Digitaaliset kaksoset ja mallinnus valmistavan teollisuuden avuksi – Digibuzz-hankkeelle 1,84 miljoonaa

Tuotantoprosessien simulaatioihin keskittyvä LUT-yliopiston monitieteinen SIM-tutkimusalusta on saanut Digibuzz-hankkeelleen merkittävän rahoituksen Business Finlandilta. Digibuzz-hankkeen tavoite on löytää parhaat ratkaisut digitaalisten kaksosten ja mallinnuksen hyödyntämiseen valmistavan teollisuuden ekosysteemeissä. Ratkaisujen pohjalta luodaan palveluliiketoimintaa tukemaan teollisuusyritysten digitaalista murrosta, kasvua ja kansainvälistymistä.
Digibuzz-hanke vastaa tarpeeseen pitää suomalainen teollisuuden sekä liiketoimintamallien kehitys globaalin teollisuuden digitalisaation tahdissa. Digitalisaation mukanaan tuomat uudet teknologiat, kuten teollinen internet (Industrial internet of things, IIoT), tekoälyteknologiat ja digitaaliset kaksoset (Digital Twin) vaikuttavat nopealla tahdilla yritysten operatiiviseen toimintaan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Samalla ne avaavat uusia mahdollisuuksia digitaaliselle liiketoiminnalle.
Kehitystä tuetaan teollisen internetin, teollisuus 4.0:n, big datan ja fysiikkapohjaisen mallinnuksen tutkimuksella, minkä lisäksi näiden vaikutuksia liiketoimintaprosesseihin ja –malleihin selvitetään yrityskohtaisesti läpi koko tuotteen elinkaaren. Hankkeen toteuttavina yrityksinä ovat Raute Oyj, Mevea Oy, Eurostep Oy, Wärtsilä Finland Oy ja Process Genius Oy.
Tarkoitus on siirtyä kohti kiertotaloutta ja kestäviä, vientivetoisia palveluja ja liiketoimintaa.
”Pyrimme löytämään tutkimuksen ja kehityksen keinoin parhaat ratkaisut digitaalisten kaksosten ja mallinnuksen hyödyntämiseen valmistavan teollisuuden ekosysteemeissä”, konetekniikan professori Aki Mikkola kiteyttää.
Tämän myötä DigiBuzz-ekosysteemin yritykset nostavat digitaalisten kaksosten kypsyysastetta toiminnassaan kehittyneelle tasolle, mikä mahdollistaa myös täysin uusia palveluinnovaatioita ja vientiliiketoimintaa suomalaiselle valmistavalle teollisuudelle.
Hankkeen veturina on LUT-yliopisto, ja tutkimuslaitoksista myös VTT on mukana. LUTilta ovat mukana Hannu Rantasen suorituskyvyn johtamisen, Lea Hannolan innovaatiojohtamisen, Aki Mikkolan virtuaalisuunnittelun, Jussi Sopasen konedynamiikan sekä Heikki Handroosin älykkäiden koneiden tutkimusryhmät. Kyse on SIM-alustalle ominaisesta monialaisesta tutkimusyhteistyöstä, jossa LUTin pitkän perinteen mukaisesti yhdistetään teknologiaa ja liiketoimintaosaamista kahdesta eri schoolista.
”On hienoa saada näin merkittävää rahoitus alustalle, jossa kiteytyy koko porukan yhteinen tekeminen”, Mikkola sanoo.
DigiBuzz-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6 miljoonaa euroa, joista tutkimuslaitosten osuus on noin 2,45 miljoonaa euroa. LUTin osuus on 1,84 miljoonaa euroa.
SIM-alustan visio on edistää valmistavan teollisuuden tuotantoprosessien sekä suorituskyvyn kestävyyttä simulaatiopohjaisen tutkimuksen avulla. Reaalimaailman simulaatioon perustuvan tuotesuunnittelun ja –valmistuksen kautta tuotteen elinkaaresta voidaan löytää uusiakin liiketoimintamahdollisuuksia. ●

INFO

LUT-yliopisto
Aki Mikkola, professori, SIM-alustan johtaja
puh. +358 40 736 3095
aki.mikkola@lut.fi