Ainutlaatuisia tuotteita rautatiekalustojen kunnossapitoon

Rautatiekiskojen kunnostamiseen käytetään yleensä hiontaa, tai dynaamista suurnopeusjyrsintää, joka on hiontaan verrattuna huomattavasti nopeampaa ja taloudellisempaa.
Kunnossapitoon käytetään erikoisjunaa, joka etenee 700 m/h vakionopeudella ja samalla koneistaa olemassa olevaa kiskon profiilia. Kiskosta poistetaan muutama mm vahingoittunutta pintaa ja se palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Koneistus suoritetaan kahdella perättäisellä jyrsimellä siten, että ensimmäinen jyrsin rouhii vahingoittuneen pinnan ja toinen jyrsin suorittaa viimeistelyn. Molempia kiskoja työstetään simultaanisesti samanaikaisesti.
Menetelmällä syntyy korkealuokkainen pinta ja jyrsinnässä syntyvät lastut kerätään erityiseen lastulaatikkoon varmistaen samalla, että lastut eivät päädy kiskoille.
Tämä liikkuva käyttötapa vaatii erikoislaitteet optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Sellainen on esimerkiksi ‘junatyöstökone’ johon asennetaan dynaamiset kiskojyrsimet ja kääntöterät. Johtavat valmistajat tuottavat niitä koko ajan lisää, koska junien käyttö ja samalla myös kiskojen huoltotarve kasvaa jatkuvasti.
Maailmanlaajuinen työkalujen valmistaja Dormer Pramet tekee yhteistyötä useiden suurnopeus jyrsinkoneiden valmista­jien kanssa ja toimittaa avaintuotteita kaikkialle maailmassa. Yksi näistä lukuisista projekteista sisältää kolmen erilaisen kiskoprofiilin jyrsinnän asiakkaalle Hollannissa.
Dormer Prametin 600 mm dynaamisella kiskojyrsimellä on mahdollista koneistaa yhdistettyjä profiileja (60E1, 54E1, 46E3 1:40) ja toista profiilia 54E5 1:40, tarvitsematta vaihtaa kääntöteriä. Saman jyrsimen käyttäminen useiden profiilien koneistukseen on erittäin taloudellista, koska siinä säästetään sekä aikaa, että kustannuksia, vähentämällä työkalujen vaihdot minimiin.
Tomas Hantek, Dormer Prametin rautatietuotteiden päällikkö, sanoi: “Rautatieprojekteissa kaikki käyttökohteet eroavat toisistaan ja saavuttaaksemme niissä asiakkaan toivoman optimaalisen työstötuloksen, modifioimme tuotteitamme säännöllisesti.
“On erittäin tärkeätä, että teemme läheistä yhteistyötä sekä työstökoneiden valmistajien, että rautatieorganisaatioiden kanssa voidaksemme tunnistaa mitä muutoksia meidän on tehtävä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.”
Kiskoteknologia kehittyy koko ajan ja se edellyttää muutoksien tekemistä sekä työstökoneissa, että työkaluissa, jotta yhteistyö koneen ja työkalun välillä olisi optimaalista. Dormer Pramet kehittää suosittua dynaamista jyrsinsarjaa. Suunnitelmissa on laajentaa nykyistä 300 mm – 900 mm halkaisija-aluetta tulevaisuudessa aina 1400 millimetriin saakka.
Tomas lisäsi: “Vähän aikaa sitten toimitimme asiakkaalle halkaisijaltaan 300 mm dynaamisen kiskojyrsimen testattavaksi. Jyrsin valmistettiin erityisesti sopimaan heidän uuteen koneeseen. Ensimmäinen koe osoitti, että jyrsimen profiili oli vaatimuksien mukainen. He kuitenkin huomasivat, että uusi kone ei ollut riittävän vahva, eikä tukeva käyttökohteen vaatimuksien saavuttamiseksi. Teemme nyt työkaluun muutoksia, jotta he pääsevät asiassa eteenpäin.”
Tällä hetkellä, Dormer Prametin asiakkailla on käytössään yli 50 dynaamista kiskojyrsintä, mm. Hollannissa, Saksassa ja Puolassa. Tämä on osoitus rautatiealan kansainvälisestä luonteesta. Työkalujen ja työstökoneiden valmistajat, sekä eri puolilla maailmaa olevat asiakkaat, tekevät yhteistyötä käyttökohteissa, jotka useinkin ylittävät valtakuntien rajat.
Tämä edellyttää tarkkaa logistiikan hallintaa, kansainvälisten standardien ja eri maiden välillä tapahtuvien akkreditoin­tien ymmärtämistä. Useissa projekteissa on mukana suuria kansainvälisiä organisaa­tioita, joita valtioiden hallinnot, sekä niihin sidoksissa olevat liikennevirastot tukevat.
Toinen esimerkki rautatiealalta, jossa Dormer Pramet toimii, on pyörien kunnostus. Myöskin tällä alueella joudutaan käyttämään vakiotyökaluista modifioituja erikoistyökaluja, jotta kaikki käyttökohteen vaatimukset täyttyisivät.
Pohjois-Amerikassa nelikulmaiset ­LNMT- ja pyöreät ROEX-kääntöterät ovat nousseet suureen suosioon erikoisvalikoimalla, joka varastoidaan keskusvarastossa Hebronissa, Kentuckyssa.
Eräällä asiakkaalla Philadelphiassa oli toivomuksia käytössä olevien LNMT-kääntöterien suhteen. Pyöriä sorvattaessa ne eivät murtaneet lastuja. Tuloksena oli pitkä jatkuva lastu, joka tukki sorvattavan pyörän ympäristön. Lastujen poistaminen on aikaa vievää, sekä myös vaarallista työtä.
Dormer Pramet aloitti testit vakio LNMT-kääntöterillä, mutta nekään eivät murtaneet lastua riittävän tehokkaasti. Palautteiden ja asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, kääntöterään tehtiin kaksi avainmuutosta. Ensin lisättiin lastunmurtaja säteellisellä nirkolla, joka pienensi terään kohdistuvaa painetta. Sitten modifioitiin terän geometriaa ja muotoa, jotta lastujen murtuminen tehostuisi työstettäessä asiakkaan vaatimalla suurella lastuamissyvyydellä.
Suuri, jopa 0,700’’ (18 mm) lastuamissyvyys vaadittiin, koska asiakas halusi työstää pyörän valmiiksi yhdellä lastuamiskerralla. Muutosten jälkeen LNMT-kääntöterällä tehtiin uusia testejä.
Lastuongelmat poistuivat uudelleen muotoillulla LNMT-kääntöterällä ja se suoriutui työstötehtävästä johdonmukaisesti paremmin kuin mikään muu testeissä mukana ollut terä. Asiakas tilaa nykyään kääntöterät Dormer Prametilta.
Asiakas käyttää nykyään myös Dormer Prametin RCMX-, RCMT- ja TNMG-kääntöteriä lukuisissa muissa toiminnoissa, kuten esim. akselien sorvauksessa. Näillä terillä he ovat lyhentäneet työn kiertoaikaa yli 30 %. Suuremman toiminnallisen tehokkuuden ja paremman suorituskyvyn ansiosta he ovat jo ensimmäisenä vuonna säästäneet kustannuksissa yli 30,000 USD.
Rautatiepyörien sorvaus on alue, jolla Dormer Pramet on laajentamassa tuotevalikoimaa edelleen. Nykyinen LNMT-valikoima soveltuu erittäin hyvin suurille lastuamissyvyyksille. Yhtiö tekee nyt työtä uuden kääntöterän kehittämiseksi pienille n. 1 mm lastuamissyvyyksille.
Asiakkaiden toiveena on siirtyä käyttämään pieniä lastuamissyvyyksiä ja saada edelleen työ valmiiksi yhdellä lastukerralla. Se edellyttää pyörien huoltokierron tihentämistä. Tälle käyttöalueelle kehitettävä uusi tuote on testausvaiheessa ja tavoitteena on esitellä se v. 2020. ●

INFO

Lisätietoja tuotevalikoimasta rautatieteollisuudelle saa Dormer Prametin asiakaspalvelusta, paikallisilta edustajilta ja kotisivuilta osoitteessa
www.dormerpramet.com