Aurajoki Oy investoi uuteen tuotantolinjaan

Aurajoki Oy on avannut ensimmäisenä Suomessa kemiallisen nikkelin täysautomaattisen pinnoituslinjan Turun yksikköönsä. Uuden tuotantolinjan 1,4 miljoonan euron investointi on ollut merkittävä panostus alan viimeisimmän tekniikan käyttöönottoon, joka on tehty tiiviissä yhteistyössä Marioff Corporation Oy:n kanssa. Linjaa alettiin suunnittelemaan kesällä 2020 ja sen on toimittanut ruotsalainen Proteam Process & Cleantech AB. Uusi kemiallisen nikkelin pinnoituslinja tarjoaa vähemmän ympäristöä kuormittavan pinnoitteen, joka korostaa Aurajoki Oy:n tavoitetta tarjota vastuullisia ratkaisuja asiakkailleen. Pinnoite sopii erityisesti sovelluksiin, joissa pinnoitteelta vaaditaan mittatarkkuutta, käyttöolosuhteet ovat erityisen vaativat ja tavoitteena on tuotteen pitkä elinkaari.

”Marioff Corporation Oy on maailman johtava vesisumuun perustuvien sammutusjärjestelmien valmistaja, joka on alun perin perustettu vuonna 1985 suomalaisen Göran Sundholmin toimesta. Marioff on nykyisin osa Carrier-konsernia. Uudella ke­mialliseen nikkeliin perustuvalla pinnoitteella pystytään parantamaan Marioffin valmistamien sprinkleriosien korroosiokäsittelyä niin, että saavutetaan Marioffin hakemaa, vuosikymmeniä kestävää korroosiosuojaa. Olemme ylpeitä siitä, että Marioff Corporation Oy on valinnut Aurajoki Oy:n kumppanikseen toteuttamaan tätä uutta, erittäin vaativaa pinnoitetta. Tämä vahvistaa Aurajoen asemaa Suomen johtavana pinnoitusalan toimijana”, kommentoi Aurajoki Oy:n toimitusjohtaja Ralf Sohlström.

”Tuotanto on käynnistynyt kesällä koe-erien pinnoituksilla ja varsinainen tuotantovolyymi on saavutettu kesän jälkeen. Tuotteet ovat erittäin vaativia, joten koko tilaus-­toimitusketjulle mukaan lukien tilaustenkäsittely, pinnoitus, laadunvarmistus sekä logistiikka on asetettu korkeat vaatimukset, joista toimitusvarmuus on kaiken toiminnan keskiössä. Tuotteet päätyvät loppu­asiakkaille hyvin erilaisiin kohteisiin ympäri maailmaa. Onnistumisen edellytyksenä oli tiivis yhteistyö kaikkiin projektiin osallistuneiden kesken.

Iso kiitos kuuluu koko henkilökunnallemme, joka on samaan aikaan vienyt erittäin tiukkaan aikataulutetun projektin läpi ja opiskellut sekä kouluttautunut uuden pinnoitteen vaatimuksiin. Olemme innoissamme hienosta tuotantolinjasta, uudesta pinnoitteesta, sekä ennen kaikkea yhteistyöstä uuden maailmanluokan asiakkaan Marioff Corporation Oy:n kanssa”, kommentoi Aurajoki Oy:n elektrolyyttisten pinnoitteiden ja jauhemaalauksen liiketoimintajohtaja Marko Rantala.

Aurajoki Oy on vuonna 1967 perustettu metallien pintakäsittelypalveluihin ja infran teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut yritys, joka on Suomen johtava alallaan. Aurajoki-konsernin liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 180. Aurajoki-konsernin tehtaat sijaitsevat Aurassa, Lievestuoreella, Mikkelissä, Pirkkalassa, Saarijärvellä ja Turussa sekä Daugmalessa Latviassa.

Marko Rantala toivottaa vieraat tervetulleiksi.


Linja vihittiin virallisesti käyttöön 23.11.2021 

Aurajoki järjesti tiistaina 23.11. Turun tehtaallaan uuden pinnoituslinjan avajaistilaisuuden, jossa linja vihittiin virallisesti käyttöön Turun pormestarin Minna Arven toimesta. Tilaisuudella haluttiin kiittää paitsi mukana olleita yhteistyökumppaneita myös tehtaan henkilöstöä hienosta työstä uuden tuotantolinjan käyttöönotossa.

Rantala avasi tilaisuuden toivottamalla vieraat lämpimästi tervetulleiksi ja kertomalla Aurajoen toiminnasta sekä tarkemmin kemiallisen nikkelin tuotantolinjasta. Sohlström puolestaan kiitti kaikkia projektissa mukana olleita yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä hienosti onnistuneesta läpiviennistä ja kertoi, kuinka projektiin alun perin päädyttiin. Asiakasnäkökulmasta puhui Marioff Corporation Oy:n laatujohtaja Mikko Talvitie, joka esitteli syitä Aurajoen valitsemisemiseen yrityksen yhteistyökumppaniksi uutta pinnoitelinjaa varten. Hän korosti Aurajoen vakuuttaneen heidät ja uuden pinnoituslinjan täyttävän Marioffin tuotteiden korkean laatutason pinnoitevaatimukset. Arve taas nosti esiin rohkeuden investoida uuteen tuotantolinjaan haasteellisesta korona-ajasta huolimatta ja korosti molempien yritysten pitkäjänteistä sitoutumista hankkeeseen. ”Jotta kaupunki pysyy elinvoimaisena, se tarvitsee yritysten halua investoida, jolloin syntyy myös uusia työpaikkoja”, hän muistutti.

Lopuksi Arve leikkasi väriltään Aura­joen sinisen nauhan Sohlströmin ja Talvitien avustamina. Nauhasta otettiin asianmukaisesti talteen palat jokaiselle osapuolelle.

Arve leikkaa nauhan avustajinaan Talvitie ja Sohlström.