X-akselin osalta maks. 50 m. Poikkiliikkeen, eli Y-akselin osalta maks. 5100 mm ja pystyliikkeen, eli Z-akselin osalta maks. 1800 mm. Totuttuun tapaan modifiointimahdollisuudet ovat erittäin kattavat ja kone voidaan varustaa lukuisien jyrsinpäiden ohella joko jyrsintään tai sorvaukseen ja jyrsintään soveltuvilla pyöröpöydillä.

Uudistuneen konemalliston lisäksi SHW on hiljattain julkistanut uusia optioita, joilla konevalmistaja vastaa yhä haastavampaan kysyntään:

SHW VSC 3D: VSC 3D on käytännössä karalle asennettava kamerajärjestelmä, jolla työkappaleen ja jigin geometria voidaan tarkistaa visuaalisesti, ilman kontaktia. Järjestelmällä voidaan havaita esim. virheellisesti asetettu kiinnitin ilman riskiä mitta-anturin rikkoutumisesta, sekä tarvittaessa mitata työkappale. Kameralla voidaan tarkastella 3-ulotteisia pintoja ja muotoja ja mittatiedot välitetään koneen ohjaukselle.

SHW Unisc@n: Unisc@an on diagnostiikkajärjestelmä, jolla seurataan koneen värinöitä ja 3D-kiihtyvyyksiä. Dataa verrataan tehtaalla mitattuun ideaalitulokseen, eli ns. sormenjälkeen, jolloin poikkeukset esim. kuularuuvien laakeroinnissa on helppo havaita ja mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä riittävän ajoissa. Järjestelmä tunnistaa myös vahingolliset värinät ja kolarit.

SHW RemoteDesktop: RemoteDesktop on etähallintajärjestelmä, jolla helpotetaan mm. työtilausten, työkalujen ja työstöohjelmien hallintaa, sekä hallitaan etänä mahdollisia CAD/CAM-järjestelmiä.

SHW DataGlasses: DataGlasses on audiovisuaalinen etäyhteys koneen ylläpitäjän ja valmistajan tukihenkilön välillä. Järjestelmä nopeuttaa tukipalveluita ja ennaltaehkäisee turhia huoltokäyntejä.

SHW W.A.W.E.: W.A.W.E. on adaptiivinen vastavärinäjärjestelmä, joka seuraa työkappaleen värinää ja reagoi siihen reaaliaikaisesti. Järjestelmä asennetaan joko jigiin tai työkappaleeseen ja synnyttää työstöstä aiheutuvan värinän taajuudelle sopivan vastavärinän. Järjestelmä parantaa koneen suorituskykyä, kappaleen pinnanlaatua ja työkalujen elinikää haastavissa tilanteissa.

SHW VirtualEye: VirtualEye on simulointijärjestelmä, jolla kolarivalvonnan ohella voidaan tarkastella työstön käyttäytymistä esim. tilanteissa, joissa koneistus tapahtuu kappaleen sisällä, eikä sinne normaalisti näe.

INFO

SHW:n edustaja Suomessa on Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

puh. 014 443 2100

www.metallintyöstökoneet.fi