Simulaatiolla varmuutta työskentelyyn

CNC-työstökoneiden erilaiset simulointiohjelmistot ja menetelmät ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana. Koneen ja työstön liikkeen tarkasteluun ennen varsinaista kappaleen työstöä on olemassa nykyisellään useita eritasoisia ja laajuisia ratkaisuja, riippuen täysin loppukäyttäjien tarpeesta. Työstön liikettä voidaan tarkastella joko kappaleen ja työkalun sekä sen pitimen suhteen. Tai laajemmalti aina niin, että koko työstökeskus varusteineen on mallinnettu simulaatioon.

Muutakin kuin törmäystarkastelu

Uusien kappaleiden työstöön siirryttäessä tai sarjakokojen ollessa pieniä koneen liikkeen ja siirtymien testaaminen vie usein aikaa. Konesimulaatio on menetelmänä tehokas ja aikaa säästävä tapa tarkastella liikettä ennen varsinaista koneistusta. Monesti simulaatio mielletään hyödylliseksi törmäystarkastelun kautta, jolloin työstön vaaranpaikat voidaan tunnistaa jo simulaatiovaiheessa, mutta hyvä ja luotettava konesimulaatio on käyttäjälleen paljon enemmänkin. Mahdollisten törmäystarkastelujen kuten työkalupitimen tai karan törmäysten lisäksi simulaatiossa on tunnistettavissa mm. mahdolliset kinematiikkaan liittyvät ongelmat, työkalujen vaihdot ja siirtymät sekä koneen lähestymiset.

Monissa työstökoneen ohjelmointiin tarkoitetuissa CAM-ohjelmistoissa on itsessään simulaatiomahdollisuus, jolla koneen liikettä voidaan simuloida ohjelman luoman työstöradan liikkeen perusteella. Tästä seuraava askel eteenpäin on koneen todellista liikettä vastaava NC-koodiin perustuva simulaatio.

Laajempi simulaatio vaatii koneen 3D-mallin

Mahdollinen simulointitarve kannattaa ottaa huomioon jo työstökeskuksen hankintaa mietittäessä. Tällöin kattavampiin simulaatioihin tarvittava koneen 3D-mallin hankkiminen on luontevinta toteuttaa konekaupan yhteydessä. Malleja on saatavilla jälkikäteenkin tai koneet on mahdollista mallintaa myöhemminkin, mutta ne ovat usein hitaampia ja työläämpiä ja myös enemmän kustannuksia aiheuttavia toteuttaa jälkikäteen. Koneiden valmiit 3D-mallit ja niiden omistusoikeudet ovat myös laitevalmistajilla, joten simulaatiopalveluiden tuottajilla on harvoin valmista kirjastoa työstökoneiden 3D-malleista olemassa. Tämä on myös syytä ottaa huomioon simulaatiota mietittäessä.

Erilaisia tuotteita erilaisiin tarpeisiin

Simulaatioiden sisältöjen toimintatavat vaihtelevat valmistajittain – ja hinnan suhteen haitaria löytyy satasista useampaan kymmeneen tuhanteen euroon. Simulaatio-ohjelmistoja on saatavissa myös ns. vuosivuokraperiaatteella tai pysyvällä käyttöoikeudella. Tanskakalainen ohjelmistotalo CIMCO on tuonut markkinoille konesimulaatioympäristön, jossa simulaatioalusta pysyy samana, ja sinne ladataan vain simuloitavan koneen 3D-malli. Tämä simulaatiomalli on ollut markkinoilla muutaman vuoden ja on osoittautunut erittäin laajatoimiseksi ja myös hyvin kustannustehokkaaksi simulaatio-ohjelmaksi työstökeskuksille. Cimco-konesimulaation jakelusta Suomessa vastaa Zenex Computing Oy ja sen jälleenmyyjäverkosto.

Nykyisellään simulaatiot ja niiden tarkkuus ovat kehittyneet ja ne ovat törmäystarkastelujen lisäksi nopea tapa tulkita työstökeskuksen liikettä. Tutustu markkinoiden erilaisiin simulaatiovaihtoehtoihin ja mieti, mikä tuote sopisi omaan käyttöön. Cimcon simulointituotteista lisätietoja antaa Zenex Computing Oy.

Kirjoittaja
Zenex Computing Oy
Matti Seppälä, toimitusjohtaja