A-MATE AGV – esittelyssä uuden sukupolven mobiilirobotti

Elämme keskellä uutta normaalia aikaa, jolle ominaista ovat mm. erittäin voimakkaat kysynnän vaihtelut. Tämän vuoksi yritysten prossien joka osuus on hiottava vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Logistiikan prosessien tehokkuuden maksimoiseksi Avertas Robotics Oy tarjoaa edustamansa, K. Hartwall Oy:n kehittämät, A-MATE AGV-mobiilirobottiratkaisut.

Viimeisen 18 kuukauden aikana tuntemamme sujuva ja organisoitu arki on kohdannut ennennäkemättömiä haasteita. Vähittäiskauppa, logistiikka ja eri teollisuuden alat ovat kokeneet massiivisia vaihteluita kysynnän lähes täydellisestä tyrehtymisestä paniikinomaisiin ostopiikkeihin. Valitettavasti epävarmuuden aika ei ole edelleenkään ohi ja logistiikkaketjujen vakauttaminen tulee kestämään vähintään useita kuukausia, mahdollisesti useita vuosia. Paluuta vanhaan normaaliin aikaan ennen pandemiaa ei ole, mutta kukaan ei tiedä mikä on ”uusi normaali”. Miten yritysten pitäisi suunnitella toimintojaan ja investointejaan tällaisen epävarmuuden keskellä?


Ehdotus numero 1: Automatisoi toimintoja ja prosesseja.

Mobiilirobottiratkaisut kuten AGV:t (Automated Guided Vehicle) ja AMR:t (Autonomous Mobile Robot) ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosina ja saavuttaneet teknisen luotettavuuden ja taloudellisesti houkuttelevan kustannustason. Tämän päivän edistyneimmät mobiilirobotit ovat teknisesti hyvin luotettavia ja vaativat vain vähän ohjausta ja kunnossapitoa. Jos pandemia jatkuu tai koemme uusia aaltoja esimerkiksi uusien virusmutaatioiden vuoksi, on hyödyllistä, jos riippuvuutta työvoimasta voidaan vähentää työvoimavaltaisissa, manuaalisissa prosesseissa.

Siirtyminen esimerkiksi manuaalisista lavansiirroista varastossa automatisoituihin toimintoihin ei toki tapahdu kädenkäänteessä, eikä samoja prosesseja välttämättä kannata suoraan kopioida AGV:n tehtäväksi. Turhia työvaiheita ja ei-optimoituja reittejä ei kannata monistaa. On välttämätöntä, mutta myös vain ja ainoastaan järkevää, määrittää ja standardoida tehtävät ja reitit ja kurinalaisesti noudattaa niitä, kun tavoitteena on sujuva ja tehokas toiminta. Myös häiriöiden minimoinnilla on suuri merkitys kokonaistehokkuuteen – tämä jää valitettavan usein keskusteluissa huippunopeuksien ja teoreettisten kapasiteettien varjoon. Jatkuvaa virheetöntä prosessia tavoitellessa muotonsa säilyttävät laadukkaat yksiköt, kuten metalliset häkit tai rullakot, ovat usein järkevä valinta esimerkiksi puulavojen sijaan.


Ehdotus numero 2: Pyri joustavuuteen ja nopeuteen.

Epävarmuuden keskellä kapasiteetin joustava skaalaaminen ja nopeat läpimenoajat helpottavat reagointia ja muutosten tekemistä ja laskevat niiden kustannuksia. Jos mahdollista, kannattaa valita joustava automaatio kiinteiden rakenteiden sijaan, koska ne ovat usein erittäin hitaita ottaa käyttöön, implementointi häiritsee päivittäistä toimintaa ja investoinnilla on pitkä takaisinmaksuaika. Mobiilirobotit ovat tavallaan kuin kuljettimia, mutta huomattavasti joustavampia reittimuutosten, käsiteltävien yksiköiden, skaalautuvuuden ja liiketoimintariskien suhteen. Toisin kuin kiinteissä kuljettimissa, laiterikon sattuessa koko linja ei seiso, vaan kapasiteetti menetetään ainoastaan kyseisen AGV:n osalta. Käytettäessä kuormankantajia, joita voidaan käsitellä paitsi AGV:n avulla, myös manuaalisesti ja/tai trukeilla, on myös suhteellisen helppoa skaalata kapasiteettia ylös tai alaspäin volyymivaihtelun tai laiterikkojen vuoksi.

Mobiilirobotti ei turvallisuussyistä useinkaan vastaa huippunopeudeltaan manuaalisesti ajettua trukkia. Kuitenkin mobiilirobotit mahdollistavat erilaiset toimintamallit, joissa tarvittaviin tahtiaikoihin päästään oikealla rytmityksellä, reittisuunnittelulla ja pysähtymispaikkojen määrittelyllä. Mobiilirobottien mahdollistamalla tiheämmällä toimitusrytmillä voidaan lyhentää läpäisyaikoja ja päästä koko prosessin osalta nopeampaan toimintaan.

A-MATE:lla voidaan käsitellä ja kuljettaa erikokoisia ja -muotoisia yksiköitä, kuten lavoja, rullakoita ja alustavaunuja.


Ehdotus numero 3: Rakenna pitkäaikaisia suhteita luotettavien kumppaneiden kanssa.

Valitse kumppaneiksesi yrityksiä, jotka toimivat globaalisti, mutta palvelevat lokaalisti. Näin mahdollistat riskien hajauttamisen eli niiden pitkän aikavälin minimoimisen sekä samanaikaisesti nopean ja sujuvan kommunikoinnin ja yhteistyön. Pidä aina mielessä omistamisen kokonaiskustannus (TCO = Total Cost of Ownership), joka investointi- tai yksikkökustannuksen sekä ylläpitokulujen lisäksi sisältää riskikertoimet sekä ”mitä jos” -skenaariot. Epävarmoina aikoina tällainen näkemys on helppo perustella, mutta vakaampien aikojen palatessa paine arvioida päätöksiä ainoastaan yksikkökustannusten perusteella tyypillisesti kasvaa.

Kun näkyvyys liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittymiseen on heikko, on helpointa keskittyä kustannusten karsintaan, minimoida kaikki kehitystyö ja koittaa vain selviytyä. Kuitenkin myös näinä aikoina voittavat yritykset harkitsevat huolellisesti, mutta etenevät optimistisesti ja päättäväisesti kohti automatisoidumpaa, luotettavampaa ja tehokkaampaa toimintaa.

Vastatakseen näihin haasteisiin ja kehitystrendeihin, K. Hartwall Oy, suomalainen perheyhtiö on kehittänyt uuden sukupolven teolliseen käyttöön tarkoitetun mobiilirobotin. A-MATE AGV on suunniteltu siirtämään jopa 1000 kg painoisia logistisia yksiköitä kuten puulavoja, häkkejä tai rullakoita sekä lattialta lattialle että erilaisille tasoille kuten hyllyihin tai kuljettimille, maksimissaan n. yhden metrin korkeudelle. A-MATE:n navigointi perustuu SLAM (simultanous localization and mapping) -teknologiaan eikä se tarvitse kiinteitä asennuksia tiloihin, joissa toimitaan. Kompaktin kokonsa ja omnidrive-ohjauksen ansiosta laite pystyy toimimaan tehokkaasti ja ympäristölle turvallisesti erittäin pienissä tiloissa.

Mobiilirobottitoimittajan valinnassa on tärkeää arvioida useita tekijöitä. Teknisesti toimiva, luotettava ja turvallinen laite on hyvä lähtökohta. Toiseksi navigointi- ja hallintajärjestelmän (fleet management) on oltava luotettava ja tarkka sekä sovelluttava omaan toimintaympäristöön. Kolmantena näkökulmana on käyttöönoton sujuvuus, käytön tukipalvelut sekä huolto ja kunnossapidon palvelut. Näihin valintakriteereihin vastatakseen sekä tarjotakseen parhaat mobiilirobottien ratkaisut ja palvelun Suomessa ja Ruotsissa, K. Hartwall ja Avertas Robotics päättivät yhdistää voimansa elokuussa 2021. Teknisesti edistykselliset tuotteet yhdistettynä paikalliseen palveluun ja vahvaan osaamiseen sekä asiakassuuntautumiseen antavat hyvät lähtökohdat menestyksekkääseen toimintaan.

K. Hartwall Oy Ab on mobiilirobottien, kuormankantajien sekä vetojunaratkaisujen suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin erikoistunut yritys. Yrityksellä on omat tuotantotilat Suomessa ja tytäryrityksellä Saksassa sekä sopimusvalmistusta Aasiassa ja Keski-Euroopassa. Yritys on perustettu 1932 ja työllistää tällä hetkellä n. 250 henkilöä.

Suomessa ja Ruotsissa K. Hartwallin eksklusiivisena myynti-, jakelu- ja jälleenmyyntikumppanina mobiilirobottien osalta toimii Avertas Robotics Oy. Avertas Robotics on v. 2010 perustettu innovatiivinen teollisuusrobotiikka- ja automaatioyritys, jonka toiminta kattaa koko Suomen. A-MATE:n lisäksi yritys edustaa KUKA:n ja Fanucin teollisuusrobotteja.

www.k-hartwall.com
www.avertasrobotics.fi

Lisätietoja antaa:
Kim Westerlund
puh. 050 360 3837
kim.westerlund@avertas.fi
Katso video: A-MATE AGV Mobile Robot: https://youtu.be/r_yMB66FCNA

A-MATE AGV voidaan ohjelmoida esimerkiksi noutamaan lavoja ja viemään ne kuljettimelle. Pieni koko ja Omnidrive-ohjaus mahdollistaa toimimisen ahtaissakin tiloissa.