TYÖSTÖNESTEET JA HUOLTO

Lastuamisnesteen tehtävä on jäähdyttää ja voidella koneistusprosessia. Tämän lisäksi lastuamisneste puhdistaa työkalua ja konetta, kuljettaa lastuja pois sekä antaa työkappaleille korroosiosuojauksen. Oikein toimiva lastuamisneste mahdollistaa suuremmat lastuamisnopeudet, pidentää työkalujen käyttöikää sekä parantaa työkappaleiden pinnanlaatua ja mittatarkkuutta. Lastuamisnesteen valinnassa on tärkeää muistaa, että oikea lastuamisneste on yhtä tärkeä kuin oikea työkalukin. Oikean lastuamisnesteen valinnan avulla voidaan parantaa työkalujen sekä itse lastuamisnesteen kestoikää ja näin ollen vähentää myös työkalun tai nesteen vaihdosta aiheutuvia käyttökatkoja. Hyväkin lastuamisneste vaatii seurantaa ja huoltoa, jolloin lastuamisneste pysyy aina tasalaatuisena. Mikäli seurantaa ei suoriteta, voi tästä seurata korroosio- eli ruosteongelmia tai bakteerikasvustoa.

Oikean lastuamisnesteen valinnassa tulee huomioida työstettävät materiaalit, työstötapa, työstökoneen jäähdytysnestejärjestelmä ja sen paine. Helpoimmin työstettäviä materiaaleja ovat valurauta ja kupariseokset. Runsasseosteinen teräs ja alumiiniseokset ovat vaikeammin työstettäviä ja ne vaativat hyvin voitelevia lastuamisnesteitä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että valuraudan ja kupari­seosten työstössä irtoaa pieniä metallihiukkasia, jotka likaavat työstökonetta.


Oikein huollettuna lastuamisnesteen käyttöikä jatkuu ja työstönesteistä aiheutuvat kustannukset laskevat. Lastuamisnesteistä voidaan poistaa pintaan nousevaa öljyä erilaisten öljyskimmereiden avulla ja esim. valuraudan työstössä on tyypillistä käyttää lisänä suodatinkangasjärjestelmiä. Tehokkain tapa jatkaa lastuamisnesteen käyttöikää on puhdistaa se säännöllisesti erillisen huoltoyksikön avulla, joka erottelee käytetystä lastuamisnesteestä jäteöljyt, metallihiukkaset sekä muut likapartikkelit ja näin se myös ennaltaehkäisee epämiellyttäviä hajuja ja infektioriskejä.


Lastuamisnesteen vaihtaminen
Jos järjestelmässä on lastuamisnestettä ja se on hyvässä kunnossa, vaihto tehdään lisäämällä uusi lastuamisneste laimentaen vanhan sekaan. Mikäli koko lastuamisnestejärjestelmän neste vaihdetaan, on parasta käyttää aluksi aina järjestelmänpuhdistusainetta, ennen kuin järjestelmä tyhjennetään. Lastuamisnestettä täyttäessä on hyvä käyttää lastuamisnestesäiliön kylkeen asennettavaa ylivuotosireeniä, joka ilmaisee kovaäänisellä sireenillä ja valolla, jos lastuamisneste on valumassa yli.


Lastuamisnestejärjestelmä tulee puhdistaa säännöllisesti
Pumppaa lastuamisneste pois ja poista säiliön pohjalta lastut ja mahdolliset epäpuhtaudet. Puhdista kuljetin, säiliö ja kone ja suodata leikkuuneste tämän jälkeen takaisin järjestelmään.


Sekoita lastuamisneste-emulsio käyttämällä sekoitinta
Väärin sekoitettuna emulsio voi muuttua käänteiseksi, jolloin öljyssä on vesipisaroita eikä vedessä öljypisaroita ja tällöin emulsio ei toimi sille tarkoitetulla tavalla. Huomioi, että ns. perinteisen sekoittajan lähtevää letkua ei saa jatkaa.


Emulsion pitoisuuden tarkistaminen
Lastuamisneste-emulsion pitoisuus on tärkeää mitata säännöllisesti vähintään kaksi kertaa viikossa. Pitoisuuden on pysyttävä suositellulla prosenttitasolla, jotta emulsio toimii optimaalisesti. Jos pitoisuus on liian korkea, emulsio on tahmaisempi ja vaahtoavampi, iho- ja hengitystieongelmien riski kasvaa ja lastuamisnestettä kuluu enemmän. Jos pitoisuus on liian alhainen, seurauksena on bakteereja, sienikasvustoa, korroosiota, huonot voiteluominaisuudet sekä työkalujen ja järjestelmien käyttöiän lyheneminen.


Miten pitoisuus mitataan?
Lastuamisnesteen pitoisuus mitataan refraktometrillä. Ennen refraktometrin käyttöä tulee se kalibroida samalla vedellä, jota käytetään lastuamisnesteen ohentamiseen. Refraktometrin antama lukema kerrotaan kertoimella (refraktometrikerroin), joka koskee käytettävää vesiliukoista lastuamisnestettä. Kerroin on yleensä ilmoitettu lastuamisnesteen tuotetietolomakkeessa tai pakkauksen etiketissä.


Tarkista pH-arvo
Järjestelmän pH-arvon seuraaminen on tärkeää. Jos pH-arvo laskee, pitoisuus on liian alhainen, järjestelmässä on vuotoöljyjä tai bakteerikasvustoa. pH-arvo voidaan tarkistaa pH-mittarilla tai pH-testiliuskalla. pH-arvo on tuotekohtainen ja uudessa emulsiossa se on yleensä 9,0–9,6. pH-arvon alaneminen (arvo on mitattava vähintään kerran viikossa) on merkki siitä, että emulsio alkaa hajota ja on huollon aika. pH-arvon alenemisen seurauksia voivat olla esimerkiksi bakteerikasvusto ja ruoste materiaalin ja työkalujen pinnalla.


Mittaa emulsion bakteeripitoisuus
Bakteerit aiheuttavat, että pH-arvo laskee ja sen seurauksena tulee korroosio-ongelmia sekä pahaa hajua. Bakteerit lisääntyvät nopeasti, jos järjestelmään muodostuu kasvustoa, ja siksi bakteeripitoisuus on tärkeää mitata viikoittain. Bakteerimittaukset on helpointa tehdä kontaktiliuskoilla.


Vähennä hävikkiä ja jäteöljykustannuksia
Lastuamisnesteen kierrätys on kallista ja aikaa vievää puuhaa. Tästä syystä lastuamisnesteen laatua kannattaa seurata säännöllisesti ja huoltaa tarvittaessa. Lastuamisnestehävikkiä syntyy myös työstön aikana muodostuvassa höyryssä, joten on tärkeää huolehtia myös konekohtaisista höyrysumuimureista. Lastuamisnestehävikkiä syntyy myös työstölastujen mukana varsinkin valuraudan ja alumiinin koneistuksessa. Tällöin voidaan käyttää kippikonttiin asennettavia lastuamisnesteen imujärjestelmiä, jotka palauttavat automaattisesti kippikonttiin kertyneen lastuamisnesteen takaisin työstökoneen lastuamisnestejärjestelmään.

Työstönesteet ja huoltotarvikkeet
Camcut Oy
www.camcut.fi
puh. 0451872212
myynti@camcut.fi