Teräsopimusasiakas ei koe päänsärkyä teristä

Kauppa kotiutui, materiaalin saantikin on varmistettu, tuotanto aloitetaan iloisin mielin – mutta materiaalin katkaisussa tarvittavia teriä onkin vain pari jäljellä. Mistä saisi äkkiä teriä?

Edellä kuvattu tilanne ei ole lainkaan harvinainen koronan kurittamassa maailmantaloudessa. Tuotannon tulppia putkahtelee mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Prodmac Oy on tehnyt pitkäjänteistä työtä ehkäistäkseen terien puutoksen aiheuttamat tuotantokatkokset. Yhtiön edustamat terämerkit Wikus, Tenryu ja Stark tunnetaan laadukkuudestaan, asiakas voi niihin luottaa. Pitkä panostus terävaraston kapasiteettiin ja hallintajärjestelmään on nostanut Prodmacin Suomen suurimmaksi metallikatkaisuterien toimittajaksi.

Terävarastoa tärkeämpi menestyksen tekijä lienee kuitenkin terätiimin osaaminen. Sitä on kertynyt kymmenien vuosien ajalta. Tästä huolimatta tiimi seuraa tarkasti terävalmistajien innovaatioita, jotta voisi palvella asiakkaita paremmin.

Jon Lindström seuraa tarkasti sopimusasiakkaiden käyttämien terien varastotilannetta. Tieto yhdistetään terävalmistajien tuotanto- ja toimitustietoihin. Yhtälö ohjaa Prodmacin terätilauksia päämiehiltä.


Teräsopimusasiakkaalle ei myydä ”ei-oota”

Päämiehet ovat noteeranneet Prodmacin merkittäväksi kasvaneen terämyynnin. Ne pitävät Prodmacin terämyyntitiimin ajan tasalla terätoimitusten aikatauluista sekä panostavat joustaviin toimituksiin.
Tämä parantaa toimitusvarmuutta, mistä hyötyvät kaikki Prodmacin teräasiakkaat.

Toimitusvarmuuden ja -nopeuden kohentamiseksi Prodmac varastoi Suomessa laajaa valikoimaa teriä, joiden varastosaldot ovat jatkuvassa seurannassa. Erityinen panostus on tehty teräsopimusasiakkaiden tarvitsemien terien varastointiin ja saldoseurantaan.
– Meille kertyy dataa sopimusasiakkaan terätoimituksesta. Sitä hyödynnetään terien tilausten ja varastoinnin optimoinnissa, kertoo Prodmacin ostopäällikkö Jon Lindström.
– Tarkasti seurattavia, sopimusasiakkaille meneviä tuotenimikkeitä on lähes sata ja kaikkiaan teräseurannassa on moninkertainen määrä teriä. Tilauksia ennakoidaan useiden kuukausien aikajänteellä.

Akuutin teräpulan noustessa tapahtumahorisonttiin Prodmac tilaa teriä ennakoivasti. Loppusilauksen toimitusvarmuudelle antaa terävanteiden hitsauspalvelu. Sen avulla myös yksittäistä, hieman harvinaisempaa teräkokoa tarvitsevaa asiakasta voidaan palvella nopeasti.
– Me varmistamme sen, että sopimusasiakas saa aina tarvittavat terät. Me hoidamme asian tavalla tai toisella, vakuuttaa Lindström.


Sopimusasiakas tietää terän hinnan

Käytännössä kaikkien tuotannossa tarvittavien tuotteiden hintaan kohdistuu jatkuvaa korotuspainetta. Terät eivät ole poikkeus. Prodmacin teräsopimusasiakkaan ei tarvitse tästä kantaa huolta sopimusjakson aikana. Sopimuksessa määritellyt hinnat pätevät, mikä helpottaa teräasiakkaan valmistaminen tuotteiden hinnoittelua.


Tuotannon tehostus

Sekä terät että ”katkaisukemikaalit” kehittyvät koko ajan, mistä Prodmacin edustamat päämiehet ovat hyviä esimerkkejä. Prodmacin terätiimi pitää etenkin sopimus­asiakkaat ajan tasalla alan kehityksestä, ja yhteisvoimin etsitään tehokkaampia tuotantoratkaisuja asiakkaan käytössä olevalla konekannalla. Tämä tarkoittaa useimmiten kokeiluja erilaisilla teräversioilla ja/tai katkaisukemikaaleilla sekä sahausparametrien opti­mointia.
Tähän yhteistyöhön usea Prodmacin teräsopimusasiakas on ollut hyvin tyytyväinen. Luonnollisesti terätiimille kertynyt tietotaito on myös muiden teräasiakkaiden käytettävissä.


Pärjää vihreässä kilpailussa

Tiedostavammassa maailmassa myös konepajojen tai metallitukkurien kannattaa ottaa huomioon yrityksen imagon merkitys. Kilpailukykyisen hinta-laatusuhteen sekä toimitusvarmuuden rinnalle on nousemassa yrityksen ympäristövaikutusten pisteytys. ”Vihreämpi” voi viedä tiukassa tarjouskilpailussa voiton.
Tähänkin Prodmac pystyy tarjoamaan asiakkaidensa kilpailukykyä kohentavia ratkaisuja. Yhtiön edustamat saksalaiset tuotantokemian edelläkävijät Oemeta ja Menzel ovat tunnettuja paitsi osaamisestaan erityisen vaativissa tuotannon olosuhteissa, myös tuntuvasta panostuksestaan ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Kaikki tämä tieto on saatavista Prodmacilta selvällä Suomen kielellä.


Miksi Wikus?

Äärimmäisen harva vannesahojen terien valmistaja pystyy haastamaan Wikus-­tehtaan tuotantoteknologian, mikä takaa terien laadun. 62 vuotta toiminut saksalainen yhtiö on noussut viime vuosina maailman huipulle mm. tuotekehityksensä ja toimitusvarmuutensa ansiosta.

Joitakin esimerkkejä edelläkävijän historiasta:
– vuodesta 1994 DIN EN ISO 9001-stantardoitu tuotanto
– 1999 kovametallisahanterät, useimmille tuttu FUTURA-terämallisto
– 2019 laaja-alaisesti toimivat, monikäyttöiset PRIMAR-terät
– 2019 monikiteisellä kuutioboorinitridillä (CBN) päällystetty, erinomaisesti kuumuutta kestävä CUBOGRIT®-terämallisto. Näitä teriä voidaan ajaa erittäin suurilla teränopeuksilla. CBN:llä on hyvät sitkeysominaisuudet ja lämpöshokkien kestokyky.

www.prodmac.fi

Panostus teräkauppaan on kasvattanut Prodmac Oy:n terävarastoa, sen kiertonopeutta sekä varastoitujen tuotteiden määrää.