Sitouttamalla parhaat tulokset

Nuori OnSteel Oy panostaa tuotannon kehittämiseen. Konkurssin tehneen Meteco Oy:n peruina lähti liikkeelle työntekijöiden -perustamana uusi entistä ehompi yritys. Kaikkiaan 31 työntekijää on nyt osakkaina tässä varsin persoonallisessa yhtiössä. – Investointeja on jo tehty ja tullaan edelleen tekemään, että yritys saadaan mahdollisimman valmiiksi perusteiden osalta kasvua varten. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten olemme päässeet alkuun vanhalta pohjalta, kertoo OnSteel Oy:n toimitus-johtaja Ville Rosti.

Jos mytologisesti puhutaan Fenix-linnun nousevan tuhkasta uutena ja entistä hienompana, niin juuri sen kaltainen tilanne tulee mieleen, kun kuuntelee ja katselee OnSteel Oy:n toimintaa. Vasta reilun vuoden toiminut yritys on jo käynnistänyt erittäin kaksi mittavaa investointi- ja kehittämishanketta palveluasteen korottamiseksi.

Tuotannosta tyhjät pois

Tuoreilla yrittäjillä on ollut selkeä visio siitä, mitä on tehtävä toisin.

– Oli jo varsin pitkään nähtävissä mihin edellisen yrityksen toimet johtavat. Kun jatkuvan kehityksen pyörä hidastuu ja lopulta pysähtyy, niin tie ei ole pitkä. Tavoitteemme on kasvaa hallitusti kannattavuus edellä, eli pyrimme kehittämään kaikkein välttämättömimmät osa-alueet ensin ja rakentaa tukevaa pohjaa, jolta ponnistaa, Rosti jatkaa.

– Mielestämme ensin piti saada menetelmät selviksi ja siihen olemme panostaneet niin, että tuotannon tehokkuus on kasvanut jo nyt 20 %. Nykyisen järjestelmämme avulla pystymme seuraamaan tosiaikaisesti kaikkien koneiden kuormituksia ja jonoja sekä vapaita aikoja todella tarkasti. Nyt voidaan sanoa olevamme erittäin hyvin selvillä töiden määrästä ja tilasta.

Ensimmäinen uusi kone Machineryltä

Vaikka päätöksenteon loppusuoralla oli muutama kone, niin merkkinä Dah Lih valikoitui melko pian voittajaksi. Hankintapäätös tehtiin monenlaisten harkintojen sekä testauksen jälkeen. Lopullinen valinta oli Dah Lih MCV-2100, pystykarainen koneistuskeskus. Se on kokoluokassaan järeämmän pään kone.
– Koneistuskeskuksen valinta vahvistui, kun pääsimme Seinäjoella toimivan konepajan tiloihin yhdessä koneistajan kanssa testaamaan malliston suurinta konetta. Kuuntelimme myös kokemuksia yleisesti, esimerkiksi varaosista ja jälkimarkkinoinnista. Machinery Oy:n Kari Raivonen on ollut yhteyshenkilömme koko prosessin ajan ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että hän on palvellut meitä suurella ammattitaidolla ja omaa korkean teknisen ymmärryksen tarpeidemme ja vaatimusten täyttämiseksi.

Koneessa oikeat ominaisuudet

Pitkään kestänyt investointiprojekti tuli päätökseen, kun koneen ominaisuudet täyttivät viimeisetkin vaatimukset tuotantoon sopimisesta. – Meillä on paljon erilaisia työstökoneita, mutta tämä uusi Dah Lih täyttää ammottavan aukon työstökapasiteetissamme. Tämä on juuri oikeankokoinen koneistuskeskus kappaleille, joita meiltä tilataan tasaisesti. Olemme aiemminkin valmistaneet paljon tämän kokoluokan kappaleita, mutta nyt meidän on helpompi tarjota niitä asiakkaille, kun tuotantokapasiteetti on olemassa.

Investoinnit tositarkoituksella

Uuden koneen koekäyttö on käynnissä ja se tulee tuotantoon mukaan viikolla 50. Silloin aloitetaan yrityksen tavoitteiden mukaisen työstömallin testaus. Kaikki tehdään aivan uudelta pohjalta uusin työkaluin ja menetelmin. – Pyrimme takaamaan käyttämämme koneistuskeskuksen ja siinä käytössä olevien työkalujen 100 % hyödyntämisen, eli että saavutamme niin nopeat työstöajat kuin on mahdollista, kuitenkin säilyttäen erittäin korkean laadun. Laatu ja nopeat toimitusajat ovatkin meille tärkeä valtti markkinoilla, Ville Rosti miettii.

– Uusi Dah Lih on vain yksi osa kymmenen kohdan investointihankettamme, johon on kahdelle vuodelle budjetoitu yhteensä noin 2 M€. Näiden lisäksi tulemme joulukuun aikana käynnistämään vanhan karusellisorvin modernisointiprojektin, joka tullaan toteuttamaan kesään mennessä.

Asiakaspalvelua suurella sydämellä

– Teimme suuria muutoksia vanhoihin toimintatapoihin aloittaessamme uuden yrityksen. Valmistamme lupauksiemme mukaisesti kaikki tilaukset. On helppo antaa lupauksia, kun on työhön ja yhteiseen tekemiseen sitoutunut henkilökunta, josta siis valtaosa on myös yrityksen omistajia, Ville Rosti summaa.
– Kun yrityksessä on töissä 31 osakkeenomistajaa, niin hurjan paljon yhteen hiileen puhaltamista löytyy ihan automaattisesti. Työntekijöiltä löytyy paljon kehitysideoita ja työnteossa joustetaan entistä paremmin. Ylitöitä ei ole – muutamaa ääritapausta lukuun ottamatta – koska käytössä on työaikapankki, jossa on liukumaa – 40 tunnista + 60 tuntiin. Koko henkilökuntaa auttaa myös tietotaidon varaukseton jakaminen työn-
tekijöiden kesken. Esimerkiksi eri ohjausjärjestelmien kanssa löytyy aina joku, joka on valmis neuvomaan, jos kysyttävää tulee.

Lisätiedot

OnSteel Oy
Ville Rosti
toimitusjohtaja
puh. 040 838 6546
www.onsteel.fi
Machinery Oy
Kari Raivonen
puh. 040 840 0062
www.machinery.fi