Viisikymppinen ST-Koneistus jatkaa teknologioiden huipulla

Ensi vuonna 50-vuotisjuhliaan viettävä ST-Koneistus Oy on edistyneisiin koneteknologioihin ja automaatioon vahvasti panostavien toimijoiden pioneereja Suomessa. 50-vuotisjuhlavuotensa kynnyksellä yritys jatkaa vahvempana kuin koskaan kokonaisarvoltaan lähes kolme miljoonaa euroa kustantaneen, joustavan ­Mazak-tuotantojärjestelmänsä myötä.

Tommi Peltosen yritys on tänä päivänä yksi Euroopan johtavia hydrauliikkalohkojen valmistajia. Tähän kastiin nouseminen on kunnioitettava saavutus ylöjärveläiseltä perheyritykseltä. Yksi merkittävimmistä tähän asemaan johtavista tekijöistä on yrityksen poikkeuksellisen avarakatseinen ja kunnianhimoinen investointihalukkuus uusimpaan koneteknologiaan ja automaatioon. ST-Koneistus Oy on esimerkiksi jo vuosia hyödyntänyt FMS-järjestelmiä tuotannossaan ja esim. vaakakaraisia työstökeskuksia yrityksellä on käytössään 20 kappaletta.
Tänä vuonna ST-Koneistus vahvisti jälleen asemaansa merkittävällä investointihankkeella, jossa 1 400 neliömetrin tuotantotilalaajennukseen sijoitettiin Mazak Palletech -palettijärjestelmällä varustetut kaksi vaakakaraista Mazak HCN-6800 -koneistuskeskusta sekä erillinen kaikkia järjestelmän koneita palveleva Tool Hive -työkalumakasiini, ja Tool Transport System -työkalurobotti. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi Mazakin yksi Teollisuus 4.0 -ratkaisuista – Smooth Monitor AX -käyttöseuranta. Tätä joustavaa tuotantojärjestelmää tullaan vahvistamaan vielä ensi keväänä saapuvalla kolmannella identtisellä Mazak HCN-6800 -koneella.

Kokonaispanos vahvistuu
Tehdyllä massiivisella investoinnilla ST-Koneistuksen kokonaispanos automatisoidussa valmistuksessa, prototyyppituotannossa sekä varastoinnissa, kokoonpanossa ja puhdastilavalmistuksessa kasvaa edelleen. – Tällä hetkellä etenemme 60 työntekijän voimin noin 11,5 miljoonan euron vauhdissa ja tämä investointikokonaisuus luo kasvun edellytykset myös tulevaisuudessa. Investointimme automaatioon ja uusiin koneisiin mahdollistaa liikevaihdon kasvun ilman merkittäviä lisärekrytointeja. Toki uusia työntekijöitä tälläkin hetkellä haemme, mutta kuten tunnettua on, uusien tekijöiden löytäminen on haasteellista ja automatisointi on myös vastaus vallitsevaan työntekijäpulaan, arvioi toimitusjohtaja Tommi Peltonen.

Tuottavuutta pieniin ja toistuviin sarjoihin
ST-Koneistuksen uusi Mazak-kokonaisuus on erityisen tuottava juuri erikoissarjoissa, jolloin tuotettavat sarjat ovat määrällisesti pieniä mutta toistuvia. – Tuotantomme muodostuu pääosin 1–100 kappaleen sarjojen tekemisestä, johon tämä Mazak-kokonaisuus pystyy vastaamaan täydellisesti. Kun yksi kappale on kerran koneella ajettu, se valmistuu toistuessaan todella kilpailukykyisesti. Laaja työkaluvarasto ja iso palettimäärä luovat paljon mahdollisuuksia, sanoo Peltonen.
Koneisiin integroidun Pallectech-järjestelmän tehokkuus perustuu kolmeen pääkohtaan. Ensinnäkin järjestelmä kykenee muistamaan kaikki kertaalleen valmistamansa hydrauliikkalohkot sekä niissä käyttämänsä työkalut. Toisekseen järjestelmän ohjelmointiajat ovat lyhyitä ja samalla tuotanto on ympärivuorokautista. Kolmanneksi järjestelmä mahdollistaa jonoon 32 työn ohjelmoinnin, minkä jälkeen tuotteet valmistuvat ilman miehitystä.
Järjestelmässä on myös optio kolmelle uudelle koneistuskeskukselle, joista ensimmäiselle pohjatyöt on tehty jo valmiiksi ja se saadaan tuotantoon ensi kevään aikana. Viidellä koneistuskeskuksella järjestelmään on mahdollistaa ohjelmoida jonoon jopa 68 eri sarjatyötä.

Teollisuus 4.0 tehostaa tuotantoa
ST-Koneistus hyödyntää ensimmäisten konepajojen joukossa Suomessa Teollisuus 4.0 -hyötyjä. – Uudet koneemme on verkotettu Mazakin uuden Smooth Monitor AX -ohjelmiston avulla, jolloin pääsemme analysoimaan paremmin koko prosessimme toimintaa. Voimme vertailla esimerkiksi kahdella samanlaisella koneella tehtyä samanlaista työtä; miksi toisesta koneesta saadaan enemmän tehoja irti, puntaroiden esimerkiksi käytettyjä työkiertoja, työstöarvoja, työkaluteknologiaa jne. Olemme tämän uuden Teollisuus 4.0 -ratkaisun avulla onnistuneet esimerkiksi nopeuttamaan erään työn valmistumisen 40 minuutista 15 minuuttiin. Koneiden verkottuminen ja käytön analysointi tuovat monia hyötyjä ja niitä hyödyntämällä on mahdollista saada vaikkapa 30 työstökoneen arsenaalista kahden koneen kapasiteetti vapaaksi lisätöille, kertoo Peltonen.

Puhtaus on puoli ruokaa
Yksi esimerkki yrityksen uusien teknologioiden haltuunotosta ovat räjäytyskoneet kappaleiden puhdistukseen. ST-Koneistus on sisäistänyt muutenkin puhtauden merkityksen hydrauliosien ja -kokonaisuuksien valmistusprosessissa. – Investoimme juuri puoli miljoonaa euroa puhdastilaan, jossa ilman puhtaus mitataan partikkelitasolla. Nämä mittauksen tulokset saadaan dokumentoituina ulos. Tämä web-pohjainen seuranta antaa konkreettisen merkityksen sanalle puhdastila. Puhtaus on hydrauliikasta puhuttaessa avainasemassa, esimerkiksi servoventtiileissä ei epäpuhtauksia suvaita. Tämä puhdastila luokin meille kilpailuetua, sillä tällä sektorilla puhtaus on puoli ruokaa, arvioi Tommi Peltonen.
– Suunnitelmissa on myös komponenttien puhtaustasomittaus. Tämän toiminta perustuu Saksan autoteollisuuden standardeihin, valottaa Peltonen tulevaisuuden suunnitelmia.
– Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme asiakastarpeiden mukaan. Esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä on auditointiprojekti eräälle maailmanluokan toimijalle, johon menee 1,5 miestyötunnin määrä vuodessa. Tämä iso työmäärä kehittää myös omaa ajatusmalliamme toimia ja kulttuuri tulee tämän kautta muuttumaan mm. mittauksissa ja puhtauksissa, kertoo Peltonen.

Luottomerkkinä työstökoneissa on Mazak
Peltosen investointivauhti on ylittänyt kirkkaasti keskimääräisen suomalaisen konepajateollisuuden tahdin. Siinä, missä valtaosa suomalaisista yrityksistä löi esimerkiksi vuoden 2008 jälkeisessä rysäyksessä hanat kiinni, ST-Koneistus investoi voimakkaasti ja alkoi etsimään aktiivisesti asiakkaita Suomen rajojen ulkopuolelta. Investoinnit ovatkin yrityksessä toteutuneet niin kovalla tahdilla, että voitaneenkin puhua investointien jatkumosta.
ST-Koneistuksen investoinneissa konemerkiksi on useimmiten valikoitunut japanilainen Mazak. Ylöjärveläisyrityksellä on tuotannossaan parisenkymmentä Mazak-konetta. – Mazakit ovat osoittautuneet tehokkaiksi tuotantokoneiksi ja esimerkiksi varaosatoimitukset hoituvat maahantuoja Wihurin toimesta esimerkillisesti. Lähes kaikki osat saamme vuorokauden sisällä tilauksestamme. Koneiden luotettavuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Ei ole esimerkiksi varaa seisottaa tätä uutta miljoonien järjestelmää odottelemassa varaosia. Tämän viimeisimmän investoinnin yhteydessä Mazak oli ainoa toimija, joka pystyi tarjoamaan kokonaisuuden (koneet, palettiautomaatio, työkalurobotti ja ohjelmistot) samalla merkillä. Kun valmistaja on sama joka osa-alueella, on vastuukysymys selkeä, eikä eri merkkien välillä rajapintaongelmia muodostu, sanoo Peltonen.
– Keskittyminen yhteen merkkiin on etu luonnollisesti myös tuotannossa työntekijöiden vaihtaessa koneelta toiselle. Mazakin Mazatrol-ohjaus sopii lisäksi meillä työstettäviin kappaleisiin monipuolisuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi hyvin, tiivistää merkkiuskollisuuden etuja Peltonen. ●

INFO

ST-Koneistus Oy
Tommi Peltonen
yrittäjä
puh. 040 594 7167
www.st-koneistus.fi


Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Työstökoneet
puh. 020 510 10
www.machinetools.wihuri.fi