Uusi aika – uudet mahdollisuudet

Uusi aika – uudet mahdollisuudet

Maailma muuttuu koko ajan kiivaaseen tahtiin ja etenkin vallitseva koronapandemia on muuttanut koko maailman varsin erilaiseksi. Ennustuksia on kenenkään varmuudella mahdoton heittää, mitkä ovat koronan kokonaisvaikutukset ja kuinka pitkälle aikajänteelle pandemian heijasteet ulottuvat. 

Voitaneen puhua, jos ei nyt ihan uudesta, niin ainakin uudenlaisesta ja erilaisesta aikakaudesta. Sanaan uusi liittyy yleensä aina myös mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia suomalaisille konepajoille voi avautua esimerkiksi päämiesten tarkastellessa toimitusketjujaan muuttuneen tilanteen takia aivan toisenlaisesta näkövinkkelistä. Kansainvälisiin toimitusketjuihin nojaavat yritykset saattavat jatkossa muuttaa linjaansa enemmän kotimarkkinoilla tuotettaviin alihankintapalveluihin, kun korona on osoittanut vaikeudet saada komponenttitoimituksia ulkomailta. Syy ulko­mailla valmistettavien osien toimitusongelmiin voisi olla myös poliittinen. Näitä asioita varmasti on syytä tilaajien pohtia – kuinka isoa roolia ulkomaiset alihankkijat voivat näytellä kokonaisuudessa? Myös hintaero kuroutuu koko ajan pienemmäksi halpatyömaissa ja Suomessa valmistettujen osien välillä. Kannattaako maksaa mahdollisesti hieman isompi hinta Suomessa valmistetusta tuotteesta, jos sillä varmistetaan toimitusvarmuus kriisitilanteiden kohdatessa? 

Vuosittain kierrän kymmeniä konepajoja ja moni näistä alihankkijoista kertoo panostavansa voimakkaasti yhteistyöhön päämiehiensä kanssa, pohtien mm. miten kappaleet voidaan valmistaa kustannustehokkaammin esimerkiksi konstruktioita muuttamalla. Monesti alihankkijoina toimivat konepajat painottavatkin roolikseen enemmän yhteistyökumppani, kuin pelkkä alihankkija. Suomalaiset konepajat pystyvätkin tarjoamaan paljon enemmän, kuin pelkän osavalmistajan roolin alihankkijana – he toimivat ikään kuin yhtenä päämiehen osastona kehittäen yhdessä päämiestensä kanssa heidän tuotteistaan entistä kilpailukykyisempiä.
Tämä asia on tilaajapuolen myös hyvä sisäistää.

Terveyttä ja hyvää kesää

Petri Kuhlman, päätoimittaja