Tehokkuutta ja joustavuutta tuotantoon: Avertas Roboticsin siirrettävä robotti – yksinkertainen onkin älykästä

Avertas Robotics Oy on tuonut markkinoille joustavan ja edullisen ratkaisun tuotannon auto­matisointiin. Enää robotin ei tarvitse olla lattiaan pultattu ja häkkiin teljetty Avertas Robotics Oy:n tuotua markkinoille joustavan ja edullisen ratkaisun tuotannon automatisointiin.

 

Sarjatuotanto, piensarjat vai yksittäiskappaleet

– Siirrettävä robotti on parhaimmillaan mm. konepalvelussa, särmäyksessä ja kokoonpanossa. Koneita halutaan käyttää myös käsin, jolloin siirrettävä robotti viedään pois tieltä ja laitetaan muihin tehtäviin. Yhdellä ja samalla robotilla voidaan automatisoida tuotteen monta eri työvaihetta. Esimerkiksi koneistus, sorvaus, leikkaus, särmäys, muovipuristeet, hitsaus, hionta, niittaus, kokoonpano, pakkaus jne., kertoo Avertas Robotics Oy:n myyntijohtaja Henri Kuivala.

Robotin työkaluvaihto voidaan automatisoida tai työkalu vaihdetaan käsin siirron yhteydessä. Siirrettävä robotti tarvitsee vain sähköä ja usein myös paine­ilmaa.

 

Turvallisuus ennen kaikkea

Siirrettävän robotin modernit turvaskannerit voidaan ohjelmoida etukäteen erilaisiin työkohteisiin, eikä kiinteitä aitoja tarvita.

Turva-alueet on jaettu siten, että robotti voi normaalisti työskennellä täydellä no­peu­della. Lähestyttäessä robottia siirtyy se automaattisesti käyttämään turvanopeutta ja tultaessa liian lähelle robotti pysähtyy.

 

Kiinteäasennus vai siirrettävä?

– Useimmiten kiinteä robottiasema on kaikkein tehokkain ratkaisu, kun voidaan materiaali- ja aihiovirrat optimoida. Mutta usein sarjakoot ovat sellaisia, ettei robotille riitä töitä kokoajaksi. Ja onhan se muukin konekanta silloin sidottuna. Siirrettävä robotti tuo tähän ratkaisun. Aamulla tehdään komponentteja, jotka iltapäivällä samalla robotilla kokoonpannaan. Aika kätevää ja kustannustehokasta, sanoo Kuivala.

– Liityntä muihin koneisiin, kuten särmäyspuristimiin, muovipuristuskoneisiin, sorveihin, koneistuskeskuksiin on verrattain yksinkertaista Euromap-liitännällä suoraan tai ”varastamalla” signaalit ja laittamalla robotilta ohjaus ”rinnalle”, opastaa Kuivala.

Siirrettävälle robotille asennetaan paikoitusholkit lattiaan, joten se on aina tarkasti paikoitettuna, eikä ohjelmia tarvitse korjata. Ohjelmat robotti valitsee automaattisesti lukemalla lattiaan upotetun RFID-tunnisteen.

 

INFO

Avertas Robotics Oy
Henri Kuivala, myyntijohtaja
puh. 050 300 9928
henri.kuivala@avertas.fi
www.avertasrobotics.fiwww.avertas.fi