Suomalainen kompressoriosaaminen maailman huipulla

Gardner Denver Oy:llä vuosikymmeniä pitkät perinteet ruuvikompressorivalmistuksesta. Tänä päivänä tämä Suomen yhtiö toimii osana globaalia pörssinoteerattua Gardner Denver Holdings, Inc. -konsernia valmistaen ruuvikompressorien tärkeintä komponenttia, ruuviyksikköä, sekä erikoiskompressoreja vaativiin olosuhteisiin kuten laivoihin, poralaitteisiin, juniin ja paloautoihin. Tamrotor Kompressorit Oy on puolestaan Gardner Denverin omistama myyntiyhtiö Suomessa.

Gardner Denver on globaali, maailman johtava laivakompressorivalmistaja sekä ruuviyksiköissä mitaten maailman kolmen suurimman toimijan joukossa.  – Olemme yli 20 vuotta toimineet osana kansainvälistä kokonaisuutta ja onnistuttu siinä hyvin. Oppimistie on pitkä, jossa on omaksuttu hyvin suorituskeskeinen tapa toimia sekä tarkka ja säännöllinen raportointi, valottaa tuotannon kehityspäällikkö Kai Piiroinen Suomen asemaa isossa konsernissa.

Osaaminen hioutunut huippuunsa 

Tampereella koko historiansa toimineella Gardner Denver Oy:llä on todella pitkät, 1960-luvulle asti ulottuvat perinteet kompressorien valmistuksesta. – Ruuvikompressorin ydin, ruuviyksikkö, on keskeisin osa ruuvikompressoria. Ruuvikompressorit menevät tyypillisesti ammattikäyttöön. Olosuhteet ovat usein haastavia ja täten vaativat valmistajiltaan korkeatasoista osaamista ja huippulaatua. Olemme vuosikymmenien aikana kehittyneet ruuviyksiköiden huippuvalmistajaksi ja kompressoriosaajaksi.

Gardner Denver -ruuvikompressorit ovat todella pitkäikäisiä, mutta teknologia niiden ympärillä kehittyy myös koko ajan.
– Vanhin yhä tuotannossamme oleva kompressorin ruuviyksikkö on 1970-luvun puolivälistä. Tampereella kehitellään uusia teknologioita jatkuvasti, mm. patentoituja innovaatioita on Gardner Denver -kompressoreissa useita. Mallisto uudistuu vanhojen tuotteiden rinnalla, tänäkin vuonna on tullut ulos useita uusia malleja. Vaikka jotkut tuotteet ovat pysyneet samankaltaisina lähes 50 vuotta, sovellukset niiden ympärillä kehittyvät jatkuvasti.

160 kompressorieksperttiä

Gardner Denver Oy toimii 10 000 m2 toimitiloissa Tampereen Messukylässä, joissa
7 000 m2 on tuotantotilaa. – Erikoistuminen, joustavuus, nopeus ja laatu ovat ehdottomat kilpailuvalttimme. Tekemisessä kaikki kulminoituu siihen, kuinka hyvin pystytään hyödyntämään resurssejamme: henkilöstöä ja käyttöomaisuutta. Näiden asioiden toteutuminen vaatii osaavaa henkilökuntaa. Meillä on täällä 160 osaajaa, joista 60 toimihenkilöä, joiden osaaminen perustuu pitkään kokemukseen. Pitkät työsuhteet ovatkin meillä hyvin tyypillisiä. Toki uutta vertakin tarvitaan aina mukaan ja tänäänkin on kirjoitettu työsopimus neljän uuden työntekijän kanssa, kertoo Piiroinen.

Ydinprosessit omissa käsissä

Piiroisen mukaan kaikki tuotteen toiminnan kannalta kriittiset komponentit halutaan tehdä omassa tuotannossa. – Ydinosaamisalueisiimme kuuluu erityisesti koneistus. Valmistusprosesseina meillä täällä Tampereella on koneistus, kokoonpano ja testaus. Nämä ovat prosessit, joilla varmistamme korkean laadun pitämällä ne omissa käsissämme. Valmistamiemme tuotteiden korkeasta vaatimustasosta kertoo paljon se, että toimimme päivittäin yhteistyössä laivaluokituslaitosten kanssa.

– Koneistus osataan Kiinassakin, mutta maksaa se sielläkin, kun asiat tehdään hyvin, tietää Piiroinen.

– Paitsi täällä valmistetuille tuotteille, teemme tutkimusta ja suunnittelua myös konsernimme muille yhtiöille globaalisti. Homma toimii myös toiseen suuntaan eli pystymme hyödyntämään konsernimme muiden maiden suunnitteluosaamista.   

Massaräätälöintiä

Gardner Denver Oy:n valmistamien runko-osien sarjakoko on yleensä yksi, roottoreita tehdään pienissä sarjoissa. Valmistetuista ruuviyksiköistä käytetään paikallisesti 10 % ja loput 90 % menee Gardner Denverin muille tehtaille sekä ulkoisille asiakkaille. – Tuotteet perustuvat massaräätälöintiiin, missä perustuote on sama ja minkä ympärille tuotteet konfiguroidaan, sanoo Piiroinen.

Uutta koneteknologiaa

– Olemme automatisoineet koneistusta kohtalaisesti, käytössämme on mm. kaksi FM-järjestelmää, yksi robottisolu sekä runsaasti portaalipanostajalla automatisoituja koneita ja koko ajan haemme entistä tehokkaampia ratkaisuja. Tänä vuonna hankimme kaksi uutta vaakakaraista Okuman koneistuskeskusta, jotka integroitiin osaksi FM-järjestelmää. Ensi keväänä tuotantoamme tulee tehostamaan pyöröhiomakoneen ympärille rakennettu robottisolu. Lähiaikoina investointeja on tehty myös koneistamon ilmastointiin, lämpötilaerojen hillitsemiseksi ja sitä kautta koneistuksen tarkkuuksien parantamiseksi.

– Investoinnit ovat meille jatkumo. Käytämme investointeihin vuosittain lähes 5 % liikevaihdosta.

Lean arkea jo 20 vuotta

– Meille Lean-toimintafilosofian hyödyntäminen on ollut arkipäivää jo 20 vuotta. Joillekin yrityksille Leanista on tullut uskontoon verrattavissa oleva ideologia, missä Leanin ulkoiset merkit, esim. termistön viljely ”plakaateissa”, on tärkeämpää kuin perusfilosofian ymmärtäminen (asiakaskeskeisyys, hukan minimoiminen jne.). 2–3 kk tilausnäkymä on meille tyypillistä ja tuotantomme elää asiakasohjautuvasti, kertoo Piiroinen.

– Kokoonpanossa sovellamme Flow -Line -periaatetta eli ei ole mallikohtaista tekopaikkaa, vaan linja, jossa tehdään tietynkokoiset tuotteet. 

Koneistus on Gardner Denverillä 3–5 ja kokoonpano 1–2 vuorossa.

Rönsyt pois

– Yksi Gardner Denverin menestyksen avaintekijöitä on keskittyminen omiin kapeisiin erikoisosaamisalueisiin – ilman rönsyjä – täsmentää Piiroinen. 

Toisena tärkeänä asiana Tamrotor Kompressorit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Nurminen nostaa esiin talon sisäisen yhteistyön.
– Kaikkien toiminnan eri osa-alueiden – suunnittelu, hankinta, tuotanto ja myynti – saumaton yhteistyö ja jatkuva dialogi on tärkeää.  Kun eri funktiot ovat riippuvaisia toisistaan, ymmärtävät ja tarvitsevat toisiaan, luo se meille selkeän kilpailukykytekijän.

Tamrotor tukena tuotteen koko elinkaaren ajan 

Gardner Denver osti Tamrotor Oy Ab:n vuonna 1997. Tamrotor Kompressorit Oy on taas toiminut omana myyntiyhtiönään Suomen teollisuusasiakkaille. – Tamrotor on tunnettu brändi ja tae laadusta. Päätoimialamme on teollisuuden kiinteästi asennettavat Gardner Denver -ruuvikompressorit ja paineilman jälkikäsittely kuten jäähdytys- ja absorptiokuivaimet suodattimin. Osa myymistämme tuotteissa edustaa Tampereen Gardner Denverin valmistamaa teollisuusruuvikompressoriosaamista, kertoo toimitusjohtaja Jussi Nurminen.

Tamrotor Kompressorien valikoimiin kuuluu myös Gardner Denver Elmo Rietschle yli- ja alipainepuhaltimet sekä Gardner Denver Robuschi -matalapaineruuvikompressorit erilaisiin siirtotehtäviin. Yritys edustaa myös Cameron Turbo-Air -keskipakoiskompressoreita Suomessa. – Kun olet hankkinut jonkin tuotevalikoimamme tuotteen, niin jälkimarkkinoinnin tiimimme huolehtii sinulle tarvittavista huoltopalveluista, huolto- ja varaosista sekä teknisestä tuesta, lupaa Nurminen. 

INFO

Gardner Denver Oy

Kai Piiroinen

tuotannon kehityspäällikkö 

puh. 040 589 1188

www.gardnerdenver.com/industrials

Tamrotor Kompressorit Oy

Jussi Nurminen

toimitusjohtaja 

puh. 040 588 6488

www.compressor.fi