Tuotantotehokkuus kasvaa kokonaisvaltaisilla ja korkealaatuisilla merkintäratkaisuilla

Cajo Technologies Oy valmistaa ja toimittaa teollisuuden tarpeisiin kokonaisvaltaisia tuotemerkintäratkaisuja, joissa yhdistyvät lisäaineettomat lasermerkintäjärjestelmät, älykäs konenäkö ja asiakkaan tarpeisiin suunnitellut ratkaisut. Yrityksen perusperiaate on innovoida helppokäyttöisiä ja tuotanto­tehokkuutta parantavia automaatioratkaisuja, jotka ovat samalla ympäristöystävällisempiä kuin merkintäalalla perinteisesti käytetyt merkkausmenetelmät, kuten mustesuihkut ja tarrat. Cajon tarjoa­ma kokonaisvaltainen merkintäratkaisu varmistaa, että asia­kas saa enemmän kuin tilaamiensa osien summan.

Cajo Technologies Oy on kotimainen kansainvälisesti toimiva lasermerkintäjärjestelmien ja ohjelmistojen valmistaja. Vuonna 2010 perustetun yh­tiön pääkonttori ja lasermerkintäjärjestelmien valmistus sijaitsee Kempeleessä. Tämän lisäksi Cajolla on showroom ja myyntikonttori Vantaalla Aviapoliksessa. Maailmanlaajuisesti Cajo työllistää tällä hetkellä n. 40 henkilöä. Cajon lasermerkintäjärjestelmiä on käytössä jo yli 60 maassa, monet niistä omien teollisuusalojensa markkinajohtajilla. Cajolla on hallussaan patentoitu menetelmä väri- ja jäljitettävyysmerkintöjen tekemiseen laserilla ilman lisäaineita. Menetelmä mahdollistaa merkittävän lisäarvon materiaalien tuottajille ja jatkojalostajille sekä osa- ja lopputuotevalmistajille. Cajo tarjoaa kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja mm. metalli-, ajoneuvo-, akku-, pakkaus-, elintarvike-, puu-, kaapeli- ja johdinteollisuuteen, lääkinnällisten laitteiden ja kuluttajatuotteiden merkintään, sekä kone- ja laitevalmistajille.

Valmistavassa teollisuudessa haetaan jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, joilla parannetaan tuotteiden laatua ja nostetaan tuotantoprosessien automaatioastetta sekä tuotanto- ja kustannustehokkuutta. Tuotteiden jäljitettävyyteen liittyvät viranomaisvaatimukset tiukentuvat koko ajan, joten monimutkaiset tuotanto-, logistiikka- ja jalostusketjut edellyttävät mahdollisimman tarkkaa ja reaaliaikaista materiaalivirtojen laadunhallintaa ja seurantaa. Tämä koskee sekä yhtiöiden sisäisiä tuotantoprosesseja että jalostusketjuja. Cajon itse suunnittelemat joustavat ja lasermerkkausprosessia ohjaavat ohjelmistot, CajoSuite™ sekä merkintöjen kokonaisvaltaiseen suunnittelemiseen että toteuttamiseen, ja CajoSmart™ aikakriittisiin valmistusprosesseihin, mahdollistavat monipuolisten innovaatioiden kehittämisen.

Cajon viimeisimpiin teknologisiin innovaatioihin ja tutkimuskohteisiin kuuluvat funktionaaliset pinnat, esimerkiksi mikropuhdistus, jossa laserilla puhdistetaan hitsaussaumasta hitsauksen jäljiltä oksidikalvo säilyttäen materiaalin omat hyödylliset ominaisuudet, kuten luonnollinen korroosioresistiivisyys. Lisäksi Cajo on hakenut patenttia erityisesti pakkausteollisuuden merkintätarpeisiin kehittämälleen Cajo Make­Bright™ -teknologialle. Cajon edistyksellinen merkintäteknologia mahdollistaa tummat ja vaaleat lasermerkinnät erilaisiin pakkausmateriaaleihin, esimerkiksi pakkauspahviin nopeasti ja tarkasti sekä täysin ilman lisäaineita.

Cajo Laserin onkin todettu olevan jopa 90 % ympäristöystävällisempi merkintätapa kuin teollisuudessa perinteisesti käytetyt mustesuihkut.*

*Macon Oy:n vuoden 2020 tutkimus ­lasermerkintöjen hiilijalanjäljestä.

Cajon uusimpiin innovaatioihin kuuluu hitsaussaumojen puhdistus ja pakkausmateriaalin merkintä lisäaineettomasti laserilla.


Älykäs konenäkö yhdistettynä laseriin auttaa valmistajia skaalaamaan tehokkaasti tuotantoa

Cajo on kansainvälisesti arvostetun Cognex-konenäkövalmistajan virallinen kumppani. Cognex on maailman johtava kameratekniikkaan perustuvien tarkastus-, ohjaus- ja tunnistusjärjestelmien valmistaja, joka antaa koneille kyvyn ”nähdä”. Konenäkö, yhdistettynä lasermerkintäprosesseihin, tarjoaa teollisuuden valmistajille useita etuja, jotka lisäävät tehokkuutta, tarkkuutta ja laadunvalvontaa. Konenäköjärjestelmät käyttävät kameroita, kuvankäsittelyalgoritmeja ja erikoisohjelmistoja visuaalisen tiedon analysointiin ja tulkitsemiseen. Cajon valmisratkaisu, jossa lasermerkintä ja konenäkö yhdistyvät, antaa valmistajalle selvää hyötyä, kuten esimerkiksi:

• Tarkka merkinnän sijoittaminen myös haastaville tai epäsäännöllisille pinnoille johdonmukaisen paikannus- ja tunnistusjärjestelmän avulla.
• Automaattinen merkintävarmennus laadun ja merkinnän oikeellisuuden tarkistamiseksi reaaliajassa.
• Suurempi tuotantokapasiteetti, nopeus ja tehokkuus automatisoidun merkintäprosessin ansiosta.
• Järjestelmän joustavuus ja mukautuvuus mahdollistaen tuotevariaatiot ja räätälöinnit.
• Arvokas tiedonkeruu ja -analyysi merkintäprosessin optimoimiseksi.

Cognexin älykäs teknologia auttaa parantamaan laatua ja alentamaan kustannuksia miljardeille päivittäin valmistettaville tuotteille. Yrityksen konenäkö-, ID-tunnistus- ja tekoälyyn perustuvia teknologioita käytetään teollisissa valmistus- ja logistiikkaprosesseissa parantamaan tuotteiden laatua, ohjaamaan kokoonpanorobotteja ja jäljittämään tuotteita tuotanto- ja jakeluvaiheissa. Cognex on alansa luotetuin konenäköyritys, jolla on miljoonia järjestelmiä asennettuna toimitiloihin ympäri maailmaa ja jonka tuotteilla tehdään joka päivä yli miljardi tarkastusta. Cajo on Cognexille strateginen yhteistyökumppani esimerkiksi auto- ja akkuteollisuuden merkintäprosessien erityisosaamisen ansiosta.

Cajo Technologies Oy:n liiketoimintajohtaja Janne Mäkelä näkee läheisessä yhteistyössä Cognexin kanssa merkittäviä synergiaetuja molemmille kumppaneille läpi segmenttien. ”Cognexin virallisena yhteistyökumppanina Cajo pystyy merkittävästi tehostamaan teollisia tuotantoprosesseja maailmanlaajuisesti tarjoamalla valmistajille kokonaisvaltaisia automaatioratkaisuja, joissa yhdistyvät korkealaatuinen lasermerkkaus ja älykäs konenäkö. Tavoite on integroida lasermerkintä ja konenäkö niin yksinkertaiseen pakettiin, että jokaisen on helppo ottaa se olennaiseksi osaksi päivittäistä tuotantoprosessia”, Mäkelä kertoo ja painottaa: ”Kokonaisvaltainen merkintäratkaisu varmistaa, että asiakas saa enemmän kuin tilaamiensa osien summan. Esimerkiksi merkkauksen ja luennan yhteyteen voidaan parhaimmillaan tuoda muita laadunvarmistusprosesseja, jotka suoraviivaistavat tehokkaasti tuotantoa.”

Valmistajat hyötyvät kokonaisvaltaisista merkintäratkaisuista, joissa yhdistyvät mm. korkealaatuinen lasermerkkaus, joustavat ohjelmistot ja älykäs konenäkö.


Lasermerkintävaatimukset metalliteollisuudessa

Metalliteollisuuden valmistuksessa merkittävimpiä trendejä ovat automaatio ja tehokkuuden lisääminen eri työvaiheita yhdistämällä. Cajon älykkäät ja monipuoliset merkintäratkaisut tukevat näitä suuntauksia monipuolisin integrointimahdollisuuksin, joiden avulla eri tuotantoteknologioita voidaan yhdistää saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tyypillinen vaatimus metalliteollisuuden aikakriittisissä tuotantoympäristöissä on merkintöjen tekeminen liikkeestä. Lähes poikkeuksetta toimintaympäristö asettaa merkintäteknologialle haasteita, kuten vallitsevat lämpötilat ja toimintaympäristön epäpuhtaudet. Kuitenkin yrityksillä on suuri kysyntä pysyville ja näkyville merkinnöille sisäisen ja ulkoisen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Tuotteet voidaan merkitä joko liikkuvaan kappaleeseen tai paikaltaan. Käytettävä merkintämenetelmä riippuu tilanteesta. Jos tuotteeseen tehtävä merkintä on sekä moniulotteista että monimutkaista, saadaan hitaammalla vauhdilla laadukkaampi lopputulos. Yksinkertaiset merkinnät taas mahdollistavat erittäin nopean lasermerkkauksen laadusta tinkimättä.

”Cajon teknologia tukee haastavaa merkintää liikkuvaan kappaleeseen. Pystymme lasermerkintäteknologiamme avulla toteuttamaan laadukkaampaa merkintää kuin muut merkintälaitetoimittajat suurilla linjanopeuksilla. Esimerkiksi ohuiden metallikalvojen merkinnässä voimme tuottaa laadukasta merkintää nopeudella 400 metriä minuutissa. Mitä nopeampi linja, sitä vaativampaa merkinnän tekeminen on. Korkeiden nopeuksien linjastoissa merkintäratkaisut erottuvat toisistaan”, Mäkelä kertoo. ”Me Cajolla tunnemme metalliteollisuuden toimintaympäristöjen asettamat haasteet ja löydämme toimivat ratkaisut yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kattavan kokemuksen ja verkostomme avulla kykenemme tarjoamaan toimivat ratkaisut haastaviinkin tuotantoympäristöihin”, Mäkelä toteaa.

Cajon kokonais­valtaiset laser­merkintä­ratkaisut on suunniteltu täyttämään kaikki mahdolliset teollisuuden merkintätarpeet.


Lasermerkintä kestää vaativissakin olosuhteissa koko tuotteen elinkaaren

Cajo Technologies Oy:llä on patentoitu lasermerkintämenetelmä, joka perustuu lasermerkintäprosessin kokonaisvaltaiseen hallintaan itse kehitettyjen joustavien ohjelmistojen ja tehokkaan ohjainkortin avulla. Merkinnässä ei käytetä lainkaan lisä- tai väriaineita. Laserilla tehtävä merkintä on ­Cajo Technologies Oy:n toimitusjohtaja ­Niko Karsikkaan mukaan äärimmäisen kestävä ja ekologinen.

”Lasermerkintöjä voidaan tehdä eri metalleihin, myös pinnoitetuille metallipinnoille sekä erilaisiin muovimateriaaleihin. Olemme verifioineet ja testanneet yli 4000 materiaalia kattavan materiaalikirjaston. Merkinnät voivat käsittää muun muassa funktionaaliset merkinnät, tuotteen brändäyksen, tarvittavat viranomaismerkinnät sekä tuotteen yksilöivän jäljitettävyysmerkinnän. Lopputuotteiden merkinnässä parhaimmillaan yhdessä tuotannon vaiheessa voidaan tuottaa kaikki asiakkaan tarvitsemat tuote- ja jäljitettävyysmerkinnät”, Karsikas toteaa.

Tämän vuoden Alihankinta-messuilla Tampereella 26.–28. syyskuuta Cajo aikoo julkaista entistä monipuolisemman uuden sukupolven Tailor 2.0 -tuoteperheen vaativiin ja monipuolisiin lasermerkintätarpeisiin.

”Uudessa tuoteperheessä tulee olemaan IP65-luokitellut merkintäpäät, minkä lisäksi tuoteperheessä julkaistaan 2.5D-ominaisuuksia tukevat merkintäjärjestelmät. Mielenkiintoisena uutuutena tuoteperheen täydentää UV Laser, joka avaa asiakkaillemme entistäkin monipuolisempia merkintämahdollisuuksia. Korkeimpien laatustandardien mukaiset lasermerkintäjärjestelmämme mahdollistavat valmistajille nopealla takaisinmaksuajalla kustannustehokkaan merkintäratkaisun, joka kestää kovassakin käytössä”, Mäkelä lupaa.

Cajo Technologies Oy on verifioinut ja testannut yli 4000 materiaalia kattavan materiaalikirjaston lasermerkintäratkaisuilleen.

Profiilirakentamisen ketterä moniosaaja

Alumiiniprofiilirakentamisen pioneeri Profican Oy on Cajon pitkäaikainen kumppani laitetoimitusten osalta. Proficanin tar­joamat kestävät ja pitkäikäiset laite-, lineaari-, kuljetin, ja suojaratkaisut ovat osana ­Cajon asiakkaille toimittamia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tiivistyneen yhteistyön taustalla on asiakkaiden kasvava tarve saada yhdeltä toimittajalta kokonaisvaltainen merkintä- ja konenäköratkaisu mahdollisine kuljetin- ja suojaratkaisuineen.
”Cajo-projektitiimin on ollut helppo kommunikoida Proficanin kanssa saaden heiltä nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin asia­kastarpeisiin soveltuvat ratkaisuehdotukset”, toteaa Cajon tuotantojohtaja Mika Karsikas.
”Läheinen yhteistyö monipuolisten alumiiniprofiili- ja suojajärjestelmien ammattilaisen kanssa mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt kustannustehokkaat kokonaisratkaisut”, Karsikas jatkaa.
Proficanin valmistamissa kootuissa profiilijärjestelmissä ja asiakaslähtöisesti valmistetuissa laitteissa hyödynnetään kustannustehokkaita alumiiniprofiileja. NORCAN-alumiiniprofiilijärjestelmän edustajana Suomessa Profican kehittää ja tarjoaa myös laajan valikoiman korkealaatuisia kuljettimia.
Profican on vakiinnuttanut asemansa palvelulähtöisenä toimittajana, joka on mukana asiakkaiden kehitysprosesseissa alusta alkaen. Cajo yhteistyökumppanina auttaa Proficania tarjoamaan entistäkin laajemman tuote- ja palvelutarjonnan asiakasyrityksille ja kumppaniverkostolle tuoden samalla merkittävää synergiaetua molempien yh­tiöiden toimintaan.
Profican Oy:n toimitusjohtaja Veijo Kääntä summaa: ”Profican tarjoaa mahdollisuuden rakentaa tuotantoa tehostavia kokonaisuuksia kuljettimineen yhdistettynä älykkääseen konenäköön, joka verifioi ja varmentaa tuotteet. Toiminnan ja yhteistyön tavoitteena on kustannustehokkuus ja helppous asiakkaalle.”
Proficanin joustavasti erilaisiin tarpeisiin skaalautuva alumiiniprofiilijärjestelmä mahdollistaa asiakaskohtaisten laitteiden, solujen, suojarakenteiden, lineaaritoimilaiteratkaisujen, ynnä muiden järjestelmien tehokkaan valmistamisen yrityksen tehtaalla Kalajoella.
Sekä Proficanille että Cajolle on selvää, että tuotantoa tehostavat kokonaisvaltaiset ja korkealaatuiset ratkaisut ovat tulleet pysyväksi osaksi nykyaikaista teollista valmistamista.

www.cajotechnologies.com
www.profican.fi

Tule tapaamaan meitä Alihankinta-messuilla!
Cajo osastolla A403
Profican osastolla D184