Casemetillä uuden Salvagnini AJS -levyntyöstöjärjestelmän avajaiset

Mikkeliläisen Casemetin tehtaalla pidettiin 20.4. Grand Opening -tilaisuus, jossa otettiin tuotantokäyttöön juhlallisin menoin italialaisen Salvagninin toimittama AJS-levyntyöstöjärjestelmä ­(Automatic Job-Shop System) koostuen MBT-tuplatornimateriaalivarastosta, S4Xe-lävistys- ja kulmaleikkauskeskuksesta, MC-bufferointi-, -niputus- ja -panostuslaitteesta sekä P4Lean-3125 Cut ­option -taivutusautomaatista. Avajaispuheita pitivät entinen ministeri, nykyinen maatalousyrittäjä Jari Leppä sekä Casemetin toimitusjohtaja Jukka Kokkonen ja operaatiojohtaja Sanna Vihersalo.

Casemetilla on tehtaat Mikkelissä ja Viron Pärnussa. Mikkelin tehdas valmistaa metallisia koteloratkaisuja vaativiin käyttöolosuhteisiin sekä sähkömekaanisia ja ohutlevyyn perustuvia tuotteita ja rakenteita. Pärnun tehdas on taas erikoistunut kokonaisratkaisujen ja mekaniikkaosien valmistukseen alihankintana elek­troniikka- ja koneenrakennusteollisuuden yrityksille. ”Salvagninin uusi S4-P4-tuotantojärjestelmä on Mikkelin 49-vuotisen tehdashistorian suurin yksittäinen koneinvestointi niin fyysiseltä kooltaan kuin rahalliselta arvoltaan mitattuna”, totesi Jukka Kokkonen tilaisuutta avatessaan. Ennen Casemetin aikaa Mikkelin tehdas oli osa Enstoa, ja Jukka työskenteli tehtaalla ennen yrittäjäksi siirtymistään, joten myös tehtaan historian tiedot olivat näin hallussa.

”Tämän uuden investointimme toimittajavalinta oli monivaiheinen prosessi, jossa pyysimme ensin valmistajilta niin omille kuin sopimusvalmistustuotteillemme kappaleaika- ja soveltuvuusanalyysit sekä niiden mukaiset tarjoukset. Tämän jälkeen pidimme testilaisuudet valmistajien esittelytiloissa, joissa mukana tuomistamme 3D-malleista tehtiin suoraan kappaleohjelmat ja nestit ilman esivalmisteluja sekä valmistettiin osat”, kertoi Sanna Vihersalo ja jatkoi: ”Etukäteen luomiemme arviointikriteerien perusteella tehtiin koko ajan pisteytystä eri osa-alueille ja näin alkoi syntymään eroja toimittajien välille. Salvagninin vahvuuksia tai erottuvuustekijöitä olivat mm. digitaalinen valmistus eli 3D-toimisto-ohjelmointi Stream -tuoteperheellä saadut materiaalisäästöt ja kapasiteettinosto leikkauksessa sekä Lean-periaatteiden aito toteutuminen taivutuksessa esim. MAC.3.0 (Material Adaptive Correction) mittaus- ja korjausominaisuuden avulla.”

Tehtaan rakenteet asettivat reunaehdot järjestelmän lay-out-suunnitteluun. Tästä johtuen materiaalivarastoksi valikoitui tuplatorniratkaisu MBT, jossa on kolmisenkymmentä kolmen tonnin levynippupaikkaa. SMD-pikavarastomoduulista voidaan 25 sekunnin välein panostaa leikkaukseen kuutta erilaista levyaihioita peräkkäin. Energiapihi ja hiljainen, servo-ohjattu S4Xe-lävistys- ja kulmaleikkuukeskus tuottaa aihioita taivutukseen optimoidulla syklillä sekä kykenee työstämään aihioita miehittämättömästi ilta-, yö- tai viikonloppuajossa 18 eri europurkulavalle, jotka ovat kompaktissa lattia-alassa Matrioska-limirakenteensa ansiosta. MC-niputus- ja panostuslaite voi dynaamisesti bufferoida leikattujen aihioiden syöttöä taivutusautomaatille, mikäli sykliajoissa on suuria eroavaisuuksia, tai ladata toisessa leikkauskeskuksessa ajettuja aihioita taivutukseen.

Juhlapuhuja Jari Leppä käynnistämässä uutta Salvagninin AJS-tuotantojärjestelmää.


”Yksi merkittävä erottuvuustekijä taivutuksen osalta oli Salvagninin Taivuta ja leikkaa -ominaisuus (Cut Option) kapeille tuotteille, joita voidaan ajaa joko täytekappaleina suurempiin paneeleihin liitettynä tai ns. kampanestiaihiona. Lisäksi P4Lean 3125 -mallin kolmen T-Tool-painintyökalun vaihtojärjestelmä mahdollisti erityisesti kotelotuotteissamme oleviin vetoihin tarvittavien väistöhelpotuslevyjen automaattisen vaihdon ja vuorottaisen leikkuuterän käytön”, painotti Jukka Kokkonen. ”Taivuta ja leikkaa -ominaisuudella saamme tuotannossamme aikaisemmin käsisärmäämällä tehdyt profiilituotteet siirrettyä taivutusautomaation piiriin”, lisäsi tehdaspäällikkö Karo Häkkinen ohjaamallaan esittelykierroksella. Kierroksen yhteydessä ministeri Jari Leppä käynnisti virallisesti uuden AJS-tuotantojärjestelmän liittyen näin osaksi Casemet-heimoa, kuten aikaisemmin juhlapuheessaan oli peräänkuuluttanut paikallisen heimolaishengen ylös nostattamista sekä painottanut investointien tärkeyttä kasvun mahdollistajana.

”Casemetin asettamat tavoitteet uudelle tuotantojärjestelmälleen, kuten kyky korvata olemassa olevien parin-kolmen leikkauskoneen kapasiteetti, automaattinen taivutusprosessi vaihtuville piensarjoille ja täysin digitaalinen valmistus, olivat kovia ja haasteellisia, mutta Salvagninin laajan ja modulaarisen tarjooman ansiosta löytyi usean analyysi- ja iterointikierroksen kautta juuri oikea yhdistelmä ratkaisuja näihin tarpeisiin. Merkittävää oli myös Salvagninin oman tuotekehitystyön kautta syntyneet ohjelmarajapinnat, jotka tuovat todellista kilpailuetua digitaaliseen valmistuksen ympäristöön”, kuvaili prosessia etenemistä Fred­kon toimitusjohtaja Pasi Pitkänen ja jatkoi: ”Tärkeintä oli ja on mielestäni kuitenkin saavuttaa simuloinnin tulokset prosessiin käytännön testivaiheessa ja erityisesti lunastaa tai ylittää käytännön tuotannossa nämä määritellyt odotukset.”

Fredko Oy Ab toimii Salvagninin edustajana Suomessa ja Virossa. Salvagnini Skandinavia vastaa tehtaan paikallisesta asiakaspalvelutuesta ja huoltosopimuksista, joihin oleellisesti liittyy myös kattava etädiagnostiikka sekä ennakoiva Links-pilvipalveluseuranta. Kaikkia näitä palveluita on myös Casemetillä käytössä mahdollisimman keskeytymättömän tuotannon tukena.

Suomen ensimmäinen P4Lean-3125-taivutusautomaatti Taivuta ja leikkaa -optiolla.


Casemet Oy
Jukka Kokkonen
toimitusjohtaja
puh. 044 321 1710
www.casemet.fi

Fredko Oy Ab
Pasi Pitkänen
toimitusjohtaja
puh. 0400 956 828
www.fredko.com

Sanna Vihersalo, Jari Leppä ja Jukka Kokkonen sekä avajaisissa tehty mallikappale.