Turvalliset työolosuhteet rakennetaan yhdessä

Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedot kertovat, että työtapaturmien määrä on noussut. Vuonna 2021 työtapaturmia sattui 108 000 ihmiselle, vuonna 2022 määrä oli noussut lukuun 114 000. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi 1,6 % ja työmatkatapaturmien määrä 23,5 %. Kaatumiseksi luokiteltavien työtapaturmien määrä oli viime vuonna 35 % kaikista työpaikka- ja työmatkatapaturmista. Putoamisesta aiheutuneita tapaturmia oli viime vuonna yli 3 000. Työtapaturmien määrä oli vuonna 2022 jo lähes koronaa edeltävän vuoden 2019 tasolla.

Nämä luvut ovat huolestuttavia. Etenkin kaatumisista johtuvien työtapaturmien määrän nousu aiheuttaa syytä huoleen, ja erityisesti tähän epäkohtaan olisi syytä kiinnittää huomiota. Myös 3 000 putoamistapaturmaa kuulostaa hurjalta luvulta.

Laatu- ja turvallisuusstandardit ovat jalkautuneet yhä useamman yrityksen johtamisjärjestelmiksi. Esimerkiksi ISO 45001-standardin (kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä) antaman mallin avulla on mahdollista kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Onko siis standardien mukanaan tuomien viitekehyksien malleja pystytty jalkauttamaan käytäntöön riittävän tehokkaasti? Työtapaturmien määrän kasvu ei ainakaan viittaa siihen.

114 000 työtapaturmaa vuodessa. Siinä on tasan 114 000 liikaa. Ihmisellä, joka tulee terveenä töihin, on oikeus myös terveenä töistä kotiin lähteä. Tämän vuoksi terveellisten työolosuhteiden mahdollistamisen täytyy olla prioriteettijärjestyksessä piikkipaikalla jokaisessa yrityksessä. Mutta pitää myös muistaa, että turvallisia työolosuhteita ei työnantaja yksin pysty takaamaan, vaan jokainen nollatapaturmapäivä vaatii myös jokaisen työntekijän tahtotilan ja teot turvallisten työpäivien eteen.

Terveys on asia, mitä ei välttämättä osaa arvosta, ennen kuin sen itse tai joku lähimmäinen menettää. Nauti siis täysin rinnoin jokaisesta terveestä päivästä, mikäli kuulut näiden onnekkaiden hyvinvoivien ihmisten joukkoon.

Turvallista kesää,

Petri Kuhlman
päätoimittaja