Turning Up the Power – GibbsCAM:n ja Sandvikin välinen yhteistyö lisää tuottavuutta GibbsCAM-versiossa 2023

Thousand Oaks, Kalifornia: CAMBRIO, johtava CAD/CAM-innovaattori konepajateollisuudessa, ilmoittaa ilolla uudesta GibbsCAM 2023 -julkaisusta. Uudet kehitystyöt jatkavat keskittymistä ydinominaisuuksiin ja tuovat samalla käyttöön uutta teknologiaa yhteistyössä Sandvik Coromantin kanssa. GibbsCAM jatkaa alan edelläkävijänä edistyneiden MTM-koneistuskeskusten ohjelmoinnissa loppukäyttäjän tuottavuutta edistävässä toiminnassa. GibbsCAM keskittyy alkuperäisiin ydinarvoihin: Powerfully Simple, Simply Powerful.


Lisää voimaa GibbsCAM 2023:lla

GibbsCAM 2023 sisältää useita merkittäviä sorvausparannuksia, mukaan lukien Sandvik Coromantin PrimeTurning™ -strategioiden erittäin tehokkaan toteutuksen. Nämä uudet lastuamismenetelmät tehostavat monessa tapauksessa dramaattisesti tuotantoa. PrimeTurning™ on osoittanut lyhentävän läpimenoaikaa jopa 50 % ja pidentävän yli 500 % terän käyttöikää. PrimeTurning™ käyttää terän kaltevuutta lastun ohentamiseen – tekniikka mahdollistaa raskaan lastuamisen levittämällä lastuamisvoima ja -lämpö suuremmalle osalle lastuamissärmää, ja tämä puolestaan pidentää työkalun käyttöikää. Lisäksi PrimeTurning™ mukauttaa dynaamisesti syöttönopeutta (erinomainen kartion sorvaukseen) hallitakseen jatkuvasti lastun vahvuutta; tämä on ihanteellinen automatisoituun tuotantoon. PrimeTurning™ tukee kahta uutta työkalutyyppiä (CoroTurn® Prime Type-A), jossa on kolme 35 asteen kulmaa viimeistelyyn ja ke­vyeen rouhintaan/urien sorvaukseen jne. Pieni asetuskulma parantaa pinnankarheutta viimeistelyssä.

Åke Nilsson, Sandvik Coromant AB:n sorvaustyökalujen tuotesovelluspäällikkö kommentoi viimeisintä kehitystä: ”Olemme nyt testannut PrimeTurning™-tekniikkaa laajasti GibbsCAM:issä, ja se on todella hyvä. Tiimi on omaksunut innovatiivisen lähestymistavan, ja minun on sanottava, että he ovat tehneet valtavasti työtä teknologian käyttöönotossa.”


GibbsCAM 2023 esittelee Sandvik Coromant PrimeTurning™ -strategiat.


Muita parannuksia ovat uusi vaihtoehto useimmissa sorvausprosesseissa lastuamiskuorman vaihtelun hallintaan resonanssin aiheuttaman tärinän estämiseksi ja CNC-koneiden lastun muodostuksen ja katkaisun parantamiseksi. Okuma kutsuu tätä koneen ominaisuutta myös muuttuvaksi karanopeudeksi ja Citizen matalataajuiseksi värähtelyksi. Dynaamista sorvausta, VoluTurn-toimintoa, on myös laajennettu hallitsemaan lastunvahvuuden aktiivista ohjausta lastuamisen aikana muuttamalla syöttönopeutta välittömästi lastuamissyvyyden muutosten mukaan.

Monien muiden sorvausparannusten ohella on nyt mahdollista määrittää rintakulma, viettokulma ja sivusärmän päästökulma työkaluille, jotta 3D-geometria voidaan määrittää tarkemmin ja tarjota työkaluesitys, joka vastaa täydellisesti todellisuutta. Myös elliptinen sorvaus voidaan toteuttaa ulko- ja sisäpuolisena.

GibbsCAM 2023:n lieriömäinen sylinterijyrsintä on helpompaa, kun muoto voidaan valita suoraan valittua sylinteri-profilerilla. Lieriön rotary-jyrsinnän ohjelmointi sylinteri-profilerin avulla on nopeaa ja tehokasta. Uusi spiraaliavarrus-toiminto lastuaa spiraalin täyteen halkaisijaan jokaisessa Z-vaiheessa. Tasaisemman työkalukuormituksen ansiosta voidaan kasvattaa syöttöä ja lastunsyvyyttä. Lisäksi rouhinnassa voi nyt jättää pois onteloalueet tukeakseen suuren syötön jyrsintätyökaluja, jotka eivät voi tunkeutua tai rampata.

Lieriömäisen sylinterijyrsinnän helppo ohjelmointi profilerilla ja simulointi.


GibbsCAM 2023 laajentaa porautyökiertoja kattamaan viisi muuta kiertoa: kanuunaporaus, kierteitys lastunkatkolla nokkimalla tai vetäytyen täysin ylös. Lisäksi tuetaan uutta Multifunction Insert Drill -tyyppiä, jota voidaan käyttää sekä sorvaukseen että poraukseen (kuten Sandvik Coromant CoroDrill® 880 -sarja). Multifunction Insert Drill -työkalutyyppi voi vaihtaa saumattomasti sorvauksen, sorviporauksen ja jyrsintäporauksen välillä ilman vetäytymis- tai työkalunvaihtoliikkeitä. Mukana on myös uusi vaihtoehto sorviporaukseen yhtaikaisesti pyörivillä työkaluilla. Tässä porataan molemmilla karoilla yhtaikaa työkalukaran pyöriessä vastakkaiseen suuntaan määrätyllä kierrosluvulla; tämä lisää lastuamisnopeutta tehokkaasti ja lisää merkittävästi materiaalin poistonopeutta. Myös porattavan reiän tarkkuus paranee.

Simuloinnin uudet ominaisuudet, kuten kiinnittimen läpinäkyvyys, jossa kiinnitin voi näkyä normaalisti läpinäkyvänä tai sen voi piilottaa kokonaan. Uusi suuren syötön kolarivalvonta-asetus antaa käyttäjälle mahdollisuuden määrittää, mitä pidetään suurena syöttönä (eli tämän arvon ylitys on ei-lastuavaa liikettä). Jos työkalu osuu materiaaliin syöttönopeudella (mm/min), joka ylittää rajan, tämä katsotaan törmäykseksi ja näyttöön tulee varoitus. Näiden lisäksi ­Gibbs­ CAM 2023 parantaa merkittävästi sen simulointiominaisuuksia ja nopeutta.

Multifunction Drill MFD -työkalu on monitoimityökalu, jolla voidaan tehdä sekä porausta että sorvausta.


Ohjelmoinnin työjärjestys on helpompaa kuin koskaan. GibbsCAM 2023:n avulla voit luokitella ja järjestää työryhmiä ja koordinaatistoja ja osan sisällä olevia operaatioita sekä määrittää aktiiviset ja passiiviset toiminnot. Operaatioiden aktivointi/passivointi auttaa käyttäjiä merkittävästi jakamaan tietoja koko CAM-työnkulun aikana, erityisesti suurissa monimutkaisissa koneistusprosesseissa. Käyttömukavuuden parantamiseksi on lisätty uusia välilehtiä, jotka mahdollistavat työaluerajojen asettamisen osakohtaisesti ja mahdollisuuden määrittää operaatioryhmiä. Lisäksi postprosessorointi-valintaikkunan nollapiste-välilehdellä nollapisteet (WFO:t) voidaan nyt näyttää/valita useilla eri tavoilla postprosessoroinnin yhteydessä. Lista voi näyttää nollapisteet ”operaation”, ”nollapisteen” ja ”koordinaatiston” mukaan valitsemalla listaus, joka antaa parhaan yleiskuvan ja hallinnan. Tämä lisää näkyvyyttä ja ohjelman turvallisuutta, kun useita koordinaattijärjestelmiä käytetään yhdellä kiinnittimellä.

Cenic Finland Oy
puh. 040 5913395
info@cenic.fi
www.cenic.fi

GibbsCAM on johtava CAM-ratkaisu konepajateollisuudessa. Se on suunniteltu tehostamaan tuotantokonepajoja, joissa kannattavuutta ohjaavat Gibbs­CAM-työstöradat ja post­prosessorit, jotka optimoivat CNC-koneen tehokkuuden. Gibbs­CAM integroituu kaikkiin tärkeimpiin CAD-järjestelmiin ja tukee 2D-5-akselista jyrsintää, sorvausta, monitoimityöstö­koneita (MTM) ja lankasahoja (EDM).

Aktiivinen lastunvahvuuden säätö VoluTurn-rouhinnassa optimoidun syöttönopeuden saavuttamiseksi.