Salon Konepaja uudistuu ja investoi

Salon Konepajan vuonna 2019 aloittamat investoinnit etenevät
kohti maalia. Maaliskuun alussa valmistuneeseen 1 000 neliö­metrin laajennukseen on aloitettu ensimmäisten koneiden siirtoja
ja asennuksia. Ensimmäisenä koneena halliin marssitettiin uusi
5-akselinen monitoimisorvi DMG MORI CTX gamma 2000 TC.

Salon Konepajan juuret ulottuvat 1970-luvulle. Nykyisellä nimellään yritys on toiminut vuodesta 1993 alkaen. Pitkä on yhteinen taival myös Salon Konepajalla ja vuonna 2013 yrityksen ostaneella Simo Halosellakin, joka aloitti työskentelyn yrityksessä jo insinööriopiskelujensa toisena vuotenaan 1989. Halosen astuttua ruoriin yrityksen kurssi käännettiin uuteen suuntaan, jossa uusimpiin teknologioihin investoinnit ovat olleet merkittävässä osassa.

Kehityshankkeella kansainväliseen kasvuun
Viimeisimpänä kehitysaskeleenaan Salon Konepaja on vienyt läpi omaa UK2025 Business Finlandin rahoittamaa hanketta, jonka päätavoitteina ovat kasvu ja kansainvälisyys. Yritys on jäsenenä MEX Finland -yhteisössä, jossa on kehitetty yhdessä esim. älykästä valmistusta.
Salon Konepajan hankkeessa näkyvimpiä tuloksia on ollut mm. uuden toimitilan suunnittelu, jonka yhteydessä on luotu tarkkuuskoneistukselle otolliset olosuhteet esim. jäähdyttämällä tuotantotiloja. Myös materiaalivirtoja parannetaan laajennuksen myötä, sisäinen logistiikka kehittyy ja tavaran turhaa siirtelyä saadaan vähennettyä.
Hankkeessa on kehitetty omien avaintuotteiden kilpailukykyisempää valmistusta – tähän liittyy olennaisesti investointien suunnittelu ja uusin konehankinta DMG MORI CTX gamma 2000 5-akselinen monitoimisorvi ja siihen liitettävä automaatio.
– Visiomme on olla haluttu ja arvostettu jäsen kansainvälisten asiakkaiden ekosysteemeissä. Visiomme mukaisesti tarjontamme kattaa toimitettavien komponenttien elinkaaret aina protoilusta varaosavalmistukseen saakka, valaisee Halonen.
Salon Konepaja on viime vuodet edennyt 6,5–7,6 M€ liikevaihtovauhdissa, josta noin 55–60 % muodostuu suorasta viennistä. Kehityshankkeella uudistettavalla konseptilla Salon Konepaja haluaa olla entistä halutumpi ja kyvykkäämpi kumppani globaaleilla markkinoilla. – Suora vienti on merkittävä osa toimintaamme, ja tänäkin vuonna tavaraa on toimitettu aina Kiinaa myöten. Vuonna 2004 alkaneen vientihistoriamme aikana olemme vieneet suoraan ulos komponentteja noin 45 miljoonalla eurolla, mikä on ihan merkittävä ponnistus kaltaiseltamme pk-yritykseltä. Tämä tarkoittaa komponenttien määrässä ehkä noin 500 000 komponenttia erilaisissa koneissa ja laitteissa. Kasvaneiden rahkeidemme vahvistamana pyrimme löytämään edelleen lisää suoria ulkomaalaisia asiakkuuksia.

Kaksi ”putkea”
Sopimusvalmistus tuo suurimman osuuden Simo Halosen yrityksen liikevaihdosta. Toisena ”putkena” Halonen mainitsee varaosavalmistuksen, joka on kasvanut liikevaihdollisesti merkittävästi viime vuosina.
– Pystymme rakentamaan palvelukonsepteja, joissa voidaan taata varaosia asiakkaillemme muutamassa päivässä, vaikka läpimenoajat ovat useita viikkoja tai sisältävät jopa hankittavia valuja.
Projektivalmistus on myös merkittävä osa Salon Konepajan tarjontaa. – Protovalmistusprosessimme tähtää meillä tehtävään sopimusvalmistukseen. Tavoitteemme on luoda palvelua, jolla parannetaan lisäarvoa nykyisestä asiakkaan tuotekehitykselle ja hankinnalle. Monipuolinen konekanta ja verkosto mahdollistavat monipuolisten komponenttien toimitukset. Vahvimmillamme olemmekin geometrisia haastavia muotoja ja erikoismateriaaleja sisältävissä töissä. Paljon erikoisosaamisestamme kertoo mm. se, että yli puolet ostamistamme materiaaleista on erikoismateriaaleja. Laajennuksen tuoman lisätilan ansiosta meillä on kokoonpanojenkin tekemiseen paremmat edellytykset kuten myös laajemmat puitteet toteuttaa entistä kokonaisvaltaisemmin sopimus-, proto- ja varaosavalmistusta.
– Ulkoistukset ovat tuoneet meille vuosien saatossa merkittävimmät kasvuloikat. Tämän kaltaisista järjestelyistä olemme erittäin kiinnostuneita jatkossakin, sanoo Halonen.

Viides akseli tuo lisämahdollisuuksia
Salon Konepajalle maaliskuussa saapunut uusi DMG MORI CTX gamma 2000 TC -monitoimisorvi yltää sorvaushalkaisijaan
700 mm, L = 2000. – Uuden gamman viides akseli tuo meille paljon etuja. Aiempi gammamme oli 4-akselinen ja jouduimme kieltäytymään tietyistä töistä, joita pystymme nyt uudella 5-akselisella gammalla työstämään. Viides akseli yhdistettynä koneen kahteen karaan tuo myös nopeutta, kun kappaleita ei tarvitse irrotella ja käännellä, vaan ne valmistuvat kerralla valmiiksi yhdellä kiinnityksellä, kertoo Halonen.

Uusi teknologia motivoi ja houkuttelee uutta työvoimaa
Yksi haaste tämän päivän yrityksille on, alasta riippumatta, uuden työvoiman saanti. Salon Konepaja on tehnyt jo vuosia yhteistyötä paikallisten ammattioppilaitosten kanssa. Tälläkin hetkellä yrityksessä on harjoittelussa yksi opiskelija ammattioppilaitoksen nuorisopuolelta. – Ammattioppilaitosyhteistyön ansiosta olemme palkanneet noin yksi uusi ihminen per vuosi. Koneinvestoinnit ovat myös omiaan paitsi motivoimaan nykyistä noin 40 ihmisen organisaatiotamme myös houkuttelemaan uusia tekijöitä taloon ja alan pariin yleensäkin, miettii Halonen.

Hyvät DMG MORI -kokemukset
– Meillä on jo ennestään kokemusta samankaltaisesta DMG MORI gamma -sorvista vuodelta 2015, kuin nyt hankittu CTX gamma 2000 TC. Riskinhallinnan ja operoinnin kannalta päädyttiin samanlaiseen sorviin myös nyt. Mielestämme edellisen sorvin avulla pääsimme tavoitteisiin vaativien tuotteiden toleranssien toteuttamisessa. Kun 100 % toimitusvarmuus ja korkea asiakastyytyväisyys ovat ykköstavoitteitamme, nämä päämäärät ohjasivat konevalintaa. Samanlaista kapasiteettia on nyt tarjolla tuplana, eli joustavuus erilaisissa kuormitusvaihteluissa tai konerikkotapauksissa antaa turvaa toimitusten hoitamiseen hyvällä varmuudella, arvioi toimitusjohtaja Simo Halonen.
Kaikkiaan Salon Konepajalla on seitsemän DMG MORI -linjan konetta, joten nämä koneet luovat vankan rungon yrityksen reilun kymmenen työstökoneen arsenaalille.
Tavoitteena ja unelmana toimitusjohtajalla on saada tulevaisuudessa vielä kolmas Gamma ja rakentaa joustava isohkojen 30–300 kg kappaleiden monitoimisorvien valmistussolu, jossa hyödynnetään yhteistä pesuria, 3D-mittakonetta ja mielellään niin, että yksi operaattori pystyy pyörittämään yhdessä vuorossa koko solua. Luonnoksia on tästä jo tehty.
– Myyntimme on valmiina keskustelemaan nykyisten tai meille uusien asiakkaiden kanssa kyseisestä potentiaalista ja kilpailukyvystä, jota haluamme rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa ja luoda lisäarvoa omalla roolillamme ekosysteemissä, sanoo Halonen.

Todistettua asiakastyytyväisyyttä
– Meidät tunnetaan erinomaiseen asiakastyytyväisyyteen tähtäävästä asiakaspalvelusta, josta on saatu hyvää palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissä. Saimme esim. syksyllä 2019 toteutetussa laajassa kyselyssä arvosanoilla 1–5 mitattuna kaikki arvosanat luokkaan 4–5. Voimme siis todeta, että 100 % asiakkaistamme arvioi toimintamme kokonaisuudessaan erittäin hyväksi tai hyväksi, iloitsee Halonen.
Halosen mukaan Salon Konepajan palvelu kumpuaa arvoista ja näkyy toimintatavassa, jossa korostuu avoimuus, luottamus, asiakastyytyväisyys ja kehittäminen. – Meille henkilökunnan osaaminen on tärkeä osa kilpailukykyä. Henkilökuntamme tietää ja tuntee asiakaskentän vaatimukset ja he ovat sitoutuneita toteuttamaan niitä. Kun koko henkilökuntamme seisoo aidosti arvojemme takana, on johdon ja myynnin mahdollista antaa lupauksia, kuten 100 % toimitusvarmuus sopimusasiakkaillemme, vakuuttaa Halonen.

INFO

Salon Konepaja Oy
Matti Hellström, myyntipäällikkö
puh. 050 527 5099
Simo Halonen, toimitusjohtaja
puh. 0400 180 797
www.salonkonepaja.fi