2 x Index G200 Koneskon tehokoneina

Sähkömoottorituotantoon erikoistunut Konesko on panostanut voimakkaasti tuotantonsa kehittämiseen. Yhtenä merkittävänä investointinaan tämä Virossa toimiva yritys hankki viime vuonna kaksi identtistä Index G200 -sorvaus-jyrsinkonetta, jotka toimivat yrityksen uusimman tuotantolaitoksen ydinkoneina. Index-kaksikolla puolitettiin sähkömoottorien akseleiden koneistusajat.

AS Konesko aloitti toimintansa vuoden 1992 lopulla lähinnä sähkömoottorien staattorikäämityksillä. Yrityksen laajentuminen alkoi vuonna 2003, kun pitkäaikainen yhteistyökumppani Konecranes Oyj päätti lopettaa moottorivalmistuksen Suomessa ja siirtää sen kokonaan Viroon. Vuonna 2013 yhteistyö tiivistyi edelleen, kun KCI Konecranes Oy hankki 49 % Koneskon osakkeista.
Konesko työllistää tätä nykyä noin 385 henkilöä, joiden tekemisen tuloksena muodostui viime vuonna noin 73 miljoonan euron liikevaihto.

Sertifioitua laatua
Konesko on asettanut tavoitteekseen mm. järjestelmällistää toimintaansa osallistumalla työntekijöiden koulutukseen ja rekrytoimiseen sekä jatkuvaan työn hallinnan parantamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamisen todistamiseksi Konesko sai vuonna 2002 laatujärjestelmän ISO 9001:2008 -sertifikaatin, jolla varmistetaan tiettyjen sisäisten ohjeiden toteuttaminen, niiden jatkuva noudattaminen ja parantaminen, työntekijöiden toiminta työpiirustusten ja systemaattisen toiminnan mukaisesti sekä koko yrityksen toiminta arvokkaan tuloksen saavuttamiseksi.

Koeru, Põltsamaa ja Türi-Alliku Logistics Center
Tuotannon kasvun ja siitä johtuneen työvoimapulan yhteydessä Konesko hankki vuonna 2003 tuotantolaitokset Põltsamaalta. Kesästä 2004 alkaen yrityksen moottoritehdas on sijainnut Koerussa ja metallitehdas Põltsamaalla. Vuonna 2004 Konesko teki merkittävät tilainvestoinnit: Koeruun rakennettiin 2 200 m²:n moottoritehdas sekä 2 200 m²:n sähkökomponenttitehdas. Põltsamaan konepajan lattiapinta-ala on laajennuksen jälkeen 4 500 m².
Koerussa Koneskolla on yli 20 CNC-ohjattua työstökonetta. Põltsamaalla on käytössä järeämpää työstökapasiteettia, suurimman koneen työstöpöydän koko on 2,5 x 10 m. CNC-teknologian lisäksi tuotannossa hyödynnetään mm. robottihitsausta ja yrityksellä on lisäksi omasta takaa laitteet materiaalien lämpökäsittelyyn sekä kokoonpanolinjat.
Vuonna 2019 valmistunut Türi-Alliku Logistics Center on Koneskon uusin ja modernein yksikkö. Tämän Järvamaassa sijaitsevan konepajan ydinkoneina jauhavat viime vuonna tuotantoon saadut, ehdotonta työstökonemaailman eliittiä edustavat, kaksi identtistä Index G200 -sorvaus-jyrsinkonetta. Tämän Index-investoinnin arvo on reilu 1,5 miljoonaa euroa, Türi-Alliku Logistics Centerin kokonaisinvestoinnin ollessa noin 11 miljoonaa euroa. Upean uuden tehtaan tuotantotehokkuutta varmistaa mm. 60 metriä pitkä Fastemsin toimittama FMS-järjestelmä, jossa on 592 varastopaikkaa.

Index G200 – erittäin monipuolinen konetyyppi sorvaukseen ja jyrsintään
Türi-Alliku Logistics Centerin monipuoliset Index G200 -sorvaus-jyrsinkoneet soveltuvat erityisen hyvin esim. joustavaan valmistukseen, jossa sarjakoot jäävät pieneksi, mutta eri asetuksia on paljon ja työkappaleen tarkkuusvaatimukset ovat tiukat.
Index G200 -koneissa on kaksi revolveria alhaalla ja yksi revolveri/jyrsinyksikkö ylhäällä, joka on käännettävissä 360 astetta. Asetusajat osalta toiselle jäävät minimiin, koska kaikissa kolmessa revolverissa on 14 työkalunpidinpaikkaa pyöriville työkaluille sekä Y-akselit. Ylärevolverissa on lisäksi jyrsinkara, jota palvelee 6-paikkainen työkalumakasiini. Tarvitaan vain uuden ohjelman vaihto iXpanel:sta, niin uutta osaa ajetaan ilman suurempaa taukoa. Joustava valmistustapa mahdollistaa monimutkaisten ja vaativien kappaleiden koneistuksen yhdellä asetuksella yhdessä koneessa alusta loppuun. Koneen seisonta-aika jää tällöin minimiin.
Index G200 soveltuu sorvauksen ja jyrsinnän lisäksi mitä erilaisimpiin työstöihin kuten esim. hiontaan, hammastuksen tekoon, kanuunaporaukseen ja sisäpistoon. Myös monimutkaisten ja mittatarkkojen osien valmistus, joissa tarvitaan paljon jyrsintää ja porausta, soveltuvat G200-ko­neelle.

Hiontaominaisuus ja mittaus konevalinnan keskiössä
Koneskon Index-koneinvestoinnin valintaprosessin loppusuoralla oli kaksi muutakin merkkiä. Koneskon tekninen johtaja Gert Marmor valaisee, miksi vaakakuppi kääntyi Indexiin. – Tarvitsemamme hiontaominaisuus oli Indexissä tasolla, jota arviomme mukaan muut merkit eivät pystyneet tarjoamaan. Indexillä on myös pitkä kokemus hiontaominaisuuden integroinnista koneisiin, mikä sai meidät myös vakuuttumaan. Toinen merkittävä asia oli WHU-portaalipanostajan yhteyteen toteutettu mekaaninen mittaus, mikä on esimerkiksi lasermittausta luotettavampi. Lasermittauksen tarkkuutta saattaa esimerkiksi työstöneste huonontaa.

Portaalipanostaja vapauttaa ihmistyövoimaa
Toinen Koneskon uusista Indexeistä on varustettu tangonsyöttölaitteella ja lamellikuljettimella. Toiseen G200-sorviin on ladattu isompi määrä tuotantotehokkuutta lisääviä varusteita. Tätä konetta syötetään kuljetinradalla, josta WHU-portaalipanostaja syöttää ja purkaa konetta. WHU hoitaa myös mittausyksikön syötön, joten tältä kokonaisuudelta valmistuu työstetyt kappaleet myös mitattuna.
– Kapasiteettimme nousi Indexien myötä huomattavasti. Nyt pystymme valmistamaan 100 000 sähkömoottoria vuodessa, ja näiden moottoreiden akselit työstetään näillä uusilla Index G 200 -sorvaus-jyrsinkeskuksilla. Aiempaan verrattuna uusien Indexien ansiosta saimme puolet työstöajoista pois. Lisäksi operaattoreilta vapautui aikaa muihin työtehtäviin, kun kappalesiirrot tapahtuvat automaattisesti. Aiemmin kappaleita täytyi myös siirrellä koneilta toisille, kun Indexillä ne tulevat kerralla valmiiksi, iloitsee Marmor.
– Olemme erittäin tyytyväisiä kahteen uuteen G-200-koneeseemme. Meillä ei ollut aiempia kokemuksia Indexeistä, mutta merkki on vastannut täydellisesti tarpeisiimme. Niin ikään koneen toimitus ja siihen liittyvät asennukset ja koulutukset toimivat moitteettomasti Indexin toteuttamina. Myös jälkimarkkinointitoiminnot ovat Indexillä hyvällä tasolla, kiittelee Marmor.
– Koulutimme Indexeille neljä uutta nuorta työntekijää. Index-operaattoreina toimivat yksi nainen ja kolme miestä ovatkin päässeet koneenkäyttämiseen hyvin sisään.

Investoinnit teknisen edelläkävijyyden ehtona
– Meillä on todella pitkä kokemus sähkömoottorien valmistuksesta ja teknisesti olemme kilpailijoitamme edellä. Edelläkävijyys vaatii uudet, viimeistä ja parasta teknologiaa edustavat koneet. Meillä on tuotannossamme uusi konekanta, vanhoilla koneilla ei yksinkertaisesti pärjää globaalissa kilpailussa, arvioi Marmor.
Toiseksi merkittäväksi kilpailukykytekijäksi Marmor nostaa hyvän päämiesyhteistyön. – Teemme jatkuvaa kehitystyötä yhdessä päämiestemme kanssa. Uusille tuotteille tehdään protosarjat ja käymme niiden jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat muutokset läpi, jossa esitämme tarvittaessa kehitysnäkemyksemme kyseisen tuotteen tuotantotehokkaimman valmistusprosessin mahdollistamiseksi.

Kehitystyö jatkuu
Gert Marmorin mukaan Konesko tekee paljon sisäistä mittausta ja laadunvalvontaa.
– Kaikki virheet käydään heti tarkasti läpi ja virheen eliminoivat tarvittavat muutokset viedään välittömästi tuotantoon. Laadunvalvonta on lisääntynyt ja tehostunut viimeisen viiden vuoden aikana. Myös mittalaitteiden määrä on tämän myötä lisääntynyt, kuten nyt uudessa Indexissäkin on mittaus integroitu osaksi laitekokonaisuutta. Tänä päivänä hyödynnämme myös tietotekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia tekemistämme tehostamaan.
– Nyt kun tämä uusin tehtaamme, ­Türi-Alliku Logistics Center, on saatu valmiiksi, alkaa heti seuraava kehitysprojektimme, Koerun moottoritehtaan uudistaminen. Sinne on kaavailtu esimerkiksi uuden Indexin  hankintaa, suunnittelee Gert Marmor.

INFO

AS Konesko
Gert Marmor
tekninen johtaja
puh. +372 538 395 17
www.konesko.ee
Index-Traub-työstökoneista:
Index-Traub Finland Oy
Sakari Palho
myyntijohtaja
puh. 010 843 2005
sakari.palho@index-traub.fi
www.index-traub.fi