Yhteistyö tiivistyi omistusjärjestelyksi

Kolme itäsuomalaista metallialan toimijaa yhdistyy: EFM Group Oy on konepajateollisuuden jämerä ja omavarainen järjestelmätoimittaja.

Joensuun talousalueella Pohjois-Karjalassa operoivat metallialan yritykset KKR Steel Oy, Joensuun CNC-Machi­­ning Oy ja ViiMet Oy yhdistyvät EFM Group Oy:ksi. EFM on lyhenne sanoista East Finland Metal. Tavoitteena on vahvistaa tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä sekä kasvusuunnitelmia. Samalla yritysten palvelutarjonta laajenee järjestelmätoimittajaksi. EFM Group Oy on jatkossa täysin omavarainen toimija alallaan, liikkuvien koneiden ja laitteiden sekä prosessiteollisuuden osien ja kokonaisuuksien toimittajana. Kehitystyöhön panostetaan voimakkaasti. Tytäryhtiöillä on käynnissä yhteensä 5,5 miljoonan euron investoinnit eri ELY-keskuksen tukemissa hankkeissa.

EFM Group Oy omistaa tytäryhtiönsä 100-prosenttisesti. Yhteenliittymän tavoitteena on vahvistaa tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä sekä turvata EFM Group Oy:n tytäryhtiöiden omistuksen jatkuvuus, myös nuoremman sukupolven siirtyessä mukaan omistajiksi.
EFM Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Pohjois-Karjalan Pielisjärveltä kansainväliseen liiketoimintaan ponnistanut Jari Osmala, jolla on monipuolinen kokemus kansainvälisestä kone- ja laiteliiketoiminnasta. Hän on toiminut Valtra Oy:n johtotehtävissä Suomessa, Saksassa ja Brasiliassa sekä Normet Groupin toimitusjohtajana. Osmalalla on lisäksi laaja kokemus kasvuyritysten hallitustyöstä. Kokemuksensa kautta hän tukee tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä uudelle tasolle.

EFM Group Oy lukujen valossa:
• Henkilöstö: noin 180
• Tuotantopinta-ala: noin 15 000 neliömetriä
• Liikevaihto: noin 23 M€ (proforma v. 2020)

Suurelle yleisölle EFM Group Oy esiteltiin Tampereen Alihankintamessuilla 21.–23.9.


Omavarainen tuotanto

Kolme tytäryhtiötä ovat tehneet keskenään yhteistyötä tähänkin saakka. Yhteistyön tiivistyessä saman lipun alle kykenee EFM Group Oy toimittamaan entistä suurempia kokonaisuuksia entistä omavaraisemmin. Samalla yritysten palvelutarjonta laajenee järjestelmätoimittajaksi.
– Nykyiset asiakkaamme ovat meille tärkeitä, ja jatkossa pystymme palvelemaan heitä entistä paremmin, yhdistetyin voimin, sanoo KKR Steel Oy:n toimitusjohtaja Juha Riikonen.
Henkilöstöön ja asiakassuhteisiin järjestely ei vaikuta, vaan työt jatkuvat tytäryh­tiöissä kuten tähänkin saakka.
– Jokaisella tytäryhtiöllä on rekrytointitarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tälläkin hetkellä uusia työpaikkoja on avoinna yhteensä kymmenkunta, kertoo ViiMet Oy:n toimitusjohtaja Olli Rissanen.


Kehitys jatkuu

EFM Group tulee kehittämään tytäryhtiöiden toimintoja tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitystyön työkaluja ovat muun muassa sertifioidut johtamisjärjestelmät (ISO9001, ISO3834-2, ISO14001) sekä vahvasti automatisoitu tuotanto, kuten esimerkiksi FMS-järjestelmät hitsauksessa ja koneistuksessa.
– Olemme panostaneet vahvasti myös valmistettavuuden suunnitteluun ja kehitysosaamiseen, käytössämme on mm. 3D-skannaukset levytuotteille ja 3D-koordinaattimittaus koneistuksessa, toteaa Joensuun CNC-Machining Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö Juuso Herranen.
– EFM Group Oy:n tuotanto on nyt täysin omavarainen aina leikkauksesta hitsaukseen, putken taivutukseen, koneistukseen, maalaukseen ja kokoonpanoon saakka. Ja kehitystyötä jatketaan edelleen.

Tytäryhtiöt lyhyesti

KKR Steel Oy
on perustettu 1981. Levyleikkaus- ja särmäyspalvelut; täydennettynä hitsauksella ja jauhemaalauksella. Työllistää noin 110 henkilöä.
– Meneillään on tuotanto- ja so­siaalitilojen laajennus (n. 1000 neliömetriä). Tiloihin investoidaan tehokkaampi laserleikkauskone ja automaattinen särmäyssolu (2021/2022). Aikaisempien (2020–2022) ja tulossa olevien investointien kokoluokka on kone- ja laitehankintoineen noin 2,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kapasiteetin kasvatus, automaation lisääminen sekä tehokkuus.

Joensuun CNC-Machining Oy
on perustettu 2007. Suurta tarkkuutta vaativien teollisuuden osakomponenttien ja kokonaisuuksien sopimustuottaja. Työllistää noin 40 henkilöä.
– Meneillään oleva tuotantotilojen ja FMS-automaatiojärjestelmän laajennus tukee yhteisiä kasvusuunnitelmia lisäten tarvittavaa koneistuskapasiteettia. Hanke jatkuu koneinvestointien osalta suunnitellusti syksyn 2021 ja vuoden 2022 aikana. Investointi on suuruudeltaan noin 2 miljoonaa.

ViiMet Oy
on perustettu 1986. Koneistamisen ja hitsattavien osakokonaisuuksien ammattilainen, keskiraskaita koneosia mm. metsä- ja maanrakennuskoneisiin. Työllistää noin 30 henkilöä.
– Meneillään noin miljoona euron kehityshanke. Investointi koostuu kehittämisestä sekä kone- ja laiteinvestoinneista, joiden myötä tuotantoa kehitetään hitsausautomaatiolla sekä lisätään koneistuskapasiteettia.

EFM Group Oy
Petri Holopainen
toimitusjohtaja
puh. 010 315 1800
petri.holopainen@efmgroup.fi

Alihankinta-messuilla ensimmäistä kertaa uudella kumppanuudella mukana. Kuvassa vasemmalta alkaen Petri Holopainen, Olli Rissanen ja Juuso Herranen.

Lue artikkeli Eurometalli-lehdestä