SpaceClaim Engineer on nyt
ANSYS SpaceClaim & Discovery Modeler
ja Discovery Simulation
-reaaliaikainen simulointiohjelma

Vuonna 1970 perustettu yhdysvaltalainen ANSYS on alkuperäinen ja tunnetuin simulaatio-ohjelmistojen tarjoaja. He ovat nyt muuttaneet kaikkein tuotteidensa nimet ja osittain myös sisällöt. Ansys-simulaatio antaa insinööreille mahdollisuuden tutkia ja ennustaa, kuinka tuotteet toimivat – tai eivät toimi – todellisessa maailmassa. Se on kuin näkymä tulevaisuuteen, jolloin insinöörit voivat innovoida enemmän kuin koskaan ennen. Tämä simulaatiosupervoima myös nopeuttaa markkinoille tuloa, alentaa valmistuskustannuksia, parantaa laatua ja vähentää riskejä. Rensi Finland puolestaan on tunnettu CAM-ohjelmistoistaan, työstö- ja mittakoneistaan sekä monista kuitulasertoimituksistaan. Rensi on toiminut jo vuodesta 1993 vakaana teollisuuden tukirankana laitetoimitusten ja osaavan teknisen tukensa osalta.

ANSYS on uudistanut ja laajentanut SpaceClaim-lisenssiensä ominaisuuksia. Se on lisännyt SpaceClaim-käyttäjilleen ANSYS Discovery Modelerin ja STL Preparation -ominaisuudet yhdessä kääntäjäpaketin kanssa. Ansys Discovery Modeler on uuden sukupolven suoramallintaja, joka on tehty helpottamaan siirtymistä SpaceClaim-suoramallintajasta Discovery-simulointien tuoteperheeseen. Nyt ANSYS SpaceClaimin kanssa saa Discovery Modelerin, jossa on Discoveryn käyttöliittymä ja Sub division solidi -pinta- ja STL-mallin muokkausominaisuudet. Varsinkin käänteiseen suunnitteluun ja konseptimallinnukseen Sub division antaa vallankumoukselliset mahdollisuudet luovuuteen.


ANSYS SpaceClaim & Discovery Modeler

Ansys SpaceClaim on täydellinen mallinnusratkaisu insinööreille, jotka haluavat saada 3D-vastauksia, mutta joilla ei ole aikaa tai halua oppia monimutkaisia perinteisiä CAD-järjestelmiä. Se tarjoaa työkaluja geometrian valmistelun ja simulaatioon pääsemisen nopeuttamiseen. Se eliminoi myös suunnittelutiimien väliset viiveet ja ratkaisee nopeasti geometriaongelmat.

Ansys SpaceClaimin avulla insinöörit voivat helposti hyödyntää 3D-mallinnusta ideoiden tutkimiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. 3D-malleja voidaan yksinkertaistaa analysoitavaksi murto-osassa siitä ajasta, joka kuluu perinteisellä CAD:llä. Helppokäyttöinen SpaceClaim-ohjelmisto virtaviivaistaa mallin luontiprosessia käänteissuunnittelusta mallien valmisteluun ja ohutlevyn valmistukseen.

Toisin kuin perinteisissä piirrepohjaisissa mallinnusohjelmissa Ansys Discovery Modelerilla ja ANSYS SpaceClaimilla muokataan 3D-geometriaa suoraan malliin ilman tarvetta käydä tekemässä muokkauksia rakennepuussa. ANSYS SpaceClaim ja ANSYS Discovery Modeler ovat erinomaisia STL-valmisteluissa ja tukirakenteissa niiden helppokäyttöisten ja automatisoitujen Facetti-työkalujen ansiosta. STL-datan korjaus- ja muokkaustyökalut kuuluvat vakiona ohjelmistojen peruslisensseihin hyperlaajan kääntäjäkannan lisäksi. Ohjelmistoista löytyy myös vaativa ohutlevymallinnus ja -levitys -välilehdet, jolla saa nopeasti ja vaivattomasti muutettua tavalliset solidit levykappaleiksi ja tehtyä 3D-levykappaleet alusta loppuun levitykseen saakka. Myös kaksoiskaarevien kappaleiden levitys tasoon onnistuu.


SubDivision-mallinnus

Uusi ominaisuus Subdivision-mallinnus mahdollistaa orgaanisten muotojen helpon luomisen. Discovery Modelerin uusin ominaisuus Subdivision Surface Modeling (Sub-D) on beta-vaiheessa oleva orgaanisten muotojen luomiseen kehitetty työkalu. Sub-D-työkalulla voidaan luoda Facetti-pinnasta Subdivision-pinta. Subdivision-pintaa voidaan venyttää, supistaa ja muokata siten, että valittujen pintapatchien ympäriltä viereiset patchit seuraa ja mukautuu orgaanisesti valittujen patchien mukana. Työkalu on suunniteltu erityisesti design-puolelle, jossa mallinnus on vapaampaa ja luovempaa kuin mekaanisessa suunnittelussa. Subdivision-patchit voi lopuksi muuttaa suoraan ohjelmassa solideiksi, STL- tai pintamalliksi yhdellä napin painalluksella. Myöskin käänteisen suunnittelun Auto Surface -käskyä on parannettu ja se liittyy osittain Subdivision-pintojen kautta tapahtuvaan käänteiseen suunnitteluun.


ANSYS Discovery Simulation

Discovery Simulation on ANSYS:n tarjoama reaaliaikainen simulointiohjelmisto, joka sisältää SpaceClaimin tai sanotaanko, että on lisävaruste SpaceClaimiin & Discovery Modeleriin. Discovery Simulation on reaaliaikainen heti tapahtuva tarkka simulointi suoraan solidimalliin ja jopa STL-malleihin (skannaa ja simuloi) sekunneissa.

Discovery Simulationilla voidaan simuloida niin solidi- että STL-malleja ilman vaivalloista ja hidasta valmistelua ja FEM-mallin tekemistä, ja tulokset näkyvät reaaliaikaisesti heti näytöllä. Discovery Simulationilla onnistuu vaivattomasti rakenteiden lujuuden simulointi, virtauksien simulointi sekä lämmöntuoton simulointi kuin myös topografian laskenta sekä ominaisvärähtelyjen tarkastelu.
Discovery Simulationin lyömätön vahvuus on sen simulointitulosten välitön laskenta sekä automaattinen FEM-luonti. Tavallinen perusinsinööri pystyy perussuunnitteluvaiheessa tarkastelemaan lujuuksia, virtauksia ja lämpötilavaikutuksia ilman monen vuoden koulutusta. Nopean laskennan ansiosta voidaan tehdä muutoksia mal­lien riskikohtiin heti mallinnusvaiheessa ilman pitkiä raskaiden simulaatio-ohjelmien simulaatioita.