Ase Utra valitsi Nakamura-Tomen punnittuun tarpeeseen

Ase Utra Oy, yksi maailman suurimmista aseiden äänenvaimentimien valmistajista on lisännyt tuotantokapasiteettiaan investoimalla portaalipanostajalla ja tankomakasiinilla varustettuun Nakamura-Tome WY-100 II CNC-sorviin. Investoinnilla vastataan tulevaisuuden tarpeisiin ja tavoitteisiin lisäämällä kapasiteettia, tuottavuutta ja luotettavuutta.
– Sähköliittimiä valmistava, Ase Utra­
Oy:n emoyhtiö Ouneva Oy päätyi investoinnissaan Nakamuraan hieman Ase Utraa aiemmin. On järkevää ostaa saman merkkisiä koneita yritysryhmän sisälle. Uskomme koneen soveltuvan Ase Utran vaativaan tuotantoon hyvin, kertoo toimitusjohtaja Pekka Heikkinen.
Tuotteiden kysynnän kasvaessa on Ase Utra investoinut tuotannossa määrään ja laatuun. Kapasiteettia lisää toisaalta uusien tilojen käyttöönotto ja toisaalta uudet laitteet, jotka parantavat tehokkuutta. Laadun parantamista tukee mahdollisuus minimoida inhimillisiä virheitä tuotannossa.
– Tarvitsemme kapasiteettia turvaamaan kasvutavoitteitamme. Kiväärien äänenvaimentimille on kasvavaa kysyntää maailmalla kuulonsuojauksen tarpeen kasvaessa ja lainsäädännön vapautumisen näkökulmasta. Tavoitteena on myös vähentää alihankinnan tarvetta ja keskittää tuotanto mahdollisimman pitkälle omaan tehtaaseen helpottamaan mm. tuotekehitystä ja varastonhallintaa, Heikkinen täydentää.
– Ase Utra Oy:llä on uudet 1100 m2 tuotantotilat Lehmossa, jotka on otettu käyttöön tammikuussa 2020. Uutta tehdasta suunnitellessa saatiin hyvin huomioitua uuden CNC-solun tilatarpeet yhteistyössä koneen toimittajan kanssa. Tuotannon vaatimukset olivat laitekokoonpanon taustalla. Hankintaa suunnitellessa keskityttiin tarpeeseen tehostaa komponenttien koneistusta lyhentämällä työstöaikaa ja lisäämällä tuotannon sujuvuutta. Hankitun solun selkeitä vahvuuksia ovat mm. portaalityyppinen kappaleenvaihtaja, kaksi karaa ja kaksi revolveria. Tämä mahdollistaa tuotteiden nopean ja luotettavan koneistettavuuden vähentämällä mm. manuaalista kiinnitysten vaihtotarvetta, summaa Ase Utran työnjohtaja Matti Manni.
Laitetoimittajalle, Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy:lle toimitus oli ensimmäinen kokonaisuus, jossa yksittäiseen Nakamuraan asennettiin molemmat, sekä portaalipanostaja että tankomakasiini. Poikkeuksellinen yhdistelmä lisää selvästi koneen monikäyttöisyyttä.
– Neuvottelujen aikana heräsi ajatus tankomakasiinin lisäämisestä portaalipanostajan pariksi. Ne tukevat toisiaan hyvin, sillä portaalilla voidaan myös poimia tankoaihiosta sorvatut kappaleet karalta ja koota ne siististi paletille. Toisaalta portaalipanostajan tuoma tilansäästö käsivarsirobottiin nähden kompensoi tankomakasiinin viemää tilaa. Eikä pidä unohtaa portaalin suurta liikenopeutta, jonka purku- ja lastausajat ovat jopa 3,9–4,1 sekuntia, taustoittaa Ismo Lindberg Oy:n menetelmämyyjä Timo Ritvanen.
– Tuottavuuden kannalta portaalipanostaja on erinomainen laite. Sen ansiosta lastuamista ei täydy keskeyttää kappaleenvaihdon ajaksi, sillä toiselle karalle voidaan tuoda aihio tai siitä voidaan hakea valmis kappale niin, että toisella karalla työstö jatkuu keskeytyksettä. Lisäksi paletissa olevan pyörityspöydän suuren kapasiteetin ansiosta koneistajan ei täydy olla jatkuvasti pai­kalla.
Selkeän tarpeen vuoksi koneelle on asetettu kovia odotuksia, joiden toteutumista myös seurataan.
– Tuottavuuden tulisi kehittyä myönteisesti, se on koneinvestoinnin takaisinmaksun kannalta keskeistä. Tämä tarkoittaa uuden solun myötä mm. kykyämme lisätä luotettavaa miehittämätöntä ajoa työvuorojen välillä. Tavoitteena on myös säilyttää nykyinen korkea laatu ja taata asiakkaille entistä parempia toimitusaikoja sekä ylläpitää riittävää varastoa, Heikkinen listaa.
– Olemme olleet tyytyväisiä. Käyttöönottovaiheessa uuteen koneeseen tutustuminen vie aina oman aikansa, päättää ­Manni.

INFO

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy
puh. 014 443 2100
il-sales@il-machinery.com
www.il-machinery.com
www.aseutra.fi