Camcut tukemassa Eskomaticin teknologista etumatkaa

Eskomatic on yksi alihankinta­koneistuksen edelläkävijöitä Suomessa. Yrityksen yhtenä menestyksen teräsjalkana seisoo uusimpien ja kehittyneimpien teknologioiden hyödyntäminen. Camcut on tuottanut Eskomaticille etumatkaa muun muassa Mastercam-yhteis­työ­kumppanina ja -koulut­tajana. Camcut on myös yksi korkeaa vaatimus­tasoa edellyttämän Eskomaticin työ­kalu­­toimittajista.

Eskomaticilla on ollut Mastercam käytössä jo 1990-luvun puolesta välistä lähtien, mikä kielii paljon Eskomaticin kykyä ja tahtotilaa hyödyntää uusimpia teknologioita eturivin toimijoiden joukossa. Eskomatic hyödyntää Mastercamia poikkeuksellisen laajasti. – Aluksi Mastercamin hyödyntäminen oli meillä työstökeskuspainotteista, mutta pikkuhiljaa aloimme laajentaa Mastercamia myös sorvauspuolelle. Tänä päivänä ”koko pakettimme” kuuluu Mastercamin piiriin, kertoo toimitusjohtaja Pauli Eskola.


Camcutilta ulkopuolista näkökantaa ja säännöllistä koulutusta

Camcut on toiminut Eskomaticin yhteistyökumppanina Mastercamin osalta viitisen vuotta. – Meillä ja Camcutilla on samansuuntainen linjaus, jossa tuotannon tekeminen ja sen maksimaalista kustannustehokkuutta tukeva toimintapa on yhteinen kiinnostuksen kohde ja koemme että saamme Camcutilta tiivistä yhteistyötä kilpailukykymme kehittämiseksi. Eskomatic-Camcut-yhteistyö on yrittäjä- ja kilpailukykyhenkistä, enemmän kuin pelkästään Mastercam-koulutustietouden jakamista. Camcut ammentaa meille ulkopuolista perspektiiviä tuotantoomme, muuhunkin kuin Mastercamiin liittyen, kuten oikeisiin työkaluvalintoihin, työstöarvoihin ja menetelmiin, sanoo Eskola.

Camcut järjestää Eskomaticille säännöllisesti Mastercam-koulutuksia. – Koulutuksia järjestetään 2–3 henkilön ryhmissä eri lähtötason mukaan, ja eri koneryhmittäin kuten pitkäsorvaus, monitoimisorvaus ja koneistuskeskukset. Näin saadaan maksimaalinen hyöty koulutuksista, eikä koulutuksen tehokkuus huku kaikille annettavaan yleiskoulutukseen, arvioi Eskola.
– Suurin kuluerä ei muodostu itse koulutuksesta, vaan menetetystä työajasta, kun koneistajat ovat poissa tuotannosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluttaja pystyy tuomaan lisäarvoa Mastercamin uusista ja muistakin hyödyllisistä ominaisuuksista tukemaan maksimaalista kustannustehokkuutta. Koulutukset ovat myös työtyytyväisyysnäkökohta, sillä koneistajamme haluavat näitä koulutuksia. Haluamme kehittää työntekijöitämme ja myös viestittää koulutuksilla viihtyisämmän työyhteisön rakentamisesta, miettii Eskola.


Mastercamilla kokonaistehokkuutta

Eskomatic hyödyntää Mastercamia erityisesti haastavien kappaleiden valmistukseen. – Geometrisesti monimuotoisia kappaleita on mahdoton valmistaa kustannustehokkaasti ilman nykyaikaista CAMia. Mastercamin ansiosta tarvitaan leikkaa-liimaa-ajattelua entistä vähemmän. Mastercamilla luodaan 100 % luotettavaa NC-koodia, jolla muun muassa kalliiksi tulevat törmäykset eliminoidaan, näkee Eskola.
– Yksi hyvä esimerkki Mastercamin hyödyntämisestä on jäysteenpoisto, joka saattaa olla joissain tapauksissa jopa hitaampi toteuttaa automatisoidusti työstökoneella, mutta silti kokonaisuus on kustannustehokkaampi ja työn jälki laadukkaampi. Nollavirhetasoon on vaikea päästä, mikäli jäysteenpoisto tehdään käsin. Kun jäysteenpoisto ei vaadi ihmiskäsiä, vapautuu työntekijältä aikaa esimerkiksi useamman työstökoneen samanaikaiseen hallintaan, kertoo Eskola.

Eskomatic on hyödyntänyt Mastercamia tuotannossaan jo 1990-luvulta lähtien ja tänä päivänä ohjelma on laajasti käytössä erityyppisistä sorveista koneistuskeskuksiin. Camcut tarjoaa Mastercamiin laajan tuen koulutuksista lähtien.


Camcutin vasteaika lyhyt

Seitsemän vuotta Eskomaticin palveluksessa ollut työstökeskusosaston työnjohtaja Eemeli Mälkönen kehuu Camcutin ripeyttä. – Mastercamiin liittyvissä ongelmatilanteissa Camcutin vasteaika on erittäin lyhyt. Esimerkiksi äskettäin saimme vuorokaudessa työstökonekohtaisen Mastercam-postprosesso­rin räätälöinnin. Kokonaisuudessa Camcut on tuonut meille uusia juttuja ja menetelmiä, joita viedään tuotantoon kilpailukykymme kehittämiseksi.
– Taustalla on intohimo koneistusta kohtaan, jota pitää kehittää koko ajan, jotta pärjäämme kilpailussa. Intohimoamme tekemiseen kuvaa paljon se, että meillä on työntekijöillemme Mastercam-ohjelmisto kannettavalla tietokoneella, jonka he voivat ottaa halutessaan kotiin harjoitellakseen ohjelmointia myös omalla vapaa-ajallaan. Moni on tätä mahdollisuutta halunnutkin hyödyntää, valaisee Mälkönen.


Walter Tools -työkaluvalikoimasta lisäarvoa

– Yhteistyötä Camcutin kanssa on rakennettu koulutusten puitteissa ja sen seurauksena Camcutin myynti-insinööri Sampsa Hirvineva on ollut meihin yhteyksissä myös Walterin työkalujen puitteissa. Walterin osuus onkin kasvanut vuoden aikana merkittävästi. Muun muassa muutaman meille uuden työstettävän materiaalin puitteissa olemme saaneet hyvin tietoutta työkaluvalintoihin liittyen Camcutilta, ja Walterin valikoimista olemme löytäneet tehokkaat työkalut näihinkin tarpeisin. Ei voi tehdä niin kuin aina on tehty, vaan pitää koko ajan kehittää ja etsiä uusia tehokkaampia ratkaisuja. Yhteistyössä kokeilujen kautta löytyy uusia tehokkaita ratkaisuja ja niitä Camcutin opastuksella Walterin valikoimista on hyvin löytynyt. Esimerkiksi erääseen porausvaiheeseen löytyi Walterilta erinomainen työkalu, kertoo 27 vuotta Eskomaticilla työnjohtajana toiminut Rami Hakala.


Kumppanuusajattelua

– Camcut haluaa olla konepajojen dynaamisin kumppani, jolloin vasteajat pidetään mahdollisimman lyhyinä. Tahtotilamme on, että yhteistyö on rakentavaa molemmin puolin meidän ja asiakkaan välillä, sanoo Camcut Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Camcutin toimintatavat tukee hyvin Eskomaticin ajatusmaailmaa.
– Haluamme haalia ympärillemme enemmän toimijoita kumppanuusajattelumallilla, kuin pelkästään toimittajia. Kumppanuusajattelumallin pohjalta ketjussa kaikkien pitää pärjätä, mikä toteutuu molemmin puolin tapahtuvan yhteistyön kautta, näkee Eskola.

Osapuolet korostavat Camcut-Eskomatic kahdensuuntaista kumppanuutta. Kuvassa työstö­kone­osaston työnjohtaja Eemeli Mälkönen, Camcut Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen ja Eskomatic Oy:n toimitusjohtaja Pauli Eskola.

Eskomatic Oy
Pauli Eskola, toimitusjohtaja
puh. 040 704 7437
www.eskomatic.fi

Camcut Oy
Mikko Vepsäläinen, toimitusjohtaja
puh. 045 1872 211
Janne Pesonen, myyntijohtaja
puh. 045 1872 212,

www.camcut.fi