Turku AMK:n valmistuslaboratorio investoi

Turku AMK ja sen valmistuslaboratorio on siirtynyt uusiin tiloihin ja siirtymisen yhteydessä jatkaa investointeja uusimpaan tuotantotekniikkaan. Turku AMK:n valmistuslaboratorion koulutuskapasiteetti laajeni joulukuussa 2020 uudella 5-akselisella koneistuskeskuksella. Kilpailutuksen jälkeen 5-akselikone hankittiin järjestelmän maahantuojalta Rensi Oy:ltä.

Turun ammattikorkeakoulu on yli 10 000 osaajan yhteisö, josta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turku AMK haluaa luoda opiskelijoiden kanssa paremman huomisen ratkaisuja, niin maakunnassa kuin globaalisti. Turku AMK tekee yhteistyötä ja projekteja teollisuuden kanssa, ja siellä on mahdollista päivittää osaamista avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhön täydennyskoulutuksessa. Valmistuslaboratorio on tunnettu autoprojekteistaan, ja kaikkea edellä mainittua tukemaan tulee uusi 5-akselinen kone ja siihen liittyvät ohjelmistot.

Tästä asennus lähti liikkeelle – rungon 1. osa pultattu lattiaan.


Lisää konkreettista tehokkuutta koulutusvaiheisiin eri valmistusmenetelmien ja materiaalien valmistuksessa

Turun ammattikorkeakoulu on ehtinyt jo miehen ikään, onhan se alun perin perustettu 1830 Turun piirustuskouluna, joten koulutuksen historiaa ja kokemusta on kertynyt, toki alkuperäisistä opettajista ei kukaan liene enää ”hommissa”.

Valmistustekniikan laboratorio sijaitsee uudella kampuksella ja on varustettu nykyaikaisella ja monipuolisella kone- ja laitekannalla, joiden avulla opiskelijat saavat kattavan ja laadukkaan koulutuksen ja laboratoriotöiden tekemisen mahdollisuuden eri ympäristöissä. Luonnollisesti laboratorion vetäjät ovat varsin motivoituneita tehtäviinsä.

Laboratorion osaamisessa ja nykyaikaisessa laitekannassa yhdistyy ohjelmisto- ja käsityötaito ja millin tarkka teollinen tuotanto, jolloin pystytään toimittamaan niin pienen kuin suuren asiakkaan haluamat yhteistyöprojektit ja täyttämään vaatimukset eri kehitystöissä.Monipuoliset vaatimukset ja valinta

Hankittavalle järjestelmälle asetettiin monipuoliset vaatimukset – järjestelmän piti pystyä tehokkaasti ja nopeasti leikkaamaan 2400 mm x 1200 mm x 500 mm 3D-kappaleita 5-akselisesti eri puolilta 50 mm pitkällä terällä ja lastuamaan imupöydällä levymäisiä kappaleita muovista, alumiinista ja eri puu- ja komposiittimateriaaleista sekä pystyä tulevaisuuden tuotteiden tuotantovaatimuksiin. Materiaalikirjo on painottunut alumiiniin, muoveihin ja erilaisiin komposiitteihin. Materiaalien puolesta 24 000 rpm karakierrosnopeus oli riittävä teho ja koulutuksen sekä oppilaiden työturvallisuuden ja huoltovarmuuden vuoksi haluttiin täysin koteloitu kone, jolloin myös pölyn- ja lastunhallinta on helpompaa. Hankinta oli kynnysarvon ylittävä julkinen hankinta, jossa kilpailutuksen jälkeen valittiin kriteerit täyttävä kilpailun voittaja.

Oman vaikeutensa koneen toimitukseen toi se, että kone oli rajoitetuista ovi- ja käytäväaukoista johtuen toimitettava osina ja koottava paikan päällä – tehtävä oli erittäin vaativa. 5-akselisen koneen saaminen tarkaksi on oma taiteenlajinsa, mutta Rensillä on vuosikymmenien kokemus 5-akselisten koneiden säätämisestä. Oman mausteensa toi se, että toimitukseen kuului myös Rensin kirjoittama postprosessori Turun AMK:n NX CAM -järjestelmään.

Satsaus tulevaisuuteen

Joulukuussa asennettu E8-1224D Excitech -jyrsinkone on iso tekijä vuonna 2021, kun lähdetään hakemaan uusia partnereita teollisuudesta ja opettamaan käytännössä 5-akselikoneen tuotantomahdollisuuksia opiskelijoille.
– Investoinnin avulla pystymme tarjoamaan tulevaisuudessa vieläkin laajempaa tuotevalikoimaa sekä parantamaan toiminnanlaatua entisestään, toteaa laboratorion vastaava Mika Seppänen.
– Alkukokemusten jälkeen olemme olleet tyytyväisiä hankintaamme ja sen tuomaan valmistusmahdollisuuksien lisäykseen tuotteidemme tekemisessä, jatkaa Seppänen.

Kuvasta saa käsityksen koneen koosta. E8 on levyosien ja 3D-mallien osien tekemiseen tarkoitettu 5-akselikone muovin, puun ja alumiinin työstöön. Vasemmalla Vesa Sirén Rensiltä sekä Turku AMK:sta Mika Seppänen ja Kimmo Metsämäki.