”Se meidän juttu”

Tähänkin Eurometallin numeroon sain ilokseni tehdä useita tarinoita suomalaisten yritysten arjesta. Asia saa vieläkin laajemman perspektiivin, kun saan tehdä uutisia myös kustantamomme toisen lehden, maarakennus- ja kuljetuspuoleen erikoistuneen Europörssin sivuille. Eniten minua kiinnostaa, haastatellessani hyvinkin erikokoisten ja eri toimialoja edustavien yritysten omistajia ja vastuuhenkilöitä, mitkä ovat kyseisten yritysten kilpailukykytekijät. Mikä on heillä ”se meidän juttu”, jolla yritys menestyy.

Vuositasolla teen noin sata uutista. Voisi kuvitella, että sata uutista sadasta yrityksestä ja sata erilaista tapaa menestyä. Toki niin monta tarinaa kuin on yritystäkin, mutta yllättävän samankaltainen ”se meidän juttu” on yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta. Hyvin usein jyvät erottuvat akanoista yrityskentässä omistajiensa ja vastuuhenkilöidensä intohimoisesta suhtautumisesta yritykseensä ja tekemiseensä. Karrikoiden voisi sanoa, että 90 prosentin panos johtaa 50 prosentin suoritukseen. Eli ne toimijat menestyvät keskimääräistä paremmin, joiden vastuuhenkilöt omalla 100 % asenteellaan innostavat myös muun henkilökunnan antamaan parhaan työpanoksensa yrityksen menestyksen eteen.

Lähes poikkeuksetta menestysyritysten strategiaan kuuluu halu kasvaa. Kasvu taas edellyttää jatkuvaa uudistumista ja halua kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Kehittäminen saatetaan helposti mieltää pelkkiin koneinvestointeihin, jotka toki ovat tärkeä osa kehitysprosesseja. Mutta pelkät koneinvestoinnit eivät useimmissa tapauksissa riitä, vaan pitää kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Täytyy miettiä, mitkä asiat vievät yritystä valitsemansa strategian suuntaan. Missä olemme vahvoja? Mitkä ovat toimintamme kannalta haavoittuvimmat kohdat ja miten vahvistaa niitä? Mikä on ”se meidän juttu”, joka erottaa meidät kilpailijoistamme edukseen? Miksi asiakas haluaa valita juuri meidät yhteistyökumppanikseen? Mikä on se ”meidän juttu”, joka kylvää menestyksen siementä myös tulevaisuudessa?

Mukavaa syksyn jatkoa,
Petri Kuhlman, päätoimittaja